Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Gudumholm Skole søger 2 lærere til fastansættelse pr. 1. januar 2022


Gudumholm Skole er en et-spors skole beliggende i Aalborg Kommune ca. 20 km sydøst for Aalborg. Skolen har ca. 160 elever fordelt fra 0. til 9. klasse.. Skolen har en DUS (fritidstilbud) og i alt ca. 30 ansatte fordelt på sekretær, rengøring, pædagoger, lærere og ledelse.
Endvidere tilbyder skolen Mini-DUS, som er et tilbud fra marts til juli for de elever, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien.
Da en lærer stopper på skolen og vores økonomi er normaliseret efter en periode med besparelser, har vi 2 ledige stillinger pr. 1. januar 2022.
Skolen har en række dygtige lærere, men vi søger lærere som kan dække flere af følgende områder:
 • Dansk (4.-9. klasse)
 • Engelsk (6.-9. klasse)
 • Madkundskab
 • Kristendom (6.-9. klasse)
 • Tysk
 • Musik
 • Idræt (pige)
 • Håndværk og Design
 • N/T
 • Læsevejleder
Læreren, som stopper, har dansk i 6. og 8. klasse, engelsk i 6. klasse samt kristendom i 6 og 9. klasse. Derfor skal disse fag/klasser besættes, men der vil være lejlighed til fremadrettet at indgå på lige fod med dine nye kolleger i de fremadrettede fagfordelinger. Vi laver en mini-fagfordeling i forbindelse med ansættelse af de nye lærere.
Forvent også, at du som lærer på Gudumholm Skole i perioder kan stå til rådighed som støttelærer i forbindelse med særlige indsatser.

Som en del af Aalborg Kommune, har vi fokus på den fælles vision og de mål, som der kan læses mere om her: https://www.nogetathavedeti.dk/vision

Derudover har vi i samarbejde med skolebestyrelsen særligt fokus på disse 2 områder:

Fællesskaber på skolen
 • Vi er alle en del af hinanden hverdag og derfor har vi brug for hinanden. Vi kan se at fællesskabet generelt er under pres i samfundet og flere af de tegn, har vi også set på skolen. Derfor har bestyrelsen sat “Fællesskab" øverst på dagsordenen og vi arbejder intensivt med at pleje de forskellige fællesskaber på skolen. Det betyder bl.a.
  • Forventningsafstemning mellem elever og skolens personale
  • Aktiviteter og samarbejde mellem venskabsklasser
  • Fag-/temadage i løbet af året
  • Tæt samarbejde med forældre

STEM/PBL
 • Vi ønsker at danne og uddanne vores elever, så de har kompetencer og forståelser, der er særligt ønskede ud fra en lokal, national og global tænkning.
 • Udgangspunktet er folkeskoleloven, men på Gudumholm Skole betyder det, at vi fra 0. til 9. klasse vil have særligt fokus på følgende områder:
  • STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
   • Herunder ekstra fokus på at motivere og støtte piger
   • Problembaseret Læring
    • Undervisning tager i højere grad udgangspunkt i autentiske opgaver, reel produktion og praktisk arbejde
 • Projektet er i gang med at starte op - skolens personale arbejder sammen med nærmeste leder i forhold til det at designe undervisningsforløb, gennem teoretisk viden og lignende. Personalet skal arbejde med Aalborg Universitet i en række workshops - dette arbejde starter op til januar, når de 2 nye lærere tiltræder

Børnesyn på Gudumholm Skole
Alle ansatte - uanset funktion - skal være enige i skolens børnesyn. Børnesynet er udgangspunktet for vores møde med hver elev og de indsatser, vi planlægger. At forstå det enkelte barn - både isoleret set og som en del af de forskellige fællesskaber - kræver åbenhed og samarbejde med sine nærmeste kolleger.

Du kan læse børnesynet i sin helhed her:
Alle børn er unikke og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Børn udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – både børn og voksne – i et forpligtende fællesskab.
Det enkelte barn skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og de betingelser, det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis (hverken hjemme, på skolen eller i andre sammenhænge) og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.
Børn gør altid det bedste de kan I en given situation. Når vi møder børn, hvor vi ikke forstår deres adfærd, skal vi udforske deres motiver og bevæggrunde. Alle børn har ret til at blive set og hørt ud fra deres egne præmisser. Det betyder også, at vi ikke kan behandle alle børn ens – eller sagt på en anden måde: "For at behandle alle børn ens, skal vi behandle dem forskelligt".
Et barn er aldrig et problem, men kan være en del af en problematik. Problematikken kan vi forholde os professionelt til.
Forældrene er aktive medspillere, som til hver en tid vil deres barn det bedste.


Som fagprofessionel på Gudumholm Skole betyder det
 • At du er ansvarlig for den gode relation og er i stand til at forholde dig professionelt til den adfærd, som eleven udviser
 • At du er opmærksom på barnets livssituation, så du kan tage ansvar for at hjælpe barnet, hvis det ikke lykkes i forhold til de krav og forventninger, barnet møder i skolen
 • At du er bevidst omkring den måde du taler til og om barnet på. Negative beskrivelser og negativt ladede forventninger gør det sværere at forandre sig
 • At du inddrager barnet i beslutninger, som har stor eller længerevarende indflydelse på det
 • At du kan tænke ud fra flere forskellige perspektiver, idet alt kan se anderledes ud og kan ændres. Derfor benytter du flere forskellige tilgange for at barnet skal lykkes
 • At du er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børnenes liv har betydning for udviklingen af det enkelte barn og børnenes fællesskaber
 • At du er bevidst om at fællesskaber er rammen for individets dannelse og udvikling
Kontakt
Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: https://gudumholm-skole.aula.dk/
Har du lyst til at høre yderligere om stillingen kan du kontakte skolens ledelse - her har du også mulighed for at aftale et besøg på skolen
 • Skoleleder Martin Theis Eriksen - 9982 4357
 • Afdelingsleder Britta Hulsig Jordansen - 9982 4358
Der afholdes ansættelsessamtaler mandag d. 15. november.


Arbejdsstedets adresse
Aagade 72
9280 Storvorde

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Skoleforvaltningen. Vi er en organisation i konstant udvikling, for det skal vi være for at følge med og i fællesskab gøre det allerbedste for børn og unge. Vores vision hedder Noget at have det i, og igennem den er det vores fornemmeste opgave at danne og udvikle dem, der er en del af vores skoler og skoletilbud. For uanset hvad vi arbejder med, og hvordan vi gør det, det er dem, det hele handler om – børn og unge i vores kommune.
Frugten af vores fælles arbejde skal være elever, der trives og bliver så dygtige, som de overhovedet kan, og det kræver meget af både voksne, børn og unge. Vi har store ambitioner og vi arbejder sammen for, at vores fælles vision når helt ud i alle kroge af forvaltningen og helt ind i kerneopgaven. Ingen må være i tvivl om, at i folkeskolen i Aalborg Kommune har vi noget at have det i.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-11-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig