Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Fritidscentret Smedegården

Pædagog til Fritidscentret Smedegården

Tidsbegrænset stilling til 30/6 2022.


Fritidscentret Smedegården søger uddannet pædagog, som bla. kan arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Stillingen er på 32 timer om ugen og forventet arbejdstid ligger i tidsrummet 13.00-22.00. Der er aftenarbejde 3 gange om ugen og derudover er der lejlighedsvis weekendture, kolonier mv.

Fritidscenteret er organisatorisk tilknyttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen under Center For Tværfaglig Forebyggelse. Fritidscenter Smedegården er et socialpædagogisk tilbud til områdets børn og unge i alderen 10-18 år, der består af en fritids- og ungdomsklub.

På Fritidscenteret Smedegården arbejder og tænker vi i sammenhænge og helheder for at løse vores kerneopgave. Vores indsats skal give mening i forhold til de børn, unge og forældre vi arbejder sammen med. Derfor tilbyder vi et kreativt og læringsstøttende miljø, hvor børn og unge har medansvar og indflydelse samt mulighed for at finde fællesskaber i samspil med andre børn og unge. Nogle af vores værdier er professionalisme, høj faglighed og tværfagligt samarbejde for at skabe kvalitet i opgaveløsningen. Disse værdier har ført til beskrivelsen af vores kerneopgave.

Vores kerneopgave er:
 • "I relation med barnet/den unge og relevante interessenter, skaber vi et mangfoldigt frirum til udvikling, udfordring og kreativitet, der fremmer et meningsfyldt børne- og ungeliv"

Det gør vi ved at:
 • At inddrage børn/unge, forældre og samarbejdspartnerne.
 • At skabe meningsfulde aktiviteter og inkluderende fællesskaber.
 • At afholde trivselssamtaler, skrive handleplaner/statusskrivelser med henblik på individuelle eller særlige indsatser.

Vi forventer at du som ansøger:
 • Har en pædagogisk uddannelse.
 • Kan agere som en professionel rollemodel både i forhold til kollegaer, børn, forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Bringer en stabilitet og en modenhed med dig, udviser tillid, er loyal over for beslutninger, og arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • Er en holdspiller, der kan tænke i helheder og sammenhænge og bidrag til det faglige fællesskab på arbejdspladsen.
 • Kan udvise stor omsorg, rummelighed, nærvær og anerkendelse i relationen til børn og unge.
 • Har erfaring med målgruppen, og gerne erfaring med fritidscenterområdet.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret. At du kan tage initiativ, både praktisk med aktiviteter og i det generelle pædagogiske arbejde.
 • Er omstillingsparat og kan navigere i en foranderlig hverdag.
 • Har kompetencer inden for flg. aktivitetsområder: udeliv, træværksted, kreativt værksted, sport/leg/bevægelse. Det er en fordel at have kørekort til bil.

Forventninger til resultater indenfor 6 måneder
 • Du er en god rollemodel for institutionens kultur og har sat dit positive præg på udviklingen heraf.
 • Du tager ansvar for det gode arbejdsmiljø ved fx, at du udtrykker din mening på en faglig og konstruktiv måde – "vi taler med hinanden – ikke om hinanden."
 • Du agerer som en fagprofessionel rollemodel, og går forrest i at tage initiativer til aktiviteter.
 • Du har fået kendskab til, og har et samarbejde med forældrene.
 • Du mestrer både skriftlig og mundtlig kommunikation, og deltager aktivt i arbejdet med statusskrivelser/handleplaner.

Vi kan tilbyde dig:
 • En dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan blive medskaber.
 • Engagerede, dygtige kollegaer med et højt ambitionsniveau.
 • En arbejdsplads med en stærk pædagogisk profil med mange visioner.
 • En arbejdsplads med frihed under ansvar.
 • Ansvaret for kontaktbørn, i samarbejde med dine kollegaer.

Arbejdsstedets adresse: Fritidscentret Smedegården, Tranumparken 8 A, 9220 Aalborg Øst.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en begivenhedsansættelse med 1 måneds opsigelse, da stillingen er afhængig af tildelte støttetimer.

Vil du høre mere om stillingen eller er du interesseret i at komme på besøg, så ring på tlf. 99823636 og spørg efter Centerleder Frank Nielsen eller Souschef Leila Pedersen.

Se mere om os på: Instagram: fcsmedegaarden eller Facebook: Fritidscentret Smedegården

Der er ansøgningsfrist fredag d. 27/10 2020 og der er samtaler i uge 44/45 2021.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  27-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig