Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

2 Social- og sundhedsassistenter med vagter fortrinsvis i fast aftenvagt - Plejeboliger Gug

Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd. Vi udvikler velfærd sammen.

På Gug plejehjem har det lige så stor værdi, at tage sig tid til at læse højt fra avisen, holde i hånd og være nærværende, lige så vel som der er stærk faglighed med medicinhåndtering eller sondepleje. Udgangspunktet er altid i borgerens ønsker og behov.

Dine kolleger er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og social- og sundhedshjælper, og alle har vi – ud over vores faglige kompetencer – personlige kompetencer, som hele tiden er i spil. Vi arbejder i teams, og har en udbredt forståelse for, at vi er ét fælles hus, og derfor hjælper vi selvfølgelig hinanden på tværs af vores afdelinger.

Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du vil være med til at præge et hus i forandring, hvor netop din mening tæller !! Vi er i gang med højne vores faglige udvikling, forbedre arbejdsmiljøet og skabe social kapital.
Kompetencer der vanker og et hjerte der banker
Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads, hvor dine faglige og personlige kompetencer vil blive sat i spil i den daglige
 • En hverdag der er præget af højt aktivitetsniveau og mange kontakter til hhv. borgere, pårørende, eksterne- og interne samarbejdspartnere
 • En arbejdsdag, hvor du dagligt stilles overfor nye opgaver i relationen, plejen og behandlingen af borgerne
 • Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde på tværs af vagtlag
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder på at sikre bedst mulig kvalitet i opgaverne omkring borgerne
 • Du kan deltage i triage, hvor faglighed, ansvarlighed, kreativitet og nytænkning vægtes højt
 • Du kan få stor indflydelse på nuværende forandring
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Vi søger følgende stilling:
 • 2 Social- og sundhedsassistenter med vagter fortrinsvis i fast aftenvagt
 • Stillingerne er i udgangspunktet på 37 timer/ugen
 • Ansættelsessamtaler vil ske løbende, så skynd dig at søge hvis du ønsker at være med til at sætte præg på arbejdspladsen
 • Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt; gerne 1 januar 2022. men med mulighed for tidligere eller senere ansættelse
Gug plejehjem har 41 faste beboere og 24 midlertidige pladser, hvor borgere, der i en kort periode har behov for ekstra pleje- og/eller behandling kan komme og bo. De fleste borgere der visiteres hertil komme fra en indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem.

Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i plejebehov, en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen.

Dine primære opgaver vil være:
 • Udføre pleje- og omsorgsopgaver i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven
 • Varetage helhedsplejen hos den enkelte beboer
 • Indgå som aktiv samarbejdspartner i et team af fagpersoner på plejehjemmet
 • Arbejde selvstændigt og målrettet ud fra Aalborg Kommunes værdier og retningslinjer
 • Dokumentere i CURA, ud fra gældende retningslinjer
 • Indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende.
Faglige og personlige kompetencer:
Vi forventer og vægter højt:
 • At du har uddannelse som social- og sundhedsassistent
 • Har en stor faglig viden
 • Har et godt overblik og kan tage ansvar
 • Er velfunderet i CURA og FMK
 • Kan arbejde rehabiliterende
 • Kan arbejde med triagering – tidlig opsporing
 • Ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed
 • Tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • Målrettet og resultatorienteret
 • Besidder god ordenssans samt har et godt overblik i en travl arbejdsdag
 • Løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer
 • Har et godt humør og positiv tilgang til arbejdet
 • Er indstillet på at se nye løsninger og muligheder, frem for begrænsninger
 • Kan varetage subakut/akut sygepleje (sygeplejersker) ved systematisk udredning gennem ABCDE-metoden og understøtte kolleger i at anvende de aftalte arbejdsgange omkring akutarbejdet
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Arbejder etisk reflekteret og med overblik for helheden i sygeplejen
 • Bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Er stabil
Arbejdsstedets adresse:
Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Jeanette Jakobsen på tlf. nr. 2520 6621

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  15-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig