Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsassistent søges til Botilbud

Det er vel banal livskvalitet: At opleve glæden ved en hverdag med en blanding af rutiner, aktiviteter, sociale hyggestunder og afslapning. Du vil opleve store smil, blink i øjet og fornøjede lyde, når beboere på Ungdomshøjskolen trives, fordi du med mærkbart engagement bringer din sundhedsfaglige og pædagogiske profil i spil.

Hvad er opgaven?
På Botilbuddet Ungdomshøjskolen bor 12 voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at de i stort omfang har brug for støtte og hjælp i forhold til såvel den personlige pleje samt det sociale og praktiske hverdagsliv.

Vi søger en ny kollega med overskud til og interesse i både at have et pædagogisk og sundhedsfagligt blik på andres trivsel. Vi arbejder overordnet ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, men først og fremmest er det vigtigt, at du har erfaring med og lyst til at arbejde med krop og sundhed.

Mange af borgerne har brug for omfangsrig og kompleks pleje, og du skal være klar på at planlægge og styre medicinforløb herunder dosering, medicinadministration, undervisning af nyansatte kolleger, sikring af at interne medicininstrukser efterleves mm. Du skal stå for medicinhåndtering og generelt udføre sundhedsfaglige opgaver i samarbejde med kolleger.

Ud over de sundhedsfaglige opgaver, skal du indgå i den daglige pædagogiske praksis på lige fod med de øvrige kolleger. De socialpædagogiske opgaver handler eksempelvis om at gribe de udviklings- og relationsmuligheder, som er attraktive og relevante for den enkelte.

Om organisationen
Stillingen er på Ungdomshøjskolen, som hører til i Botilbud Nord som består af 4 botilbud:
 • Ungdomshøjskolen, Studievej 19
 • Bo- og aflastningstilbuddet Violen, Studievej 19
 • Botilbuddet Studievej 15
 • Botilbuddet Valmuehaven, Sulsted
Alle fire botilbud er socialpædagogiske døgntilbud i 'Fagcenter for Livskraft' i Aalborg Kommunes Handicapafdeling.

Vi er overbeviste om, at alle har drømme, og at alle skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv. Vi kalder dette mindset for Livskraft. Vi lægger i alle situationer mærke til tegn og signaler, som giver en indikation af, hvad der giver glæde, energi og gejst for den enkelte

Mere om stillingerne og din nye arbejdsplads¨.
Stillingen er fast og på gennemsnitlig 34 timer ugentlig. Du får skiftende arbejdstider hovedsageligt dag og aften samt hver 2. weekend.

Vi forventer dermed, at du har en vis råstyrke, og at du forstår, hvor ventet og vigtig din indsats er – døgnet rundt.

Dine opgaver vil være:
 • At planlægge, koordinere og dokumentere medicinhåndtering ud fra gældende arbejdsgangsbeskrivelser
 • At få øje på, hvordan den enkelte kan være så mentalt engageret og fysisk aktiv som muligt i de daglige gøremål.
 • At finde kreative måder, der gør det muligt for den enkelte at træffe valg og give udtryk for drømme og ønsker.
 • At samarbejde med kolleger om at udvikle de faglige blik og begrundelser, så vi altid er bevidste om og skarpe på metoderne.
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent og har flair for og interesse i at understøtte livskvalitet for borgere med stort fysisk støttebehov.
 • Kan give eksempler på din evne til at strukturere og dokumentere (sundheds-) faglige forløb.
 • Er fysisk og psykisk robust og trives med at arbejde selvstændigt sammen med andre.
 • Bliver beskrevet af andre som en stærk og stabil kollega, der bringer både faglighed og positivt humør ind i arbejdsmiljøet.
 • Har kørekort.
  Her vil du opleve:
 • Et fagligt stærkt hus med fokus på alle hverdagslivets små glimt af læring og livsglæde.
 • Kollegialt samspil der i høj grad anerkender, at fysiske, psykiske og sociale faktorer tilsammen har betydning for den enkeltes trivsel og livskvalitet.
 • Stor interesse for og indflydelse på at udvikle velfærd på helt nye måder.
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen på Ungdomshøjskolen er du velkommen til at kontakte assisterende leder Marianne Sørensen, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på
telefon 9931 7833.

Stillingerne hører til i Aalborg Kommunes Handicapafdeling i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Du kan også følge 'Fagcenter for Livskraft' på LinkedIn.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Stillingerne ønskes besat 1.11.21 eller 1.12.21, der vil bliver indkaldt til samtaler løbende.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  24-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig