Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Center for Sociale Indsatser (CSI) søger en socialfagligt funderet administrativ leder med stedfortræderfunktion for centerchefen

Center for Sociale Indsatser (CSI) søger en socialfagligt funderet administrativ leder med stedfortræderfunktion for centerchefen

Ønsker du at skabe tilbud i særklasse for borgere på hjemløse- og udsatteområdet?
Motiveres du af at gå nye fælles veje i brede samarbejder i Aalborg Kommune og tværkommunalt?
Og kan du sætte strategisk retning, agere kulturbærer og udvise handlekraft?
Så er der nu en unik mulighed for det i en stilling som leder af CSI's sekretariat med en stedfortræderfunktion for centerchefen.

Som leder af sekretariatet og stedfortræder for centerchef spiller du en afgørende rolle i vores målsætninger om at sikre de bedst mulige indsatser til borgere i særligt udsatte positioner. Arbejdet er forankret i et allestedsnærværende fokus på kvalitet, borgerinddragelse og sammenhængskraft på tværs.

Jobbet
Opgaverne spænder vidt, og indeholder bl.a. tæt løbende sparring med centerchefen, personaleledelse af sekretariatet, det strategiske ansvar for den driftsmæssige understøttelse af centerets tilbud, og opfølgning på socialfaglige udviklingstiltag. Af konkrete opgaver kan nævnes:
 • Ledelse af Sekretariatets 8 medarbejdere
 • Overordnet ansvar for økonomiopfølgning for hele CSI, inkl. NGO med driftsaftaler.
 • Ansvar for understøtning af alle tilbud i CSI vedr. administration og ledelsestilsyn
 • Overblik over, og sikring af, implementering af udviklingsopgaver og tiltag f.eks. fra politisk niveau eller centerchefen, herunder understøtte kendskab til nyeste viden på vores område
 • Tæt løbende dialog og sparring med centerchefen, og at fungere som stedfortræder, når centerchef ikke er til stede
 • Understøttelse af sekretariatets socialfaglige konsulentarbejde – med kompetence til selv at udføre konsulentopgaver i det akutte felt og ved behov
 • Deltagelse i diverse netværk både internt og eksternt som repræsentant for CSI
Hvem er du?
Du er strategisk tænkende, konkret udførende og handlekraftig, og du drives af visionen om at gøre en forskel for vores medborgere i udsatte positioner.
Du har en solid ledelsesmæssig erfaring og en lederuddannelse.
Det er en fordel, at du har kendskab til at arbejde med hjemløse- og udsatte- og rusmiddelområdet, samt at arbejde på et strategisk niveau i en politisk styret organisation.

CSI's sekretariat består af forskellige fagprofessioner med en bred pallette af uddannelse og erfaringer. Du vil således skulle lede et højkompetent og tværfagligt sammensat team.

Du er en stærk formidler og kommunikator med stor gennemslagskraft, hvilket kommer til udtryk både indadtil i organisationen i ledelsesarbejdet, og eksternt i branding af CSI og de mange multifacetterede og højpotente indsatser, der leveres i de enkelte tilbud.

Du kan se styrken i at være en del af et center med stor diversitet og kompleksitet i opgaveudførsler, og kan dermed bidrage loyalt og innovativt i skabelsen af sammenhængskraft og synergi på tværs, og i sammenhæng med værdier og politikker i Aalborg Kommune.

Vi tilbyder:
 • en spændende stilling med stor selvstændig kompetence og en unik mulighed for at sætte dit eget faglige præg på en organisation, der løfter en væsentlig samfundsopgave, og som høster stor anerkendelse herfor
 • mulighed for udfordringer og udvikling i samarbejde med et engageret og faglig stærkt lederteam
 • et positivt arbejdsmiljø hvor høj faglighed, åbenhed og alsidige opgaver er hverdagen, og hvor der er god plads til at tænke kreativt og innovativt
Center for Sociale Indsatser
Vi er midt i en spændende tid, da vi 1. januar 2022 samler hele det specialiserede voksenområde i én afdeling i en ny forvaltning, Job og Velfærd. Center for Sociale Indsatser vil her rumme 4 tilbud med et understøttende sekretariatet – i alt ca. 250 medarbejdere. Tilbudsviften spænder bredt inden for hjemløse- og udsatteområdet og indeholder bl.a. misbrugsbehandling, forsorgshjem, botilbud, bostøtte og opsøgende gadearbejde. Mange af centerets tilbud kan benyttes af alle landets kommuner, ligesom et af tilbuddene er VISO-leverandør.

Derudover har centeret ansvar for samarbejdet med en række NGO'er, som har driftsaftale med Aalborg Kommune. Samarbejdet indebærer koordinering af indsatser, økonomi m.v., i henhold til de enkelte driftsaftaler.

Indsatserne kendetegnes ved fokus på en løbende og dynamisk udvikling af tilbud og samarbejdsformer. Center for Sociale Indsatser har således en klar ambition om at være en progressiv og toneangivende aktør i udvikling af nye og effektfulde indsatsformer for hjemløse og borgere, som befinder sig i særligt udsatte positioner. Vi ønsker at gøre det i dialog med også borgerne selv, da vi ved, at indsatser i relation til multikomplekse målgrupper, hvis de skal være effektfulde, fordrer tæt samarbejde mellem både borgerne og deres netværk, fagpersoner, relevante myndigheder, lovgivere m.v.

Sekretariatet
Du bliver leder for CSI's sekretariat med administrative medarbejdere, økonomisk og socialfaglige konsulenter. Sekretariatets fornemmeste kerneopgave er at understøtte tilbuddene og kommunens samarbejdspartnere i at skabe rammerne for, at socialt udsatte borgere lever et tilfredsstillende liv ud fra egne ønsker. Det indebærer et behov for tæt og professionelt samarbejde på tværs af sekretariatet, således at vi kan inspirere hinanden og i fællesskab understøtte tilbuddenes kerneopgave med de mange fagligheder, som sekretariatet besidder.

Ansættelse
Stilling er på fuld tid med ansættelse snarest muligt eller senest pr. 1. februar 2022. Den besættes på overenskomstmæssige vilkår med mulighed for kvalifikationsløn.

Forud for endelig ansættelse indhentes referencer. Primært ansættelsessted er Hjulmagervej 22,1.sal, 9000 Aalborg.

Når du søger stillingen
Fortæl gerne om din erfaring med strategisk sparring og understøttelse af ledere – gerne via konkrete eksempler.
Forhold dig gerne til, hvordan du kan passe ind i vores organisation.
Beskriv gerne, hvordan vi får den bedste kollega ud af dig, hvad der motiverer dig, og hvordan du arbejder bedst.

Vil du vide mere om os?
Du er velkommen til at kontakte centerchef TinaMaria Larsen, på mail tml-fb@aalborg.dk, eller tlf. 2520 0465, hvis du har spørgsmål.
Såfremt du foretrækker telefonisk kontakt, kan det ske fra onsdag i uge 43. TinaMaria træffes bedst efter kl. 15.

Sådan forløber processen
Ansøgningsfristen er den 5. december 2021.
Det forventes, at 1. ansættelsessamtale afholdes den 10. december, og at en evt. 2. samtale afholdes den 15. december.
Der indkaldes til samtaler via mail. Vær derfor opmærksom på at tjekke mail og evt. spamfilter.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig