Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til 4.- og 5. årgang (samt indslusning fra vores specialklasser) på Sofiendalskolen

Vil du være med på Aalborgs bedste hold?

Så er det nu, du skal slå til!

Sofiendalskolen søger en særdeles dygtig pædagog til vores 4. og 5. årgang. En pædagog der kan løfte opgaven med at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever – både i almen fællesskabet og i arbejdet med at indsluse elever fra vores specialklasser ind i almenskolen.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling og du vil - som udgangspunkt - blive ansat som skolepædagog og arbejde efter en årsnorm, som umiddelbart ligger i skoleuger inklusiv forberedelsesuger.

Vi søger en pædagog, som kan og vil arbejde utraditionelt – en pædagog, der har mod på og flair for at udvikle og beskrive sin egen opgave ind i denne prøvehandling, som ansættelsen er.

Vi er ude efter at nå nye højder for deltagelsesmuligheder for alle elever og herigennem løfte vores faglige niveau yderligere. Det kræver, at du som pædagog er handlekraftig, initiativrig og fleksibel til det yderste.

Vi er optaget af i højere grad at tilpasse rammer, pædagogik(didaktik) og klasseledelse fremfor at lave individbaserede løsninger. Derfor er vi i gang med at kompetenceudvikle os i forhold til PLF (professionelle læringsfællesskaber) og co teaching. Vi er optaget af at udvikle vores struktur i forhold til at understøtte eleverne eksekutivt og vi vil have ansat dig, der kan bedrive specialpædagogik som en integreret del af almenpædagogikken for, at vi når i land hermed.

Dine kompetencer:
 • Du er uddannet pædagog, gerne suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD i neuropædagogik og specialpædagogik.
 • Du er fagligt kompetent ind i det specialpædagogiske felt og kan arbejde neuropædagogisk og specialpædagogisk i en almen kontekst.
 • Du praktiserer low arousalpædagogik og er en stærk klasseleder og performer.
 • Du er i stand til at arbejde med tråde ind i vores specialklasser i forbindelse med indslusning af elever i almen fællesskaber.
 • Du har indgående kendskab til eksekutive kompetencer.
 • Du kan lave pædagogiske indsatser, der understøtter udviklingen af, men også kompenserer for utrænede eksekutive funktioner.
 • Du har et stærkt fagligt sprog heromkring, som kan sættes i spil i de årgangsteams, du bliver tilknyttet.
 • Du ser klasserummet som elevernes læring og udviklingsrum og indtræder ligeværdigt i rummet sammen med din lærerkollegaer. Du er ikke afventende, men er i stand til aktivt at tage en rolle, der understøtter målet. Du er ikke "med i andres undervisning", men ser læringsrummet som en ligeværdig samarbejdsarena, hvor begge fagligheder har sin berettigelse.
 • Du skal være i stand til at indgå i kompetenceudvikling omkring co teaching og være villig til at arbejde på denne måde i dagligdagen.
 • Du skal være igangsætter og opsøgende i forhold til viden og vejledning, der kan udvikle din og teamets pædagogiske udvikling.
 • Du kan sætte klare mål og dokumentere dit arbejde.
 • Du indgår i tæt samarbejde med skolens trivselsteam.
 • Du skal kunne finde ro i, at din rolle endnu er ubeskrevet og handlekraft til at beskrive den som en del af din opgaveportefølje.
 • Du skal kunne bære din faglighed selvstændigt, da du er den eneste i teamet med din fagbaggrund.
 • Vi vil nå nye højder og derfor SKAL du være ambitiøs på egne og elevernes vegne.
Sofiendalskolen er en skole, hvor vi møder vores elever med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Som medarbejder på skolen vil du indgå i en stor gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere.
Din opgave er (foreløbig) i tilknytning til skolens 4. og 5. årgang i skoletid, men kan også indebære timer i DUS på sigt, hvis skolens samlede opgave kræver det.
Vigtigt er, at du møder vores elever som individer, der kan indtage hele verden og som kan vende eventuelle umiddelbare udfordringer til stærke kræfter, der kan bringe dem langt i livet.

Det er derfor vigtigt at du
 • har en stærk mentaliseringsevne – også i situationer, hvor elevernes evne hertil forstyrres.
 • møder enhver handling og adfærd nysgerrigt, således at uanset handlingens karakter og form så ved du, at handlingen giver mening, når du stiller dig nysgerrigt overfor den. Alt hvad vores elever gør, forstår vi som meningsfyldt og som vigtig information om, hvad eleven/fællesskabet har brug for at blive mødt på, kompenseret for og udvikle strategier i forhold til.
 • er indstillet på at gå forrest og være initiativtager til at handlinger sker.
 • Kan varetage understøttende undervisning, som understøtter elevernes læring og sociale- samt personlige udvikling. Herindunder opsætte sjove, livsbekræftende, motiverende og nye som kendte aktiviteter, der gør en forskel for den enkelte og fællesskabet over den hele skoledag.

Om skolen:
Skolen er kendt for at går forrest i forhold til ny viden og prøvehandlinger. En af de spændende læringsaktiviteter vi har gang i på Sofiendalskolen, er vores arbejde med teknologier og it, derfor må du gerne (ikke et krav) have undervisningskompetencer indenfor det naturfaglige, som kan indgå i skolens indsats med teknologiforståelse. Vi har netop etableret nyt makerspace med robotter, programmering, microbits/ultrabits, 3D-printere og andre spændende teknologier. Har du interesse for, eller kan se dig selv arbejde med vores makerspace i undervisning og aktiviteter, er det bestemt en fordel. Sofiendalskolen er en særdeles udviklingsorienteret og velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede og veluddannede og optaget af at omsætte skolereformen mål, således at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives. Vi prioriterer ligeledes et godt arbejdsmiljø og arbejder altid for at bevare denne særlige ånd og det særlige kollegiale fællesskabet skolen er kendetegnet ved.

Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor byskole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi knap 680 elever og omkring 100 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen.

Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder René Arnold Knudsen på 93520540 eller afdelingsleder Maiken Irming Andreasen på 21973808.

Se evt. www.sofiendalskolen.dk

Ansøgningsfrist: 24. oktober
Ansættelsessamtaler: Umiddelbart efter ansøgningsfrist
Ansættelse: Hurtigst muligt

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Skoleforvaltningen. Vi er en organisation i konstant udvikling, for det skal vi være for at følge med og i fællesskab gøre det allerbedste for børn og unge. Vores vision hedder Noget at have det i, og igennem den er det vores fornemmeste opgave at danne og udvikle dem, der er en del af vores skoler og skoletilbud. For uanset hvad vi arbejder med, og hvordan vi gør det, det er dem, det hele handler om – børn og unge i vores kommune.
Frugten af vores fælles arbejde skal være elever, der trives og bliver så dygtige, som de overhovedet kan, og det kræver meget af både voksne, børn og unge. Vi har store ambitioner og vi arbejder sammen for, at vores fælles vision når helt ud i alle kroge af forvaltningen og helt ind i kerneopgaven. Ingen må være i tvivl om, at i folkeskolen i Aalborg Kommune har vi noget at have det i.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig