Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Forsknings- og udviklingsansvarlig terapeut

Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

Vi udvikler velfærd sammen.

I Træningsenheden, som er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, leverer vi ydelser med et højt fagligt niveau hver dag. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af vores praksis, fordi det gør en forskel for borgerne.

Vi tager udgangspunkt i de udfordringer og problemstillinger, vi sammen ser i praksis, og vi ønsker at være på forkant med nyeste viden og metoder, så vores borgere oplever at blive mødt med engagement og højt fagligt niveau i de indsatser, vi leverer hver dag.

Træningsenhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter skal være kendetegnede ved at være anvendelsesorienterede, tværsektorielle og praksisnære. Vi arbejder med at få omsat viden til praksis, da vi er af den overbevisning, at viden først skaber værdi for mennesker, når den er implementeret i praksis.

Vi søger pr. 1. november en forsknings- og udviklingsansvarlig terapeut, der i tæt samarbejde med trænings- og aktivitetschefen og de faglige ledere vil være med til at udvikle og sikre kvalitet i forskning, kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

Ny forvaltningsstruktur – hvad betyder det for dig?
Fra den 1. januar 2022 vil du som følge af Aalborg Kommunes justering af forvaltningsstrukturen overgå til Sundhed og Kultur forvaltningen, idet Træningsenhedens træning efter sundhedslovens 119, 140 og 140a flyttes til denne forvaltning. Her kan du læse om ny forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune.
I forbindelse med overgangen til ny forvaltningsstruktur vil du fra 1. november og frem til årsskiftet være en del af Træning og Aktivitet, og du vil her indgå i processen omkring forberedelserne i at skifte forvaltning.

Dine primære opgaver vil være
 • At lede, etablere og udvikle forsknings- og udviklingsarbejdet i samarbejde med ledergruppe og omsætte forsknings- og udviklingsstrategi til praksis.
 • At udarbejde og sikre en dynamisk forsknings- og udviklingsstrategi.
 • At skabe muligheder for tværgående kompetenceudvikling.
 • At medvirke til at implementere, monitorere og evaluere videns- og evidensbaseret træning og behandling af borgerne.
 • At du er sparringspartner til kvalitets - og udviklingsterapeuterne.
 • At du er medvirkende til at integrere nyeste viden indenfor forskning og udvikling.
 • At medvirke til at søge fonde og puljer til projekter.
 • At du er medansvarlig for den overordnede formidling af forsknings- og udviklingstiltag og resultaterne heraf både internt og eksternt.
Faglige kompetencer og kvalifikationer
 • Du er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut med relevant master eller kandidatuddannelse ift. funktionen.
 • Du har erfaring med klinisk fysioterapi eller ergoterapi.
 • Du har en Ph.d. indenfor sundhedsvidenskab.
 • Du har erfaring med klinisk forskning.
 • Du har kompetencer og erfaring ift. samarbejde på forskellige organisatoriske niveauer og med forskellige faggrupper.
 • Du har erfaring med projekt- og procesledelse.
Personlige kompetencer
 • Du er visionær, innovativ, forsknings- og udviklingsorienteret.
 • Du er strategisk, analytisk og systematisk.
 • Du er engageret og vedholdende.
 • Du kan formidle, inspirere og vejlede.
 • Du kan analysere og forholde dig proaktivt til fremtidige tendenser og strømninger og anvende dette i forbindelse med forsknings- og udviklingsarbejde samt organisationsudvikling.
 • Du kan arbejde selvstændigt ift. afdelingens strategier og mål.
Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Arbejdsstedets adresse frem til årsskiftet
Træning og Aktivitet, Storemosevej 19, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Gitte Hørslev Knudsen, trænings-og aktivitetschef på tlf. 2520 1064.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 38.
Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-09-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig