Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Projektleder til vandløbs- og klimatilpasningsprojekter

Vil du have udfordringer og ansvar som bygherre og projektleder på nogle af Aalborg Kommunes vigtigste og mest komplekse anlægsprojekter inden for miljø, natur og klimatilpasning? – så er her en stilling for dig!

Vi har mange spændende opgaver foran os, og søger derfor en dygtig kollega. Du skal være med til at planlægge og gennemføre Aalborg Kommunes mange spændende projekter indenfor vandløbsrestaurering, våd- og lavbundsområder samt klimatilpasningsprojekter.

Du vil blive ansat i vandløbsteamet, der består af 15 personer, og er p.t. en del af funktionen VandMiljø med godt 50 medarbejdere fordelt på i alt 5 teams.

Vandløbsteamet tager sig af tilsyn- og sagsbehandlingsopgaver inden for primært vandløb, dambrug og kystbeskyttelse. Teamet har desuden ansvaret for planlægning og gennemførelse af vandløbsrestaurering og vådområder efter Vandområdeplanen samt lavbundsprojekter og klimatilpasningsprojekter.

Jobbet
Din primære arbejdsopgave bliver at forestå gennemførelse af forskellige projekter i relation til vandløbsrestaurering, vådområdeprojekter, klimatilpasning mm. Du vil skulle indtage Aalborg Kommunes rolle som bygherre samt arbejde både som projektleder og som bidrager til dine kollegaers projekter. Arbejdsopgaverne vil være projektstyring, udarbejdelse af ansøgningsmateriale, myndighedsbehandling, tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, detailprojektering, opmåling og prøvetagning, udbud samt tilsyn med anlægsarbejdet.

Du kan forvente desuden forvente at blive inddraget teamets øvrige arbejdsopgaver.

Du vil få stor indflydelse på egne opgaver, som kan tilpasses dine kompetencer og interesser. Vi søger en profil med bredt kendskab til vandmiljøområdet og erfaring med projektledelse og gennemførelse af konkrete anlægsprojekter. Du kommer til at arbejde på tværs af fagligheder og vil have en stor kontaktflade både internt i kommunen og med eksterne rådgivere, entreprenører mv.


Dine hovedopgaver vil være:
 • Forundersøgelse af og gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekter
 • Forundersøgelse og gennemførelse af vådområde- og lavbundsprojekter
 • Planlægning og gennemførelse af klimatilpasningsprojekter
Vi søger personer, der har følgende kvalifikationer
 • Miljøteknisk baggrund, som f.eks. ingeniør, landinspektør, geolog eller biolog.
 • Bredt kendskab til vandmiljøområdet.
 • Erfaring med gennemførsel af anlægsprojekter.
 • Erfaring og lyst til kontakt og dialog med entreprenører, lodsejere og interessenter.
 • Erfaring med myndighedsopgaver og sagsbehandling.
Derudover vægter vi højt, at du
 • Er positiv med et godt humør og vil bidrage aktivt til at skabe et sundt fagligt og socialt miljø i teamet og funktionen.
 • Har interesse for vandløb, klimatilpasning, natur og miljø.
 • Har mod på at varetage bygherrerollen.
 • Er opsøgende i forhold til nye opgaver.
 • Kan tage initiativ og være "driver" i projekter.
Vi kan tilbyde
Et spændende, udfordrende og afvekslende job i en politisk organisation, hvor vi arbejder for at sikre effektiv løsning af de mange forskelligartede opgaver. Samarbejdsformen og tonen på arbejdspladsen er uformel, og du vil have indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.

Vi lægger vægt på, at alle bidrager aktivt til at fastholde en attraktiv arbejdsplads med en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi arbejder med fokus på helhedsorientering, FN's verdensmål, kommunikation, åbenhed, tillid og effektivitet.

Aalborg Kommune arbejder med at implementere erfaringerne fra Covid19 ved at indføre mulighed for hjemmearbejdsdage.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med en arbejdsuge på 37 timer.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og efter forhandling med den pågældende faglige organisation inden for rammerne af lokal løndannelse.

Yderligere informationer
Ansættelsessamtaler forventes afholdt senest i uge 45, 2021.

Forventet opstart er 3. januar 2022.

Arbejdspladsen er Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby og du skal have kørekort til bil.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Johan Livbjerg Pedersen tlf. 2520 2248.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  28-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig