Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Autoriseret psykolog til Børnehus Nord

Autoriseret psykolog til Børnehus Nord – 37 timer ugentligt

Om stillingen:
Børnehus Nord opnormerer og søger derfor en - helst autoriseret - psykolog, der har lyst til og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde, som er stærk i sin psykologfaglighed, og som trives med at tage ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering.
Det er en spændende stilling, hvor du bl.a. via supervision skal have lyst til at udvikle en høj psykologfaglighed inden for overgrebsområdet, tage ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, samt være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Vi tilbyder:
 • Et varieret, meningsfuldt og fagligt spændende arbejdsfelt
 • Gode kollegaer – socialrådgivere og psykologer, samt administrative medarbejdere
 • Fokus på opkvalificering og supervision
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder tværfagligt tæt sammen, og hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen
 • Et spændende tværsektorielt samarbejde med de 11 nordjyske kommuner, to politikredse, sundhedsvæsen og Institut for Retsmedicin i Århus
 • Samarbejde på tværs af landet med de fire øvrige børnehuse og Socialstyrelsen
Som psykolog i børnehuset er dine opgaver hovedsageligt:
 • Gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • Vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere
 • Sammen med børnehusets socialrådgivere at forestå de tværsektorielle møder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • Overvære videoafhøringer af børn
 • Yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb
 • Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed
Vi forventer, at dine faglige kompetencer er:
 • Uddannelse og gerne autorisation som psykolog
 • Erfaring fra området med udsatte børn og familier
 • Gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb
 • Erfaring med udredning, vurdering og legeobservation
 • Erfaring med kriseintervention
 • Erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
Vi forventer, at dine personlige kompetencer er:
 • Høj grad af samarbejdskompetence - du kan lide at arbejde i en travl og uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet
 • Indblik i egne handlemønstre og forsvarsmekanismer
 • Robusthed og evne til at bevare ro og overblik i pressede situationer
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Du er "holdspiller" og evner samtidig at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk
Om Børnehusene:
De fem Danske Børnehuse er et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013.
Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og de nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest skånsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum.
I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er børnehusets opgave i samarbejde med kommunen og som led i den børnefaglige 50 undersøgelse at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.

Børnehus Nord har placering i lyse og imødekommende lokaler i det sydlige Aalborg. Du kan læse mere på Børnehus Nord

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse d. 1. september 2021.
Ansøgningsfrist d. 17. juni 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Børnehus Nord d. 23. juni 2021.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere information kan fås hos leder Ulla Penning, telefon 31 99 33 98 / mail: uwp-fb@aalborg.dk, psykolog Kitt Ivarsen, telefon 31 99 33 96 / mail: kitt-fb@aalborg.dk eller psykolog Anne Sofie Beck, telefon 31 99 33 91/mail: anbe-fb@aalborg.dk

Før endelig ansættelse indhentes der reference ved nuværende leder, samt straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  17-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig