Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Bofællesskaber, Bostøtte og Værested søger en pædagog til fast ansættelse med gennemsnitligt 30 timer om ugen

Bofællesskaber, Bostøtte og Værested er et alsidigt ledelsesfelt, som dækker over syv bofællesskaber i henholdsvis Aalborg, Nørresundby og Vestbjerg – seks tilbud er uden nattevagt, et er med rådighedstjeneste. Derforuden er der i ledelsesfeltet et team af bostøtte medarbejdere, et midlertidigt fritidstilbud samt Værestedet Perlen – et uvisiteret dag- og fritidstilbud for borgere som har lettere fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Vi søger:
En pædagog til en fast ansættelse med gennemsnitligt 30 timer ugentligt. Stillingen er på nuværende tilknyttet Bostøtte teamet – et team bestående af 11 medarbejdere som yder støtte efter Servicelovens 85 til voksne borgere bosiddende i egen bolig i hele Aalborg Kommune. På nuværende yder teamet støtte til gennemsnitligt 170 borgere om ugen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021 eller snarest derefter.

Om end stillingen er tilknyttet Bostøtte teamet er dog gældende, at vi er ét sammenhængende ledelsesfelt, og vi forventer derfor at alle tager del i opgaver på tværs af organisationen i fald der opstår behov for det.

Om Bofællesskaber, Bostøtte og Værested:
Vi er et vidtfavnende ledelsesfelt, hvor vi har stor opmærksomhed på kvaliteten i og mulighederne for tværgående indsatser. Det forventer vi, at du er indstillet på at tage del i.

I Bofællesskaberne yder vi pædagogisk støtte efter SEL 85 til i alt 74 borgere, og i Bostøtteteamet ydes støtte til ca. 170 borgere. Det visiterede fritidstilbud er for nuværende rettet mod en enkelt borger og Værestedet Perlen er et uvisiteret dag- og fritidstilbud efter SEL 79.

Vi har fokus på vores vision "Vi udvikler velfærd sammen" og kerneopgaven – og tilrettelægger den pædagogiske indsats sammen med borgeren med fokus på indsatser som fremmer borgerens muligheder for at leve et uafhængigt liv, læring og oplevelse af livskvalitet. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme og møder borgeren med en forventning om, at ethvert menneske kan noget, kan lære noget og har ønsker og drømme, som motiverer.

Centralt i arbejdet som pædagog i Bofællesskaber, Bostøtte og Værested forventes en høj grad af respekt i mødet med borgeren med blik for såvel borgerens integritet samt ydmyghed if. din færden i borgerens hjem. Vi støtter borgeren til at leve et uafhængigt liv, med hjælp og støtte til blandt andet udvikling, etablering af tryghed samt medvirken til at skabe en håndterbar og overskuelig dagligdag.

Arbejdet med målgruppen fordrer at du er:
 • Fagligt velfunderet og udviklingsorienteret
 • Er mentaliserende og reflekterende over din egen ageren if. at støtte borgeren bedst muligt.
 • Handlekraftig og evner at tænke kreativt if. de veje, du sammen med borgeren etablerer for at støtte denne i størst mulig uafhængighed.
 • Kan arbejde struktureret ud fra borgerens ressourcer og behov.
 • Er fleksibel og besidder en høj grad af omstillingsevne, da der kan opstå pludselige behov, som er væsentlige at støtte op om her og nu.
 • Er rolig, tillidsskabende, tydelig og i stand til at facilitere tryghedsskabende rutiner og strukturer.
 • Har evner til at arbejde med dokumentation, som en del af den pædagogiske praksis.
Du skal endvidere påregne en høj grad af alene arbejde, hvorfor din robusthed, ansvarlighed og selvstændighed er væsentlige kvalifikationer. Dine opgaver vil være centraliseret omkring støtten til borgerne, men derforuden er der også en række ad hoc opgaver, vi som team tager hånd om – det forventer vi du tager del i.

Vi forventer derfor at du:
 • Er uddannet pædagog eller besidder lignende relevant uddannelse.
 • Er fysisk og psykisk robust, har overblik og kan handle i pressede situationer.
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde med mennesker med udviklingshandicap.
 • Kan motivere og inspirere – og tør handle anderledes og skaber betingelser så borgerens potentiale ses og sættes i spil.
 • Er teoretisk og fagligt velfunderet og tager medansvar for kvalificering af praksis og udvikling af organisationen.
 • Er reflekterende og har etiske overvejelser over egen praksis.
 • Kan fungere selvstændigt såvel som være del af et team.
 • Kan arbejde systematisk med indsatsmål og delmål – med blik for borgerens mål, samt evne til at redegøre for valg af metodder samt evaluering af effekten af indsatsen.
 • Er skriftligt velformuleret og har gode IT-kundskaber.
 • Kan skabe og indgå i en positiv dialog.
 • Har viden om neuropædagogik
Vi tilbyder:
 • At du bliver del af et team med engagerede kollegaer med høj faglighed og øje for vidensdeling.
 • At du bliver del af et team, hvor vi arbejder målrettet med Visionen for Ældre- og Handicapforvaltningen, Kerneopgaven, Livskraft, neuropædagogik og fortløbende har øje for at kvalificere praksis.
 • At du bliver en del af en aktiv og omskiftelig hverdag med mange spændende udfordringer.
 • At du bliver del af et velfungerende arbejdsmiljø, som vi finder centralt for at lykkes med kerneopgaven.
 • Kollegial respons og supervision if. praksis.
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Assisterende leder Tanja Finnerup på tlf. 25 20 56 61 eller Leder Anne Bøjer på tlf. 25 20 03 11 på hverdage i tidsrummet 9.00-15.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag d. 23 juni 2021 på Værestedet Perlen, Kastetvej 26K, 9000 Aalborg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Kørekort er en forudsætning og egen bil en fordel.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  16-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig