Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Teknisk servicemedarbejder til Sofiendalskolen

Teknisk servicemedarbejder Sofiendalskolen (fast stilling/37 timer) pr. 4. august 2021

Sofiendalskolen søger en rigtig dygtig og fleksibel servicemedarbejder med en praktisk tilgang og fleksibel indstilling til arbejdet i en skole med mangeartede opgaver.

Sofiendalskolen er en skole, hvor vi møder vores elever med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Som servicemedarbejder på skolen vil du indgå i en stor gruppe dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere. Din forståelse af arbejdet i en pædagogisk virksomhed og din tilgang og kommunikation med børn og unge er helt afgørende.

Du vil få en række ad-hoc opgaver, foruden faste opgaver som åben og lukke, småreparationer, vedligeholdelsesopgaver, serviceopgaver i tilknytning til de mange arrangementer, vi har på skolen i dag- og aftentimerne samt weekender. Du vil være tilknyttet skolens TAP-team, som består af servicepersonale, rengøring og sekretærer. Nærmeste leder er skolens tekniske serviceleder. Du vil også – i samarbejde med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle.

I stillingen indgår udover vedligeholdelse m.m. også ca. 20% tid til rengøringsopgaver, hvor du fleksibelt indgår i rengøringspersonalet ved sygdom osv.

Som servicemedarbejder skal du, som titlen antyder, være særdeles serviceminded og medvirke til, at vores skole fungerer, herunder at vores fysiske rammer altid fremtræder istandsat, rengjorte og pæne. Du er rollemodel og stillingen er meget selvstændig, du skal derfor kunne igangsætte dig selv. Du skal være bevidst om, at du arbejder i en pædagogisk virksomhed og vores fornemmeste opgaver er at understøtte god læring og trivsel. Det gælder i forhold til skolens elever, forældre og medarbejdere, og også overfor de forskellige eksterne brugere, som benytter Sofiendalskolen.

Din baggrund er gerne håndværker eller et menneske med "håndværkssnilde", evt. en ejendoms-serviceteknikeruddannelse. Du sætter en ære i at fastholde det æstetiske miljø for læring og trivsel og har en høj ordenssans. Vi forventer, at du er ambitiøs på egne og på skolens vegne og klar til at indgå i et tæt og forpligtede team (servicepersonalet), der kan understøtte reformens mål om øget læring og trivsel for vores elever og i øvrigt understøtte de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole. Vi tænker, at du kan være vores tovholder i arbejdet med energifremmende indsatser, herunder Grønt Flag mm., ligesom du kan være brandansvarlig.

Sofiendalskolen er en særdeles udviklingsorienteret og velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede og veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives. Vi ved at det fysiske læringsmiljø og de rammer eleverne omgives af, har betydning for læring og trivsel, det skal være den røde tråd i dit arbejde.

Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor by skole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi knap 700 elever og 100 ansatte. På skolen findes både almen og specialklasser. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen og skolens mange medarbejdere bidrager til, at vi har det godt med hinanden. Skolen har en stærk personaleforening.

Aftale om et besøg på skolen og yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til teknisk serviceleder Steen Skovfoged Laursen, skoleleder René Arnold Knudsen eller viceskoleleder Torsten Due Christensen.

Se evt. www.sofiendalskolen.dk

Ansøgningsfrist: 20.06.21
Samtaler: 28.06.21

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Skoleforvaltningen. Vi er en organisation i konstant udvikling, for det skal vi være for at følge med og i fællesskab gøre det allerbedste for børn og unge. Vores vision hedder Noget at have det i, og igennem den er det vores fornemmeste opgave at danne og udvikle dem, der er en del af vores skoler og skoletilbud. For uanset hvad vi arbejder med, og hvordan vi gør det, det er dem, det hele handler om – børn og unge i vores kommune.
Frugten af vores fælles arbejde skal være elever, der trives og bliver så dygtige, som de overhovedet kan, og det kræver meget af både voksne, børn og unge. Vi har store ambitioner og vi arbejder sammen for, at vores fælles vision når helt ud i alle kroge af forvaltningen og helt ind i kerneopgaven. Ingen må være i tvivl om, at i folkeskolen i Aalborg Kommune har vi noget at have det i.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Teknisk service og håndværk

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    20-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig