Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social eller sundhedsfaglige medarbejdere til Behandlingscentret Hammer Bakker

"Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Behandlingscentret Hammer Bakker søger et antal social eller sundhedsfaglige medarbejdere pr 1. august 2021 - eller hurtigst muligt.

Social eller sundhedsfaglige medarbejdere dækker over personer med uddannelse som pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent.
Vi søger medarbejdere til midlertidige, samt faste stillinger. Stillingerne er på 37 timer om ugen. Der er tale om skiftende arbejdstider, og der skal forventes mest arbejde om aftenen. Arbejdstiden omfatter arbejde hver anden weekend samt på helligdage.

Behandlingscentret Hammer Bakker er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Fagcenter for særlige tilbud. De ledige stillinger er med tilknytning til Gaia, som er et døgndækket botilbud.

Behandlingscentret er fordelt på tre afdelinger: 'Gaia' med plads til 19 borgere (107 og 108), 'Brinken' med plads til 5 borgere (105) og 'Den Rette Opgang' med plads til 5 borgere (107).

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser, som har behov for en særlig form for støtte og/eller behandling.

I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme, institutionsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat samt borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud. Alle, uanset faggruppe varetager de opgaver der skal løses sammen med den enkelte borger. Vi lægger stor vægt på det flerfaglige samarbejde imellem faggrupperne.

I det daglige, arbejder vi målrettet med at støtte det enkelte menneske til, at mestre sit eget liv gennem oplevelsen af størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet.
Det tilstræbes, at det enkelte menneske vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.
Der er derfor fokus på, at det enkelte menneske deltager i fællesskabet, og det at kunne være noget for andre.

Vi vil tage godt imod dig – og sørge for, at du bliver grundigt introduceret til arbejdet. Du vil ikke stå alene i arbejdet, da du altid er på arbejde med kollegaer.

Eksempler på opgaver kan være:
 • At støtte mennesker i at mestre mest muligt selvstændighed i eget liv.
 • At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats ud fra den enkeltes indsatsmål.
 • At yde støtte og hjælp til praktiske gøremål.
 • Udarbejde og evaluere delmål m.m i CURA.
 • Ledsagelse i forskellige sammenhænge.
 • At indgå i et team, og bidrage til det gode samarbejde - sammen med dine kollegaer.
Vi ønsker:
 • At du har erfaring inden for området og at du forstår, at der bag enhver adfærd ligger en følelse, behov, ønske eller en årsag.
 • At dine handlinger tager afsæt i at skabe mest mulig værdi for de mennesker vi er her for, og at du fagligt kan begrunde hvorfor du gør som du gør.
 • At du er en aktiv medspiller og bidrager til en arbejdskultur hvor sparring, samarbejde, ordentlighed og arbejdsmiljø er i højsædet.
 • At du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen.
 • At du er fleksibel og udviser selvstændighed.
 • At du har gode skrive og IT-kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen.
 • At du er anerkendende og empatisk i din tilgang til andre mennesker.
 • At du er mødestabil.
 • At du har en god situationsfornemmelse, et godt overblik og er god til at planlægge din dag, både selvstændigt og i teams.
Vi kan tilbyde:
 • Et arbejdsfællesskab, med fokus på kerneopgaven.
 • Et botilbud i udvikling.
 • Engagerede og kompetente kollegaer.
 • Faglig udvikling, sparring og supervision.
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • En spændende proces hen imod, at vi efter sommerferien, skal flytte til et nybygget hus på Storemosevej 24 i Vodskov.

Arbejdsstedets adresse:
Bodil Hjorths Vej 9, 9310 Vodskov frem til flytning til ny adresse - Storemosevej 24 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål kan du kontakte leder Lotte Nielsen på tlf. 31 99 08 65 eller assisterende leder Tina Schougaard på tlf. 25 20 09 76 i tidsrummet kl. 9-10 på hverdage.

Samtaler afholdes mandag den 21. juni 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  13-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig