Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsassistent i nattevagt - Anneshave, Midlertidige pladser

Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er vi mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

Vi udvikler velfærd sammen.

Vi tror på at faglig udvikling er vejen til tilfredse medarbejdere og at tilfredse medarbejdere er dem der har lyst til at blive hos os i mange år til gavn for de borger der benytter vores tilbud.

Kompetencer der vanker og et hjerte der banker – det kan være dig vi mangler som Social- og sundhedsassistent til vores natteteam.

Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads, hvor dine faglige og koordinerende kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetenceprofilen som social- og sundhedsassistent
 • En hverdag der er præget af højt aktivitetsniveau og mange kontakter til hhv. borgere, pårørende, eksterne- og interne samarbejdspartnere
 • En arbejdsdag, hvor du dagligt stilles overfor nye opgaver i relationen, plejen og behandlingen af borgerne
 • Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde på tværs af vagtlag
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder på at sikre bedst mulig kvalitet i opgaverne omkring borgerne
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Vi søger følgende stilling:
 • Fast nat 30 timer/ugentlig med weekend vagt hver 2. weekend
 • Stillingen er til besættelse pr. 01.08.2021
 • Samtaler forventes afholdt den 28.06.2021
Anneshave midlertidige pladser er et tilbud til borgere, der i en kort periode har behov for ekstra pleje- og/eller behandling. De fleste borgere der visiteres hertil komme fra en indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem.

Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i plejebehov en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen og borgere der har behov for et kortere aflastningsophold. Borgere der visiteres til en Plejebolig bliver indimellem på Anneshave til boligen er klar til indflytning.

Anneshave er et nybygget center med rigtig gode og flotte fysiske rammer. Der er et fortløbende arbejde med at finde helt på plads i de nye dejlige omgivelser.

Medarbejdergruppen er kendetegnet ved at være dedikerede, engagerede og faglige. Dialog og sammenhold er det der beskriver os bedst. Vi er – når der ikke er Corona – en kollegagruppe der gerne er sammen socialt, til eks. Bowling, Ladywalk, koncerter, fællesspisning osv.

Dine primære opgaver vil være:
 • At sikre at borgerne modtager en professionel, faglig og kompetent pleje og omsorg, så de kan føle sig trygge ved dig og ved opholdet på Anneshave
 • At fungere som fagprofessionel medarbejder med dertil hørende opgaver indenfor dit kompetenceområde
Faglige kompetencer:
Vi forventer og vægter højt:
 • At du har uddannelsen som Social- og sundhedsassistent
 • At du kan varetage rollen som fagperson, hvor dygtighed, overblik, nærvær, rummelighed og dialog er dine vigtigste faglige redskaber
 • At du er fortrolig med elektronisk dokumentation, gerne kendskab til CURA
 • At du vægter høj kvalitet i dit arbejde og i dokumentationsopgaven
 • At du evner at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgerne
 • At du arbejder målrettet på sundhedsfremmende og forebyggende indsats
Personlige kompetencer:
Vi forventer at du er:
 • Ansvarsbevidst og i stand til at bevare overblikket i akutte situationer
 • At du kan samarbejde med borgere, pårørende, kollegaer, samarbejdspartnere m.fl.
 • Er tydelig i din kommunikation, høflig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • Selvstændighed og imødekommende i forhold til dine opgaver og de nye tiltag der kommer
 • Kender og anerkender egne og andres kompetencer
 • Bidragende til det sunde arbejdsmiljø
Arbejdsstedets adresse:
Anneshave, Annebergvej 173, 9000 Aalborg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Gitte E. Thomsen på telefon 9931 6547, assisterende leder Kirsten Riis på Tlf:2081 8447, eller leder Hanne Bjerring Eriksen på telefon 9931 6552 for yderligere information om stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  23-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig