Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende plejeboligchef for Kvalitet og Læring - Sundhedsfagligt velfunderet holdspiller, der også kan gå selv

Plejeboligfunktionen i Aalborg Kommune består af kommunens plejehjem og kommunens videnscenter for demens. Plejeboligområdet er stort og komplekst med 2.250 medarbejdere, et budget på over 800 mio. kr. og 36 plejehjem med 1.768 plejeboliger. Plejebolig udgør - sammen med Sygeplejen, Træning og Aktivitet og Frit Valg - Ældre og Sundhed i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Stillingen tilbyder – uanset dit udgangspunkt - særdeles gode faglige og ledelsesmæssige udviklingsmuligheder, fordi både det ledelsesmæssige og sundhedsfaglige niveau er mærkbart højt i Ældre- Handicapforvaltningen. Den centrale forventning er tilsvarende, at du har lyst og evner til at bidrage til at gøre lederlivet lettere og lederskabet stærkere for de 36 dygtige plejehjemsledere, der leder og styrer kerneopgaven i Plejebolig. Stillingen er meget tæt på driften af kerneopgaven Du skal understøtte, hjælpe og udfordre plejehjemslederne i faglige udviklingsprocesser, så de har de bedste betingelser for at lede med en høj faglig kvalitet og fælles læring på tværs. Du bidrager til at skabe resultater på dette højt profilerede velfærdsområde med stor offentlig opmærksomhed.

Du bliver en central spiller i ledertrioen, der består af plejeboligchefen, der er den øverste ansvarlige for hele plejeboligfunktionen, og to assisterende plejeboligchefer. Din kollega, den anden assisterende plejeboligchef, har et særligt ansvar for at skabe sikker administrativ drift og styring. Sammen udgør ledertrioen reelt og i den praktiske hverdag et ægte lederteam med et højt tillidsniveau. Trioen arbejder strategisk for at sikre, at processerne og udviklingen hænger sammen på tværs internt i Plejebolig og i forhold til de øvrige funktioner og områder i forvaltningen - og opleves at gøre det, både internt og i omgivelserne. Sammen sikrer I retning og sætter ledelsesmæssig kraft bag de politiske visioner og ambitioner, så der implementeres og leveres på områdets politiske dagsordener.
Stillingen har også væsentlige strategiske aspekter.

Supplerende arbejdet i ledertrioen er der en lang række selvstændige opgaver, som giver stillingen fylde og tyngde for hele organisationen, hvor du på delegeret kompetence vil opleve et stort selvstændigt indflydelses- og handlerum, og hvor du forventes at kunne handle på plejeboligchefens og trioens vegne. Det er derfor vigtigt, at du kan læse, navigere og agere i de vigtige og komplekse samfundsmæssige, politiske og organisatoriske dagsordener.

Stillingen har en meget stor aktionsradius, kolossalt mange relationer og opgaver på mange niveauer; store og små, konkrete og abstrakte.

Ledelse og faglighed er ligeværdige nøglebegreber i stillingen, og det forventes, at du er stærk på begge ben. Det er et vigtigt succeskriterie, at den enkelte plejehjemsleder oplever, at du er en kompetent og værdifuld sparringspartner, og at du kan etablere og facilitere faglige udviklings- og læringsprocesser på tværs af plejehjemmene.

Du er dygtig til at kommunikere (oversætte og omsætte) klart og tydeligt, så det modtages og opleves nyttigt og hjælpsomt af modtagerne. Du skal være i stand til at skabe gode og ordentlige samarbejdsrelationer, samtidig med at du bruger din indflydelse og dine kompetencer til at holde organisationens blik skarpt rettet mod de politiske mål og understøtte lederne i at realisere målene.

Du kan læse mere om organisationen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat

Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08638). Ansøgningsfristen udløber den 26. september 2021 kl. 23.59.

I hele Aalborg Kommune og i Ældre- og Handicapforvaltningen er der stort fokus på, at der skal være kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling; Vi udvikler os sammen! Det betyder ikke mindst, at der samarbejdes i og mellem alle kæderne i den store kommunale organisation (ledelseslagene og MED-organisationen) og i det store interessenetværk omkring brugerne på plejeboligområdet. Vi ved, hvad vi vil, og vi er fælles om ambitionen og tager det alvorligt, når vi siger: "Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg".


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    26-09-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig