Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Medarbejder til ”Almen bolig gruppe” i By- og Landskabsforvaltningen

Gennem de seneste 10 år har Aalborg kommune satset bevidst på opførelse af almene boliger i hele kommunen for at understøtte den positive byudvikling, hvor stadig flere vælger at bosætte sig her i kommunen. Den almene boligsektor er reguleret gennem en omfattende lovgivning, der stiller krav om samarbejde og tilsynsforpligtelser over kommunens boligorganisationer.
Vi søger derfor en medarbejder, der sammen med medarbejderne i den almene boliggruppe kan varetage opgaverne om kommunens tilsynsforpligtelser, dialog og samarbejde med boligselskaberne.
I vores arbejde lægger vi vægt på at levere kvalitet og gode rammer for boligselskaberne og ikke mindst de mange lejere, der er i de mere end 30.000 almene boliger, der er opført i Aalborg Kommune.
Har du lyst og evne til at arbejde i et tværfagligt miljø på en arbejdsplads med højt fagligt niveau, spændende faglige udfordringer og gode engagerede kollegaer, så er det måske dig, vi søger.
Om stillingen
Du ansættes i forvaltningsgrenen 'Byudvikling og Byggeri', som har ansvaret for den fysiske planlægning, den strategiske byudvikling og byggesagsbehandling i Aalborg Kommune. I Byudvikling og Byggeri er vi organiseret i afdelinger. Du kan glæde dig til at blive en del af den Almene boliggruppe, der er placeret i afdelingen Bystrategi og Arealudvikling.
Dine primære opgaver bliver at være bindeled mellem kommunen som tilsynsmyndighed og den enkelte boligorganisation. Du får ansvaret for forberedelse og afholdelse af styringsdialoger. Håndtering og koordinering af arbejdet med de boligsociale helhedsplaner, der gennemføres i tæt samarbejde med boligorganisationer og kommunens øvrige forvaltninger. Derudover skal du være tovholder i mange af de øvrige møder og aktiviteter, der igangsættes mellem tilsyn og boligselskaber. Desuden er den Almene boliggruppe bindeled til de tværgående opgaver, der er i forvaltningsgrenen om boligstrategi, boligprogram m.v. Den Almene boliggruppe understøtter således arbejdet med at fastholde kommunens vision om at skabe mangfoldige boligområder med plads til alle.
Vi forventer, at du har
 • Praktisk erfaring med og kendskab til den almene boligsektor
 • Erfaring med lovgivningskomplekset inden for den almene boligsektor  
 • Økonomisk flair særligt ift. regnskaber og budgetter
 • Erfaring med sagsbehandling, herunder håndtering af diverse juridiske spørgsmål – herunder opståede tvister
 • En relevant uddannelse i forhold til området.
 • Vi lægger vægt på, at du brænder for den almene sektor og samtidig matcher vores øvrige forventninger.
Vi tilbyder, at du får mulighed for at
 • arbejde i en værdibaseret organisation
 • arbejde med spændende og forskelligartede opgaver
 • udvikle dig fagligt i en stor og politisk ledet organisation.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen.
Læs mere om By- og Landskabsforvaltningen
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/blf

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen Henrik Thomsen på tlf. 2520 2230 eller civilingeniør Rebeca Kristensen på tlf. 2520 2203

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  30-09-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig