Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sygeplejen Vest søger nye kollegaer

Område Vest i Aalborg Kommune søger nye sygeplejersker til fastansættelse og vikariat fra 01.12.21.


I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Vi søger nye kollegaer:

Stilling 1: Sygeplejerske på 32 timer i fortrinsvis dagvagt med arbejde hver 4. weekend. Gerne med Klinisk vejleder uddannelse.

Stilling 2: Sygeplejerske på 32 timer i fortrinsvis dagvagt med arbejde hver 4. weekend.

Stilling 3: Vikariat fra 01.12.21 til 31.08.22 på 32 timer i fortrinsvis dagvagt, men med aften- eller nattevagter under ferieafvikling.

Sygeplejen i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære sundhedsvæsen og Vision 2020
Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling og arbejder målrettet med at:
 • Udføre sygepleje i forhold til patienter i komplekse og akutte forløb samt specialopgaver.
 • Lede sygepleje ved at koordinere indsatser omkring patienten gennem tidlig opsporing og medinddragelse af patienten og dennes netværk
 • Formidle sygepleje gennem konsulentrollens mangfoldighed
 • Udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling bl.a. via auditering.
 • I område Vest varetager vi sygepleje-opgaver ude i eget hjem, bosteder, på 4 af kommunens plejehjem og 3 sygeplejeklinikker
Hjemmesygeplejersken har i det tværfaglige samarbejde en central rolle med at lede og koordinere indsatserne omkring den enkelte patient. Helt aktuelt arbejder vi meget målrettet med rehabilitering, triage, tidlig opsporing og akutsygepleje.

Vi tilbyder dig:
 • En veltilrettelagt introduktion som indeholder:
  - en lokal introduktion på tre måneder med mentorordning
  - op til seks introduktionsmoduler à to dage, hvor sygeplejersker med specialistviden underviser
 • En god og sund arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Engagerede sygeplejersker i alle aldre
 • Faglig sparring med kolleger
 • En tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven

  Vi forventer, at du:
 • Brænder for sygeplejen
 • Positivt kan bidrage til vores igangværende udvikling og beskriver det i ansøgningen
 • Har minimum 2 års relevant erfaring
 • Kan trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblik over en stor variation i opgavernes mængde og indhold
 • Har situationsfornemmelse, er fleksibel, er robust, initiativrig, kreativ og udviklingsorienteret
 • Har interesse for forebyggende arbejde og for at sikre gode patientforløb
 • Vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde og udøve sygepleje gennem andre
Hvis du vil være vores nye kollega ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning fra dig, hvor du beskriver hvorfor vi skal vælge netop dig til den opslåede stilling.
Arbejdsstedets adresse
Badehusvej 7, 9000 Aalborg eller Annebergvej 6.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til områdesygeplejerske Vibeke Poulsen tlf. 99313411 eller assisterende områdesygeplejerske Lotte Frihof Vestergaard tlf. 99313411.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling:
Ledelseskæden
Frihedsbrevet
Mål og indsatser 2017-2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25.10.21

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  22-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig