Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

VoLiS Vodskov Skole søger pædagog (genopslag)

VoLiS Vodskov Skole søger pædagog til faste stilling (37 timer) - GENOPSLAG
Da en af vores faste pædagoger valgte at gå på efterløn, søger vi en ny kollega til vores tilbud. 1/8-20 blev de tidligere Fællestilbud i Aalborg Kommune slået sammen til VoLiS. VoLiS har tre afdelinger, tilknyttet Folkeskolerne i Vodskov, Lindholm og Svenstrup. Dertil har vi en fælles undervisningsmatrikel "Bådgruppen", som alle 3 tilbud har elever, der benytter.

Målgruppen i Vodskov er som udgangspunkt elever i alderen 9-16 år. Kendetegnet for eleverne er, de alle har stort specialpædagogisk behov, massive følelsesmæssige belastninger og sociale udfordringer. Eleverne kan være både verbalt og fysisk udadreagerende. Eleverne skal støttes i tillid og tryghed i relationer – både mellem elever og elev/voksen.

På VoLiS Vodskov Skole, har vi stort fokus på den helhedsorienterede indsats, hvor vi både har elevens skolegang og familien i fokus. Skoletilbuddet rummer familiebehandling, som en forpligtende del af tilbuddet. Derfor vil du, udover det tætte lærer/pædagogsamarbejde, indgå i tæt samarbejde med familiebehandlerne.

Som skolepædagog på VoLiS, har du en alsidig opgave som bl.a. kan bestå i: bistå undervisningen, varetage 1:1/enkeltmandsundervisning på matriklen eller i hjemmet, samtaler med elever både alene og sammen med f.eks. familiebehandler, hjemmebesøg, dokumentere (SPE, ICS, målstrapper mv), deltagelse i forskellige mødefora og meget andet.

VoLiS Vodskov er fysisk omgivet af Hammer Bakker og dermed ikke placeret fysisk på Vodskov Skole.

Vi søger:
 • En pædagog med høj grad af faglighed, der kan se bag om – og rumme elevernes adfærd og følelsesmæssige reaktioner og som er bevidst om al adfærd er kommunikation
 • Pædagog der har fokus på det hele menneske – arbejder med muligheder frem for begrænsninger og tager ansvar for- og ind i relationen.
 • Pædagog der agerer som professionelle rollemodel, der kan "overlade eget overskud" af fleksibilitet og robusthed til eleverne
 • Pædagog der kan gribe og møde eleverne, der hvor de er – det betyder du skal være i stand til, hurtigt at sadle om, hvis "plan A" ikke virker
 • Pædagog med kendskab til området
 • Pædagog, der er kreativtænkende – tænke ud af boksen og alligevel arbejde målrettet med hver enkelt elevs nærmeste udviklingszone og individuelle handleplan
 • Pædagog, der har kendskab til neuropædagogik og som vil bidrage til implementering – samtidig med du kan trække på andre faglige retninger
 • Pædagog, der har positive og høje forventninger til elever såvel som kolleger
 • En pædagog der også kan se sig selv som en aktiv del af skoledelen
 • Pædagog, der har mod på alle aldersgrupper, men udgangspunktet lige nu er "Mellemtrinsgruppen"
 • Pædagog der er god til at kommunikere på skrift ift statusrapporter (ICS) samt specialpædagogisk elevplan (SPE). Derudover kommunikeres med forældre på AULA og via telefon.
Vi tilbyder:
 • En afdeling under Vodskov skole med ca. 25 fantastiske elever!
 • Dedikerede og engagerede fordelt således: 9 lærere, 9 pædagoger, 3 familiebehandlere, 1 jobkonsulent, 1 sekretær, 1 rengøringsassistent og en afdelingsleder. Hertil alle de øvrige kolleger på Vodskov Skole
 • Højt vægt på samarbejdet mellem lærere og pædagoger
 • Stort tværfagligt samarbejde – Forældre, PPR, rådgivere, Pædagogiske familierådgivere (PFR) i hjemmene osv.
 • En hverdag som kan være uforudsigelig
 • Mulighed for at præge et (forholdvis) nyopstartet tilbud – både med hensyn til retning og kultur
 • Ugentlige- og skemalagte teammøder
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger kontakt da afdelingsleder Ditte Mørk Manstrup (93 52 03 50) eller skoleleder Kim Malthe Skinbjerg (25 30 89 55)

Ansøgningsfrist 23/10-21, ansættelsessamtaler afholdes i uge 43
Medsend gerne eksamensbevis, CV samt relevante udtalelser

Ansættelse pr. 1/12-2021 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst samt gældende forhåndsaftaler.

Der indhentes børne- og straffeattest inden endelig ansættelseSend ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig