Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

pædagog til vikariat snarest frem til slutningen af marts 2022

Naturbørnehaven søger en kompetent pædagog som vægter udeliv og kreative læringsmiljøer til 37 timer tidsbegrænset ansættelse

Naturbørnehaven er organiseret under Dagtilbud Nordøstkysten, som består af 7 kommunale og 10 selvejende institutioner med hver sin pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner og et børnehus med ressourcepladser, der alle er omfattet af lov og Social Service
Vi arbejder med udgangspunkt ud fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag og personalepolitik.
Naturbørnehaven er en traditionel børnehave med 52 børn i særdeles gode fysiske rammer. Personalegruppen er på 8 medarbejdere, der alle har lang anciennitet på stedet. Alle er udannet i og arbejder ud fra ICDP. Vi tager også udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszoner (NUZO) Vi bruger legeplads og nærområde rigtig meget. Vi har fokus på at få frisk luft og oplevelser i uderummet hver dag. Vi har dyrehold, færdes i naturen og arbejder med naturen som tema i mange sammenhænge.
Vores mål er i samarbejde med forældrene at stimulere barnets udvikling og medvirke til, gennem leg og beskæftigelse, at give barnet erfaringer, som kan danne grundlag for den videre udvikling.
Målet er at barnet gennem socialt samvær udvikler en selvstændig adfærd og lærer at tage hensyn til og respektere andre børn og voksne.
Vi lægger vægt på at barnet, igennem et åbent samvær med rammer i hverdagen, føler sig tryg, sikker og accepteret i Naturbørnehaven.

Jobbet er en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt fra 1. oktober eller snarest derefter frem tilslutningen af marts 2022. Som pædagog hos os skal du arbejde ud fra vores læreplan og samtidig medvirke til at videreudvikle læreplanen. Vi har stuemøde hver uge, hvor pædagogik drøftes. Du skal derfor kunne indgå i faglige dialoger med kollegaer. Vi har et tæt forældresamarbejde og vægter dialog med forældrene højt.


Dine opgaver vil være:
 • i fællesskab med en pædagog og en medhjælper at have ansvaret for en gruppe af de ældste børn.
 • At deltage i planlægning og gennemførelse af planlagte aktiviteter med afsæt i de styrkede læreplaner.
 • At tage del i alle de praktiske opgaver vi deler om i huset - også dyrepasning.

Vi forventer at du:
 • Er tydelig og robust og har høj faglighed og lige så højt humør.
 • Kan varetage opgaven som kontaktpædagog for en gruppe af børn
 • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar, men også er god til at samarbejde
 • Kan skabe tryghed for og relationer til børn og forældre
 • Kan arbejde med læring for børnene hele dagen - i både aktiviteter og rutinesituationer
 • Er åben overfor nye udfordringer, omstillingsparat og stabil
 • Er energisk, kan skabe læringsrum og sætte aktiviteter i gang, som tilgodeser børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring
 • Har interesse for natur og udeliv
 • Trives godt med struktur, forudsigelighed og tydelige, faste rammer
Naturbørnehaven Vester Hassing, Halsvej 199 D 9310 Vodskov
Åbningstid; 6.10 til 17.00 dog 16.20 om fredagen

Læs evt. mere på vores hjemmeside: naturboernehavenvesterhassing.aula.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn, grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Er du interesseret i yderligere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Jørgen Pedersen, tlf 99825241

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-09-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig