Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Fysioterapeut til Aalborg Sundhedscenter

Fysioterapeut til Aalborg Sundhedscenter, Nordkraft, Teglgaards Plads 1, Aalborg

Vi søger fysioterapeut 30 timer ugentlig pr. 1. august 2021 med erfaring inden for hjerterehabilitering

Om Aalborg Sundhedscenter
Aalborg Sundhedscenter har en stor og bred opgaveportefølje med årlig kontakt til mange tusinde borgere i Aalborg Kommune. Vi varetager sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig opsporing af livsstilssygdomme samt rehabilitering for borgere med kroniske sygdomme. Vores aktiviteter er kommunedækkende og foregår både i Sundhedscentret i Nordkraft, Sundheds- og Kvarters huset i Aalborg Ø, Gandrup Sundheds- og Foreningshus, Storvorde Sundhedshus, bynære boligområder og i forskellige andre lokalområder i Aalborg Kommune.
I Sundhedscenteret er der ansat ca. 75 medarbejdere og består for en stor andel af medarbejdere med sundhedsfaglige uddannelser, foruden personale med stabs - og servicefunktion.
Ledelsen består af Sundhedscenterchef, Sundhedsfaglig Leder og Leder af Sundhedsfremme.

Om stillingen
Som fysioterapeut vil du i samarbejde med et tværprofessionelt team løse opgaver inden for hjerterehabilitering, der fysisk foregår i Sundhedscentret i Nordkraft. Teamet, der består af fysioterapeuter, diætist og sygeplejersker, har til formål at støtte borgeren i at håndtere hverdagslivet med en hjertesygdom. Vi har fokus på samarbejdet med og om borgerens livsstilsændringer og fokus på samarbejder med andre aktører ift. at sikre borgerens fastholdelse af livsstilsændringer.
Med udgangspunkt i borgerens sundhedsudfordringer, behov og motivation vil vi sikre rette og målrettede tilbud og forløb for borger. Der er etableret et Afklarende Samtale team, også tværprofessionelt sammensat, der varetager afklarende samtaler med borgere henvist til forløb med baggrund i kronisk sygdom. Denne indgang med afklaring af borgers behov og motivation er afsættet for differentieret indsats.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.
 • at varetage afklarende samtaler med borgere henvist til forløb med baggrund i kronisk sygdom, f.eks. KOL, Kræft, Hjertesygdom, Osteoporose eller Diabetes Type 2 – ca. 7 timer/uge
 • at være ansvarlig for holdtræning og undervisning med borgere i hjerterehabiliteringsforløb
 • at varetage opfølgende samtaler samt individuel afprøvning af træning for borgere med hjertesygdom
 • at være kontaktperson og tovholder i hjerterehabiliteringsforløb
 • at medvirke til udvikling
 • at medvirke til den fælles opgaveløsning i SundhedscenteretVi søger dig, som
 • er uddannet fysioterapeut
 • gerne har erfaring med borgere med hjertesygdom og holdtræning i rehabilitering
 • selvstændigt kan varetage undervisning og vejledning individuelt og på hold
 • kan arbejde målrettet og struktureret, såvel selvstændigt som i team
 • er rummelig, fleksibel og besidder pædagogiske kompetencer
 • har fokus på sundhedsfaglig dokumentation som en del af kerneopgaven
 • har flair for IT og kan navigere i elektronisk omsorgssystem
 • er udadvendt, engageret, kan tænke og handle kreativt i forhold til opgaveløsning
 • har gode kommunikations-, formidlings-, og samarbejdsevner


Vi tilbyder dig
 • et udfordrende job, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt
 • at indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • mulighed for indflydelse på udvikling af Sundhedscentrets opgaver
 • et samarbejde med kolleger, der besidder gode faglige, pædagogiske og personlige kompetencer
 • en hverdag på en arbejdsplads, der vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø


Yderligere information
Har du relevante spørgsmål til jobbet er du velkommen til at rette henvendelse til Informationen på tlf. 9931 3458
Samtaler forventes afholdt i uge 25.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Fakta om Aalborg Sundhedscenter:
Aalborg Sundhedscenter er en del af Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Arbejdet foregår blandt andet under rammerne af Sundhedslovens 119, Servicelovens 79 a, Aalborg Kommunes Sundhedspolitik, Sundhedsaftalen, Det nære Sundhedsvæsen og Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen.
Aalborg Sundhedscenters vision:
 • Meningsfulde forløb for at skabe handlekraftige borgere
 • Vidensdeling i samarbejde for at skabe fælles mål
 • Stærke relationer for at skabe udvikling på tværs

Læs mere om Sundhedscenter Aalborg: https://sundhedscenter.aalborg.dk/
Læs mere om Aalborg Kommunes Personalepolitik: https://indd.adobe.com/view/f8903b68-91eb-459f-a19d-c72ecb7162d5


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Sundheds- og Kulturforvaltningen og godt 600 kolleger. Vi er en bred vifte af engagerede medarbejdere, der arbejder på at skabe attraktive muligheder for livsudfoldelse.
Det gør vi ved at udvikle mulighederne for et aktivt, sundt og meningsfuldt liv i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Som medarbejder i Sundheds-og Kulturforvaltningen bliver du en del af en visionær forvaltning, der tænker i helheder og løser opgaver med viden og faglighed.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  14-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig