Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykologer til Psykologteam i Center for Børns Udvikling

Psykologteam i Center for Børns Udvikling søger 2 psykologer til faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse 9. august 2021. Opgavefeltet er på 0-6 års området, hvor der aktuelt arbejdes med at styrke den tidlige og helhedsorienterede tilgang – både i forhold til forebyggende familiearbejde og i børns dagtilbud.

Om dig
Som psykolog ved Center for Børns Udvikling lægges der vægt på, at du er uddannet enten som cand. pæd. psych. eller cand. psych. og gerne med autorisation.

Du er kendetegnet ved at du
 • Har en velfunderet psykologfaglig viden med indsigt i at koble teori og praksis
 • Har kendskab til og erfaring i at lave, formidle og understøtte omsætning af psykologiske undersøgelser på 0-6 års området
 • Vil arbejde med forældre-barn samspil og har blik for barnets perspektiv.
 • Kan arbejde professionelt med rådgivningsforløb til forældre i forhold til at understøtte børns udvikling
 • Evt. har interesse i at arbejde med forældres efterfødselsreaktion
 • Har gode evner til at skabe kontakt og samarbejde med forældre og samarbejdspartnere
 • Har flair for overblik og koordinering
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt både alene og i tværprofessionelt samarbejde, når opgaven kalder på det.
 • Har gode evner i både mundtlig og skriftlig formidling
Vi tilbyder,
En stilling, hvor du får mulighed for anvende din erfaring indenfor 0-6 årsområdet – både i forhold til at arbejde med børn i udsatte positioner og understøtte udvikling af børnefællesskaber og læringsmiljø.

Vi har fokus på
 • Høj faglighed med plads til faglig udvikling og professionel forskellighed
 • Tæt tværprofessionelt samarbejde både i eget team og på tværs
 • Relation, kommunikation og proces.
 • At praktisere en mentaliseringsbaseret tilgang
 • Et åbent og ærligt samarbejde
 • Et arbejdsmiljø der er præget af en god, respektfuld og humoristisk omgangstone
Om Center for Børns Udvikling
Center for Børns Udvikling er nyetableret pr. 1. august 2020 og organiseret i Børne- og familieafdelingen. Centret arbejder samlet set for at understøtte og fremme muligheder for børns trivsel, udvikling og læring samt deres mulighed for at deltage i børnefællesskaber gennem meningsfulde læringsmiljøer. CBU består af socialrådgivere, sundhedsplejersker, indsatspædagoger, konsulenter, fysio- og ergoterapeuter, sprogvejledere- og sprogmedhjælpere, sekretærer, psykologer og 4 specialbørnehaver. Der er i alt ca. 130 medarbejdere.
I psykologteamet er der i alt 9 medarbejdere der er i fuld gang med at udvikle styrkede tidlige indsatser i både familier og dagtilbud og sikre, at der kan laves vurdering på børn i 0-6 års området, hvor man overvejer visitation til specialdagtilbud. Der vil være tale om familierettede indsatser samt indsatser i de dagtilbud, som barnet er en del af – både i forhold til børnefællesskabet og læringsmiljøet.

Yderligere oplysninger om jobbet kan du få ved henvendelse til leder Silas Svaneklink på telefon nr. 22255818
Samtaler afholdes mandag den 21. juni 2021.

Arbejdsstedets adresse: Nygade 3, 9400 Nørresundby

Løn og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  15-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig