Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Koordinator til Team Forebyggelse og Udslusning - Barselsvikariat

Overvejer du om udvikling og faglig ledelse er noget for dig, så har du mulighed for at prøve dig selv af, evt. i en orlovsperiode, i et spændende og nyt projekt i Aalborg Kommunes Socialafdeling.

I Team Forebyggelse og Udslusning (Døgnspecialet i Center for Dag- og Døgntilbud) søger vi aktuelt en koordinator der tør gå forrest og intervenere i børne- og ungesager, med det formål at forebygge sammenbrud i anbringelser eller medvirke til udslusning.

Team Forebyggelse og Udslusning løser sin opgave i tæt samarbejde med rådgiver og øvrige relevante parter i barnets eller den unges sag, det kan være familieplejekonsulent, visitationskonsulent, professionelt og biologisk netværk mm. Teamet har ikke en myndighedsfunktion, men har myndighedsrådgiver som sin tætteste samarbejdspartner i forhold til at undersøge, planlægge og intervenere.

Som koordinator skal du være uddannet socialrådgiver, have erfaring fra myndighedsområdet, herunder også ICS samt SoS, og være særdeles velfunderet i Serviceloven på området. Erfaring fra efterværnsområdet samt kendskab til Aalborg Kommunes tilbudsvifte på området vægtes.

Som koordinator indgår du i et tværfagligt indsatsteam på i alt fem projektmedarbejdere, hvis opgave er at undersøge, planlægge og intervenere i konkrete sagsforløb for at undgå sammenbrud i anbringelsen og/eller sikre en bedre og mere bæredygtig udslusning. Du vil have sagsforløb på lige fod med dine kolleger, men vil også have en opgaveportefølje af mere administrativ og udviklingsmæssig karakter som bl.a. består af at sikre teamets interne registrering og drift samt planlægge og afholde udviklingstiltag. Herudover vil du som teamets eneste socialrådgiver udgøre teamets socialfaglige og lovgivningsmæssige fyrtårn. Timetallet mellem koordinatorfunktionen og funktionen som projektmedarbejder er berammet til 14/23.


Vi forventer, at du som koordinator:
 • Har gennemslagskraft, er handlekraftig og tør gå forrest.
 • Er samarbejdsminded i særlig høj grad, og kan samarbejde respektfuldt med andre professionelle samt børn, unge og deres familier – også i situationer og i arbejdsalliancer der er svære, kaotiske og dilemmafyldte.
 • Er kreativ og kan se udveje og muligheder, selv når det er svært og har mod og tør gå nye veje på udsatte børne- og ungeområdet.
 • Kan arbejde i og med modstand.
 • Er udviklingsorienteret og kan se sammenhænge.
 • Er fagligt velfunderet i din praksis.
 • Er stærk i din skriftlige og verbale kommunikation.
 • Har stærke relationelle kompetencer og er hurtig til at tune ind og optage og afslutte kontakt med børn og unge – også i kaotiske og konfliktfyldte situationer.
 • Er trænet i at se og opdyrke ressourcer.
 • Har et stort overblik og formår at bevare dette, også i tilspidsede situationer og spidsbelastninger og i udfordrende situationer med forældre i krise og i affekt.
 • Har viden om: tilknytningsforstyrrelse og tilknytningsmønstre; misbrug og kriminalitet; udadreagerende adfærd; psykiatriske problemstillinger, herunder blandt andet ADHD, autisme og selvskade.
 • Kan se bag om adfærd og diagnoser, gennemskue grundlæggende problematikker og sammenhænge og identificere støttebehovet.
 • Er selvtilrettelæggende i dit arbejde, og løser opgaven, også udover almindelig arbejdstid, når dette kræves.
Som koordinator i Team Forebyggelse og Udslusning tilbyder vi dig:
 • Overlap med nuværende koordinator, for at give dig de bedste forudsætninger.
 • Supervision – også af ekstern supervisor.
 • Høj grad af frihed i tilrettelæggelsen af dit arbejde og gensidig fleksibilitet.
 • En udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor du i stor grad kan være med til at præge opgaveløsningen.
 • Muligheden for at blive en del af et tværfagligt team, bestående af socialpædagogiske-, socialfaglige- og psykologfaglige kompetencer.
 • Tæt sparring med projektleder og afdelingsleder.
 • Et dynamisk og levende miljø, hvor vi interesserer os for hinanden og har en humoristisk omgangstone.

Yderligere information
Stillingen er tidsbegrænset. Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte leder af De Alternative Tilbud, Malene Dam, på tlf. 25 19 77 70 eller projektleder i Team Forebyggelse og Udslusning, Stina Krogh Petersen, på tlf. 25 20 00 07.


Arbejdssted
Bisgårdsvej 12, 9200 Aalborg SV


Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist søndag den 14. november 2021.
Jobsamtaler er planlagt til tirsdag den 23. november 2021.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-11-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig