Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Økonomistyrer med flair for projektledelse til Plejeboligfunktionen i Aalborg Kommune

Vil du være med til at gøre økonomistyringen på et stort driftsområde i landets 3. største kommune endnu bedre? Og er du interesseret at blive projektleder for projekter om rekruttering af flere elever og dermed blive nøglemedarbejder i forhold økonomien til de ca. 500 SOSU-elever plejebolig pt har ansat. Så er stillingen som økonomistyrer i Plejeboligfunktionen i Ældre- og Handicapforvaltningen måske noget for dig.

På baggrund af et nyt nationalt tiltag vedrørende Flere hænder og højere kvalitet i ældrepleje samt en opprioritering af økonomistyring, søger vi en kollega til en fast stilling på 37 timer/uge.

Organisation og ledelse
I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi alle med en fælles vision: Vi udvikler velfærd sammen. Vi har fokus på den fælles opgave og leverer hver især vores del af at løse vores fælles kerneopgave, som er: Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Plejebolig
Plejeboligfunktionen i Aalborg Kommune består af kommunens plejehjem og kommunens videnscenter for demens. Plejeboligområdet er stort og komplekst med 2.250 medarbejdere, hvoraf ca. 500 er elever, et budget på over 800 mio. kr. og 36 plejehjem med 1.768 plejeboliger. Plejebolig udgør - sammen med Sekretariatet, Sygeplejen, Træning og Aktivitet og Frit Valg - Ældre og Sundhed i Ældre- og Handicapforvaltningen. Elevområdet udgør 65. mio. kr. i 2021 og vil stige i de kommende år hvor også antallet af elever stiger yderligere.

Plejeboligfunktionen ledes af et chefteam bestående af en plejeboligchef og to assisterende plejeboligchefer. Stillingen referer til assisterende plejeboligchef og økonomi og administration. Økonomistyring og administration er en lille enhed i plejeboligfunktioner og består af den assisterende plejeboligchef og en økonomistyrer og det er denne enhed stillingen skal forstærke. Plejeboligområdet understøttes af Ældre- og Sundhedssekretariatet, som er nære samarbejdspartnere.

Stillingen
Stillingen skal styrke styringen i økonomien på SOSU-elev-området herunder være projektleder for Flere hænder og højere kvalitet i ældrepleje, samt koordinering af programmet Ufaglært til faglært, som er et program der skal styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelsen via en ansættelse som ufaglært på et af vores plejehjem.
Herudover skal stillingen skal supplere den nuværende økonomistyrer med budgetopfølgning på den samlede økonomi i plejebolig.
Arbejdsopgaver (eksempler)
 • Løbende økonomirapportering på Flere hænder og højere kvalitet i ældrepleje
 • Løbende koordinering med Uddannelseskoordinatorer og jobcenteret i forhold til Ufaglært til faglært
 • Ansvar for at følge økonomien på elevområdet dvs. budgetstyre, prognosticere mv.
 • Budgetopfølgning med plejehjemsledere, herunder fremskrivning og trykprøvning af næste års budget for det enkelte plejehjem
 • Systemkendskab til lønsystem, økonomistyringssystem mv. i forhold at understøtte plejehjemsledere og den assisterende plejeboligchef
 • Udvikle analyser til at belyse forskellige økonomiske problemstillinger fx om plejehjemmet får alle sygedagpengerefusioner hjem
Dine kompetencer:
Vi søger i Plejeboligfunktionen en økonomistyrer og kollega med en stærk faglighed og vi lægger samtidig stor vægt på at der er et match med de personlige kompetencer.
Faglige kompetencer:
 • Er uddannet assistent inden for kontor og administration evt. administrationsbachelor
 • Har erfaring med projektledelse og økonomistyring – og gerne med kendskab i SOSU-uddannelserne
 • Stærk til at analysere økonomiske data og fokusere på hvad der er centralt i situationen og for modtageren
 • Kan kommunikere det økonomiske fagstof på en pædagogisk måde til andre faggrupper (plejehjemsledere og assisterende ledere)
 • God til at forstå, anvende og sætte sig ind i administrative systemer, såsom økonomisystem, excel, vagtplanlægning, lønsystem, journaliseringssystem mv.
Personlige kompetencer:
 • Du er en åben person, som er god til at samarbejde, både med decentrale ledere og tæt på med kolleger og egen leder.
 • Du er selvstændig og undersøgende på hvordan opgaverne løses bedst
 • Du er en holdspiller og ved, at andre er afhængige af dig
 • Du bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø
 • Du kan lide at servicere inden for dit kompetencefelt
 • Du har fokus på at spille andre gode og at samarbejde med mange forskellige aktører
Hvad kan du forvente?
Du vil komme tæt på ledelsen af plejeboligområdet, både cheftemaet og plejehjemslederne, samt de assisterende ledere. Det betyder også, at du kommer tæt på beslutninger og vil blive hørt og inddraget i mange forhold.

Vi er en arbejdsplads, hvor der er fokus på at understøtte sikker drift og med 36 plejehjem ,og et videnscenter er der derfor altid mange opgaver. De mange opgaver håndterer vi i det tætte fællesskab som er i den centrale stab i Plejeboligfunktionen, bl.a. på vores ugentlige koordineringsmøder.
Du kan forvente et tæt samarbejde med den assisterende plejeboligchef for økonomi og administration og økonomistyrer.

Plejeboligfunktionen er placeret i Hammer Bakker, Storemosevej 19, 9310 Vodskov.
Hvis du har spørgsmål til indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte Assisterende Plejeboligchef for økonomi og administration Thomas Engel Dejgaard på tlf. 9931 3481.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med opstart, hurtigst muligt og senest den 1. december 2021.
Der er ikke mulighed for nedsat tid i denne stilling.

Vi forventer at holde samtaler 26. oktober på Storemosevej 19 i Vodskov.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig