Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Økonomikonsulent til det specialiserede socialområde

Strategisk overblik, helhedstænkning og gennemslagskraft – hvis det er egenskaber, der klæber til dig, så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en erfaren økonomikonsulent, der kan rådgive og understøtte vores ledelse på et strategisk og taktisk niveau, og som formår at formidle og gøre det komplekse enkelt

Center for Sociale Indsatser
Center for Sociale Indsatser er en del af Børne- og Familieafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Center for Sociale Indsatser rummer seks tilbud og i alt ca. 420 medarbejdere.
Tilbudsviften spænder bredt og indeholder bl.a. misbrugsbehandling, døgntilbud, forsorgshjem og opsøgende gadearbejde. Mange af centrets tilbud kan benyttes af alle landets kommuner, ligesom to af tilbuddene er VISO-leverandører.
Derudover har centret ansvar for samarbejdet med en række NGO, som har driftsaftale med Aalborg Kommune. Samarbejdet indebærer koordinering af indsatser, økonomi mv. i henhold til de enkelte driftsaftaler.

Indsatserne kendetegnes ved fokus på en løbende og dynamisk udvikling af tilbud og samarbejdsformer. Center for Sociale Indsatser har således en klar ambition om, at gå nye fælles veje og være en progressiv og toneangivende aktør i udvikling af nye og effektfulde indsatsformer for borgere, som befinder sig i særligt udsatte positioner med oftest multikomplekse problemstillinger.

Vi er midt i en spændende tid, da vi 1. januar 2022 forventeligt samler hele det specialiserede voksenområde. Vi har derfor allerede nu brug for en skarp økonomikonsulent, der kan spille en markant rolle og sammen med vores ledelse tage de første skridt og sætte de strategiske spor på økonomiområdet.

Jobbet
Opgaverne spænder vidt over strategisk økonomisk understøttelse af ledelsen, overordnet budgetlægning og -opfølgning, deltagelse i tværgående analyser af økonomisk karakter og formidling af økonomiske problemstillinger.

Dine ansvarsområder bliver blandt andet:
 • Overordnet økonomioverblik og fokusområder for hele CSI, inkl. NGO med driftsaftaler
 • Kontakt og samarbejde med alle tilbud i CSI vedr. om økonomi og administration
 • Beregninger ved nye tilbud og takster
 • Kvalificering af nye tiltag i forhold til sammenhængene mellem sociale indsatser og økonomiske resultater – ud fra Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM
 • BI – opdatering og udvikling af systemet
 • Opfølgning på ledelsestilsyn og øvrige tilsyn
 • Statistik
 • Afholdelse af administrative møder
 • Indkøbsaftaler
 • Sikre kendskab til nyeste viden på det økonomiske og administrative område
 • Sparring ved IT løsninger og nye systemer fx økonomisystemer

Du kommer til at opleve en arbejdsplads, hvor det går stærkt, og hvor de politiske prioriteringer har indflydelse på det daglige arbejde. Vi er også en arbejdsplads, hvor fleksibilitet er et af vore nøgleord.

Du bliver en del af CSI's Sekretariat med socialfaglige konsulenter og administrative medarbejdere, som alle har direkte reference til centerchefen.

Hvem er du?
Du er strategisk tænkende, konkret udførende og handlekraftig, og du drives af, at økonomien og det administrative område i centret løbende understøtter, at den samlede indsats gør en forskel for vores medborgere i udsatte positioner.

Du har erfaring med ledelsesunderstøtning, sparring og rådgivning til ledere ift. økonomi og drift.
Du ser helheder og sammenhænge, men har også sans for deltaljen. Du hviler i dig selv og kan holde hovedet koldt, når verden bliver kompleks.
Du brænder for at skabe udvikling og er en stærk formidler, der forstår din målgruppe af ledere og administrative medarbejdere/konsulenter, og kan gøre det komplekse forståeligt for de fleste.

Din baggrund kan se ud på mange måder, men du har flere års erfaring fra ansættelse i en politisk styret organisation og indsigt i det specialiserede socialområde.

Vi tilbyder:
 • en stilling, som indebærer masser af udfordringer og udviklingsmuligheder på et rigtigt spændende arbejdsområde, samt engagerede kollegaer, der fungerer sammen i en munter og uformel omgangstone
 • et positivt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, åbenhed og alsidige opgaver er hverdagen, og hvor du har mulighed for at sætte præg på opgaveløsningen.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Primært ansættelsessted er Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg.

Stillingen er på fuld tid, og med tiltrædelse 1. august 2021 eller snarest derefter.

Når du søger stillingen
Fortæl gerne om din erfaring med strategisk sparring og understøttelse af ledere – gerne via konkrete eksempler. Forhold dig også gerne til, hvordan du kan passe ind i vores organisation. Vi vil også gerne høre, hvordan vi får den bedste kollega ud af dig? Hvad motiverer dig, og hvordan arbejder du bedst?

Vil du vide mere om os?
Du er velkommen til at kontakte centerchef TinaMaria Larsen, på mail tml-fb@aalborg.dk, eller tlf. 25200465, hvis du har spørgsmål.

Sådan forløber processen
Ansøgningsfristen er den 21. juni 2021.
Der afholdes samtaler om formiddagen den 24. juni.
Der indkaldes til samtaler via mail. Vær derfor opmærksom på tjekke mail og evt. spamfilter.

Læs mere om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  21-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig