Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Lokalplanlægger til By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune fortsætter sin positive byudvikling. Vi har travlt og søger en erfaren lokalplanlægger, der vil arbejde med lokalplanlægning på kommunens arealer

I vores arbejde lægger vi stor vægt på at skabe gode rammer for byudvikling alle steder for at understøtte kommunens vision om at udvikle i såvel storbyen som i de større oplandsbyer og landområder – alle steder med fokus på at skabe et godt byliv, den grønne omstilling og god arkitektur.
Har du lyst og evne til at arbejde projektorienteret som lokalplanlægger i et tværfagligt miljø på en arbejdsplads med højt fagligt niveau, spændende faglige udfordringer og gode engagerede kollegaer, så er det måske dig, vi søger.
Om stillingen
Du ansættes i forvaltningsgrenen 'Byudvikling og Byggeri', som har ansvaret for den fysiske planlægning, den strategiske byudvikling og byggesagsbehandlingen i Aalborg Kommune. Planområdets kerneopgave er at skabe rammer for udvikling og god planlægning gennem dialog og samarbejde med borgere, politikere samt interne og eksterne samarbejdspartnere.
I Byudvikling og Byggeri er vi organiseret i afdelinger med tilhørende teams. Du vil blive en del af afdelingen Bystrategi og Arealudvikling og teamet 'AK arealer'. I dette team vil du komme i et godt fællesskab med dygtige kollegaer, som har ansvaret for planlægning og udvikling af kommunens egne arealer. I stillingen vil du, hvis lysten og motivationen er til det, kunne være med til at varetage det faglige ansvar for teamets opgaveløsning.
Din primære opgave vil være at udarbejde lokalplaner. Du skal deltage i hele planprocessen lige fra de indledende drøftelser og forhandlinger til den endelige politiske vedtagelse. Udover udarbejdelse af selve lokalplanen, indebærer dette tit også kommuneplantillæg, miljøscreening eller miljørapport og selvfølgelig også høringer og borgerinddragelse.
Vi lægger vægt på at sikre kvalitet i byudviklingen, der har stort fokus i kommunen – både blandt politikere og borgere. Derfor omfatter stillingen både de byplanfaglige overvejelser, arkitektur, byliv, bæredygtighed og miljømæssige aspekter – men også proces og dialog i planprocessen.
Vi forventer, at du har
 • relevant uddannelse som byplanlægger, (landskabs)arkitekt, urban designer, ingeniør, landinspektør el. lign.
 • godt kendskab til og erfaring med planlægning og i særdeleshed lokalplanlægning
 • gode formulerings-, kommunikations- og samarbejdsevner
 • evnen til at tage et selvstændigt ansvar i opgaveløsningen og løse komplekse problemstillinger
 • lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø med bidrag til helhedsorienterede løsninger og
 • lyst til at bidrage til det sociale fællesskab.
Vi tilbyder, at du får mulighed for at
 • arbejde i en værdibaseret organisation
 • arbejde med spændende og forskelligartede planopgaver og
 • udvikle dig fagligt i en stor og politisk ledet organisation.
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen.
Læs mere om By- og Landskabsforvaltningen
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/blf

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen Henrik Thomsen på tlf. 2520 2230 eller lokalplanlægger Martin Heide Løvstad på 2520 2036.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 30. september 2021.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  30-09-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig