Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til botilbuddet Ungdomshøjskolen

Det er tid til at planlægge julemåneden og dette punkt på dagsordenen har alle i huset glædet sig til. Som sædvanligt har alle haft en funktion eller opgave for at kunne afholde husmødet, og storskærmen er derfor klar til at vise forskellige juleaktiviteter. Da inspirationsbillederne og billeder som nogle borgere har valgt at ville vise, toner frem på storskærmen, mærkes der stor begejstring. Nogle foreslår at der skal bages julekager andre at der skal læses julehistorier hver dag som en julekalender og ikke mindst at komme ud i byen, i Zoo eller til Hune og se julelysene. Her har alle indflydelse på og betydning for, hvordan julemåneden planlægges sådan at alle kommer i julestemning.

Opgaven i jobbet
På Ungdomshøjskolen i Nørresundby bor 12 unge voksne, som alle har et drive og en mening om, hvordan de er med til at skabe en aktiv hverdag. Deres vilkår er samtidig, at de har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at de har brug for andres støtte og hjælp i forhold til såvel aktiviteter, personlig pleje samt praktiske gøremål.

Som medarbejder på Ungdomshøjskolen arbejder du derfor både med opgaver, der understøtter den enkeltes sundhedsmæssige trivsel, og du arbejder med socialpædagogiske opgaver, der handler om at gribe de udviklings- og relations muligheder, som er attraktive og relevante for den enkelte.

Det store fokus på uafhængighed og betydningsfuldt samvær er beskrevet i vores kerneopgave.

I hverdagen vil dine opgaver være:
 • At sætte rammen for daglige gøremål (morgenrutiner, måltider, transport, bad og påklædning osv.) så den enkelte kan bidrage og engagere sig så selvstændigt som muligt.
 • At finde kreative måder, der gør det muligt for den enkelte at træffe valg og give udtryk for drømme og ønsker.
 • At finde og støtte de små skridt, som giver en god oplevelse af at bevæge sig og lære.
 • At turde udfordre vaner og mønstre, også selvom det nye kan føles "usikkert".
 • At samarbejde med kolleger om at have åbenhed og undren om vores faglige sprog og begrundelser, så vi altid er bevidste om og skarpe på metoderne.
Om Ungdomshøjskolen
Vi har som fagligt afsæt, at alle skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv. Vi observerer og undersøger derfor, hvad den enkelte drømmer om – i det små og i det store. Vi kalder dette mindset for Livskraft. I dagligdagen lægger vi mærke til tegn og signaler, som giver en indikation af den enkeltes gnist og gejst. Vi faciliterer, at deres indbyrdes relationer og kommunikation - også til fx pårørende - opstår på deres egne præmisser.

Kollegialt vil du opleve et samspil med fokus på alle hverdagslivets små glimt af læring og livsglæde. Vi udnytter og udvikler hinandens faglighed, mens vi løser opgaverne. Vi er stolte af at have indflydelse på, at velfærd kan udfolde sig på helt nye måder.

Ungdomshøjskolen er en af fire botilbud i ledelsesfeltet Botilbud Nord i Fagcenter for Livskraft. Her har vi et fælles værdigrundlag, hvor den neuropædagogiske forståelsesramme udgør omdrejningspunktet.

Din tur til at beskrive
Når vi læser din ansøgning, vil vi lægge mærke til
 • At du er uddannet pædagog og har øje for at anskue sundhedsfaglige opgaver med dette afsæt.
 • Dine eksempler på, at du støtter andre i at "tage teten", og at du er behjælpelig med at afprøve eller igangsætte det, der er energi i.
 • At du først og fremmest ser andres ressourcer, og at du med dette udgangspunkt kan få idéer sammen med den enkelte.
 • At din erfaring har vist, at du er fysisk og psykisk robust, og trives med at arbejde både selvstændigt og sammen med andre.
 • Hvordan du ser dig selv som kollega – både i forhold til fagligt og socialt arbejdsmiljø.
 • Om du er vant til at dokumentere i IT-systemer (eller har nemt ved at lære det), for det er et vigtigt redskab i vores hverdag.
Det praktiske, du skal vide
Stillingen er fast og på gennemsnitlig 34 timer ugentlig. Du får skiftende arbejdstider hovedsageligt dag og aften samt hver 2. weekend. Der kan desuden forekomme enkelte nattevagter.
Det er væsentligt, at du har kørekort.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 21 eller 1. december 21
Der afholdes samtaler løbende.

Arbejdsstedets adresse: Ungdomshøjskolen, Studievej 19, 9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder på Ungdomshøjskolen Marianne Sørensen, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon 9931 7833.
Du kan også følge 'Fagcenter for Livskraft' på LinkedIn.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  24-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig