Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Specialbørnehaven Marte Meo søger faglig velfunderet pædagog - med stærke relationelle kompetencer til et barselsvikariat. Begivenhedsansættelse 37 timer ugentlig fra 1. november 2021

Specialbørnehaven Marte Meo er organiseret i Center for børns udvikling sammen
med Specialbørnehaverne Væksthuset, Barnets hus og Stampe

Specialbørnehaven Marte Meo er et kommunedækkende tilbud hvor børnene visiteres
til gennem Centralt Visitationsudvalg der er organiseret i Center for børns udvikling.

Børnehaven er normeret til 14 børn i alderen 0-6 år. Målgruppen er primært børn med
socio – emotionelle vanskeligheder, der ikke kan indgå i et alment tilbud på grund af de
vanskeligheder / udfordringer de har og derfor har brug for et specialiseret tilbud.

Teoretisk arbejdes der ud fra Marte meo metodens principper. Vi udarbejder
handleplaner og status udtalelser samt dagsrytmer for det enkelte barn. Der er en
faglig opmærksomhed på at skabe et trygt og forudsigeligt miljø for alle børn, der
bygger på en ressource orienteret og inkluderende tænkning. Da dette er en betingelse
for børnenes trivsel og udvikling er vores hverdag struktureret og forudsigelig. Der
arbejdes med en struktur hvor børnene er opdelt på 2 stuer, hvor der arbejdes med
større og mindre sociale fællesskaber.
Formålet er at støtte og fremme børnenes
udvikling og trivsel via udviklingsstøttende samspil og relation mellem det
pædagogiske personale og børnene, samt børnene imellem.

Der er et tæt forældresamarbejde med mulighed for råd og vejledning, hvor der
arbejdes med forståelse af barnet og direkte sparring på situationer i hjemmet.
Ligeledes er det tværfaglige samarbejde i fokus.

Specialbørnehaven Marte Meo har fået en ny udgående funktion, hvor vi varetager
opgaver i forhold til specialpædagogiske råd, vejledning og understøttende handlinger i
almenområdet.

Faglig profil og kompetencer:
 • Du er uddannet pædagog, gerne med kendskab i Marte Meo.
 • Du har en interesse i, viden om eller erfaring med målgruppen og samtidig gerne erfaring fra almenområdet.
 • Du er omsorgsfuld, tydelig, har en rolig udstråling og er bevidst om spejlneuroners betydning for samspillet.
 • Du er handlekraftig, velfunderet og kan agere konstruktivt i konfliktsituationer.
 • Du er refleksiv over egen og kollegers praksis
 • Du trives i at arbejde i et struktureret miljø hvor forudsigelighed og genkendelighed er nøglebegreber.
 • Du bliver kontaktpædagog og har gode evner i at observere og beskrive børn og videregive det såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du arbejder målrettet og loyalt og bidrager til et godt samarbejde.
 • Du vægter samarbejdet med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere højt og ser værdien i en helhedsorienteret indsats omkring barnet.
 • Du vil være med til at udbrede den specialpædagogiske viden til almenrådet og har måske allerede erfaring med faglig sparring.
Vi tilbyder:
 • En spændende og alsidig arbejdsplads, hvor der er fokus på en tidlig indsats for børn i udsatte positioner og hvor der arbejdes på at gøre børnene parate til at komme tilbage til det almene område.
 • Et stærkt fagligt fællesskab hvor der er fokus på kerneopgaven og udviklingen af denne.
 • En personalegruppe som vægter at gøre brug af hinandens kompetencer, gennem vidensdeling, feedback og samarbejde.
 • Deltagelse i Marte meo forløb med interne Marte Meo terapeut.
 • En tydelig og anerkendende ledelse.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder Charlotte
Tønnesen tlf. 99823256 i uge 36.

Samtaler afholdes den 28. september

Du kan læse mere her https://martemeoboernehaven.aula.dk/

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlende
organisation

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-09-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig