Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Socialrådgiver/Socialformidler i Visitationen Voksen - Handicap

Da vores kollega er tiltrådt en anden stilling i afdelingen, søger vi nu en socialrådgiver/socialformidler pr. 01.08.2021 i en fast stilling på 37 timer om ugen.

Visitationen Voksen - Handicap er en kommunedækkende enhed, som er inddelt i tre rådgiver teams (Team BPA/merudgifter/ledsagelse, Team Bostøtte og Team Botilbud) med hver deres teamleder. Derudover har afdelingen et administrativt team. Vi arbejder med servicelovens kap. 14 i forhold til borgere med handicap, der er tilkendt førtidspension. Lovområdet er efter servicelovens 85, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 107 og 108.

Du vil som udgangspunkt indgå i team Botilbud i team for borgere med erhvervet hjerneskade og udviklingshæmning, herunder også domsanbragte borgere.

Teamets arbejdsopgaver består bl.a. af:
 • Bevilling af botilbud, dagtilbud, aflastning og ledsagerordning
 • Opfølgning og tilsyn af borgere i botilbud og dagtilbud
 • Opfølgning på ledsageordning og aflastning
 • Ansøgning om værgemål
 • Magtflytning
Grundet målgruppen er vores kontakt, relation og samarbejde primært med værger, ledere og personale i bo- og dagtilbud samt Familieretshuset.

I Myndighedsafdelingen er vi dynamiske og samskabende i vores løsninger. Vi udviser handlekraft, og vi vil kendes for ordentlighed, samt for kreative velfærdsløsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme.

Vi søger en kollega, der:
•Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
•Har flere års erfaring med myndighedsopgaver og gerne inden for Voksen - Handicap området.
•Har erfaring med botilbud inden for servicelovens bestemmelser.
•Kan tænke kreativt inden for en stram økonomisk ramme
•Kan og vil træffe afgørelser og stå fast på disse
•Trives i det krydspres der kan opstå mellem borger, udfører og myndighed.
•Er teamplayer, og bidrager til et godt teamsamarbejde hvor forskelligheder ses som en styrke.

Vi forventer af dig, at du:
•Selvstændigt kan arbejde med sagsbehandling og opfølgning på sagerne, men forstår vigtigheden i vidensdeling og sparring, både med teamleder og kollegaer.
•Kan arbejde tværfagligt i samarbejdsrelationer, både internt og eksternt.
•Har en positiv og konstruktiv tilgang i samarbejdet med borgere såvel som kollegaer.
•Er systematisk i dit arbejde, god til at danne dig et overblik over store mængder af sagsoplysninger, og er god til at træffe afgørelser.
•Har fokus på, at der er flow i din opgaveløsning.
•Er proaktiv og klar på at præge og udvikle fagligheden i opgaveløsningen.
•Kan udarbejde og arbejde med Voksenudredningsmetoden og med målrettet dokumentation i dagligdagen.

Vi kan tilbyde dig:
Mulighed for både faglig og personlig udvikling – vi tilbyder mentorordning i opstartsfasen, og ad hoc supervision i de respektive teams
•En arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor alle er med til at præge udviklingen
•Et godt arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer sociale arrangementer
•En travl hverdag med mulighed for at forme din egen stilling, og for at afprøve kreative løsninger.
•Tjenestebiler og cykler til rådighed.

Arbejdsstedets adresse:
Myndighedshuset, Visitationen Voksen-Handicap
Lindholm Brygge 31, 2
9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Charlotte Bang Mathiasen på tlf. 9931 3283 eller teamleder Åse Simonsen, tlf. 9931 3250

Ansøgningsfrist: Onsdag den 23. juni 2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt Mandag den 28. juni 2021
Vi gør opmærksom på, at vi har 2 stillinger opslået i samme overordnede team, og derfor vil ansættelsesudvalgene blive slået sammen.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Løntrin 37.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge straffeattest og indhentes referencer

Her er en kort præsentationsvideo af Visitationen Voksen - Handicap:
https://vimeo.com/360896738

Ældre- og Handicapforvaltningen er en af Aalborg Kommunes syv forvaltninger. Vi er Danmarks 3. største kommune med over 200.000 indbyggere.

Du vil blive en del af Ældre- og Handicapforvaltningen med ca. 6.500 medarbejdere.
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores vision at skabe fremtidens velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgernes selvstændige liv. Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig