Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder til botilbud

Bøj din ledelsesstil i neon for os
Din adfærd, når medarbejderne står i et dilemma, der påvirker den enkelte borgers situation og muligheder.
Måden du - med afsæt i en overordnet vision - hjælper læring på vej i en afdeling.
Dén slags er vi nysgerrige på, fordi Botilbuddene Gl. Kongevej og Firkløveret både skal være et trygt og inspirerende sted at bo og et kompetent, energisk arbejdsmiljø.

Mennesker er forskellige. Alle har derfor også unikke måder at kunne være betydningsfulde. I Handicapafdelingen i Aalborg Kommune skal vi opdage og støtte alle mulige måder at få dén oplevelse og dén livskvalitet: Jeg er værdsat. Dét er vores grundlæggende afsæt for at udvikle velfærd på banebrydende måder.

Vores fælles kerneopgave er at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Ledelsesopgaven handler om at kunne samle og formidle et sammenhængende overblik, der skaber engagement og sætter retning på beslutninger i ledelsesfeltet.

Dit ledelsesfelt
I alt bor 29 voksne på de to botilbud: 23 på Gl. Kongevej og seks på Firkløveret, som på hver deres måde lever det gode hverdagsliv. Alle har – pga. erhvervede hjerneskader - brug for varierende støtte og hjælp i det daglige. Med afsæt i den enkeltes historik, situation og stemme er opgaven at vedligeholde og udvikle de kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

De ca. 50 medarbejdere med pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser arbejder tæt sammen med afsæt i neurofaglig viden og refleksion. Du bidrager til en kultur, hvor metodevalg til stadighed er bevidste og tydelige, og hvor vi åbent og nysgerrigt tør undersøge vores antagelser. På den måde kan borgerne opleve den støtte, som giver dem mulighed for et liv med størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet.

Du bliver på flere måder en del af et hold. I det daglige supplerer du og en erfaren assisterende leder hinanden i både drifts- og udviklingsopgaver. Du træder desuden ind i en ledergruppe under enhedschefen i Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap. Og du udvikler din og andres ledelse i netværk på tværs af hele Handicapafdelingen.

Hvem er du?
Når du møder ind i botilbuddene og ved hæve-/sænkebordet, så er helt nye forvaltningsmæssige streger i Aalborg Kommune netop trådt i kraft. Dette vil især i det første års tid præge din opgave og de forventninger, der er til dig.

Når vi læser din ansøgning, vil vi lægge vægt på din beskrivelse af
 • hvordan du har brugt en overordnet organisatorisk rammesætning (fx en strategi) til at skabe faglig udvikling lokalt i dit ansvarsområde
 • eksempler på, hvordan du faciliterer og følger op på en faglig praksis, der naturligt har tværfaglighed og læring indarbejdet.
 • din erfaring med og måde at være ansvarlig for økonomisk sammenhæng mellem aktiviteter og udgifter.
 • hvordan andre vil beskrive, hvad du gør som samarbejdspartner, når I deler intention eller opgave (fx pårørende, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, myndighed eller andre)
Det vil være en fordel med en sundhedsfaglig baggrund, men du skal som minimum have øje for både det socialfaglige og det sundhedsfaglige domæne.

Når du søger stillingen
Beskriv, hvordan din erfaring med ledelse kan bidrage til at løse kerneopgaven i jobbet. Forhold dig til, hvordan din lederprofil både kan passe til og udvikle kulturen hos os.

Vil du vide mere?
Den kultur, vi skal bære og udbrede som ledere, har vi beskrevet i Handicapafdelingens fælles ledelsesgrundlag: Et fælles grundlag for ledelse i Handicapafdelingen (aalborg.dk)
Du er velkommen til at kontakte enhedschef Anne Oppelstrup på 2520 5780, hvis du har spørgsmål. Succesraten er højest, hvis du ringer den 12. oktober kl. 13.30-16.00 eller den 14. oktober kl. 13.00-16.00.

Vigtige datoer
Vi forventer at afholde 1. samtale den 18. november og 2. samtale den 25. november.
Når du indkaldes til 1. samtale, vil du få fremsendt cases, som du skal vælge imellem, og præsentere løsningen til samtalen.
Hvis du bliver kaldt til 2. samtale, skal du besvare Garuda profil-link og deltage i profilinterview den 24. november (1 time).

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-11-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig