Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Skansevejens Skole søger afdelingsleder

Skansevejens Skole søger afdelingsleder

Vi søger en kollega, som vil blive det tredje ben i den pædagogiske gruppe af ledere af medarbejdere.

Dine opgaver vil overordnet være pædagogisk - og personaleledelse af lærere i indskolingen 1.-3. årgang.


Hvem er vi
Skansevejens Skole er ikke bare en arbejdsplads. Det er en legeplads og et læringshus og et sted, hvor vi er sammen som kolleger og mennesker. Vi er en stolt skole med gode traditioner, og det er vigtigt for os, at du vil tage del i den stolthed og lade den og din personlighed smitte af på dit arbejde.

Vi er en skole, som sætter pris på og værner om det gode humør, for vores børn og unge skal mødes af venlige ansigter. Vores værdier er anerkendelse, åbenhed og ordentlighed, og derfor bruger vi meget energi på god dialog og grundighed. Vi er ambitiøse og arbejder målrettet på at skabe en skole, der tilpasser sig den aktuelle og kommende elevgruppe - vi kalder det en børneparat skole.

Vi arbejder alle sammen om at give vores ca. 500 børn og unge et godt skoletilbud. Vi er godt og uundværligt hjulpet af en engageret skolebestyrelse og forældregruppe, som er vigtige samarbejdspartnere for os alle. Du ville blive en del af et ledelsesteam, som arbejder med visionen om, at Skansevejens Skole nu og i fremtiden er Et godt sted at være for at lære – for alle.

Ledelsesteamet
Vi er midt i at omorganisere os i ledelsesteamet, og her tager vi udgangspunkt i kerneopgaven og skoleforvaltningens ledelsesmodel. Du vil blive afdelingsleder af 1.-3. årgang. Derudover vil der forventeligt kunne komme undervisningsopgaver i spil. Hvis du også kan være skolens læringsvejleder, vil det være en fordel.

Fremtiden er særlig på Skansevejens Skole, for efter planen vil skolen i 2025 flytte til en helt nybygget skole på Stigsborg Brygge. Det betyder for os, at det er særligt vigtigt, at vi som ledelse kan være til stede i den komplekse opgave, det er at skabe de bedste betingelser for personale, elever og forældre – både i nuet og i den kommende proces om at skabe gode pædagogiske- og fysiske læringsmiljøer i de nye rammer på Stigsborg.

Vi ønsker en kollega, som kan og vil investere sine kræfter i implementering og er vedholdende i forhold til at skabe forandring sammen med praksis, og herunder opgaver, der er forbundet med det at være et højtydende professionelt læringsfællesskab.

Hvis du kan svare ja til følgende, er stillingen noget for dig:
 • Per automatik har jeg eleven i centrum
 • Jeg motiveres af at følge tingene til dørs
 • Jeg er nysgerrig og undersøgende, før jeg handler
 • Jeg kan skabe tydelige og meningsfulde rammer og sparre med medarbejderne i forhold til skolens kerneopgave
 • Jeg sætter medinddragelse højt og evner at skabe tillidsvækkende relationer som leder tæt på, og samtidigt har jeg en parathed til at træffe beslutninger
 • Jeg har blik for både den enkelte medarbejder, fællesskabet og hele organisationen
 • Kan kvalificere, koble mig på og være daglig leder af vores igangværende projekter
 • Det falder mig naturligt at være tydelig og anerkendende i relationsarbejdet
 • Jeg er en teamplayer
Det en forudsætning, at du:
 • Er læreruddannet
 • Har afsluttet en lederuddannelse eller som minimum er godt i gang med den
Udover ovenstående er vi selvfølgelig meget interesseret i at vide, hvilke yderligere kompetencer du har.

Fakta
Skansevejens Skole har ca. 500 elever fordelt på 0. - 9. årgang, 80 medarbejdere og et ledelsesteam bestående af skoleleder, souschef, DUS-leder og teknisk serviceleder.

Skolens medarbejdere er organiserede i medledende teams. Derudover er skolen afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning, hvor der i indskolingen er lokalefællesskab for skole og fritidsordning.

Skansevejens Skole er beliggende i Nørresundby midtby i bygninger, der kan dateres tilbage til 1896.

Der har gennem de seneste mange år været en stigende tilgang af elever til skolen, så de fysiske rammer er efterhånden udnyttet til sidste kvadratmeter. Men inden for en periode på ca. 4 år flytter alle skolens børn, hele personalegruppen og ledelsen ind i det splinternye Børne- og ungeunivers med beliggenhed på Stigsborg Brygge.

Med udbygningsplanen for Nørresundby havnefront vil tilflytningen til det nye boligområde Stigsborg Brygge øge børnetallet i skoledistriktet betydeligt, og det forventes, at skoledelen på Stigsborg på sigt skal kunne rumme omkring 1000 elever, samt dagtilbuddets 160 børn.

Nice to know
For at tale med os inden du sender en motiveret ansøgning, bedes du kontakte kontoret på 99824520 for at få en telefonisk samtale med skoleleder Susanne Klessen eller souschef Rikke Møller.

Ansættelsesudvalget består af; skoleleder, souschef, tillidsrepræsentanter for de to pædagogiske personalegrupper samt medlemmer af skolebestyrelsen.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og du vil blive ansat under gældende overenskomst.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV og anden dokumentation i begrænset omfang.
 • Ansøgningsfrist 3.oktober 2021
 • Samtaler uge 41
 • Ansættelse 1.december eller snarestSend ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  03-10-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig