Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Kollegievejens Skole søger lærer på fuld tid samt en lærer til en begivenhedsansættelse.

Kollegievejens Skole for elever med autisme søger lærere med tiltrædelse 1. august. 2021.

Skolen har pt. 104 elever fordelt på 3 grupper. Undervisningen og identitetsdannelse tager sit udgangspunkt i principperne for TEACCH. Som følge heraf i en udpræget grad af differentiering. Her inddrages alle de pædagogiske tilgangsvinkler, der måtte være befordrende for eleven (PECS, iPad som kommunikationsfremmer, selvværdsstyrkende aktiviteter mm.) Disse metoder sammenholdes med den viden og forståelse, vi kan oparbejde. Herefter etableres det rette tilbud.
Anvendelse af it er et centralt element i skolens dagligdag.

Din kerneopgave vil være:
 • At eleverne på Kollegievejens Skole udvikler livsduelighed gennem positive relationer, anerkendelse og læring.

Vi forventer du:
 • Er læreruddannet.
 • Kan indgå i et tværfagligt teamsamarbejde, der:
  • organiserer og planlægger en udviklingsorienteret skoledag for elever med autisme.
  • opstiller mål og evaluerer, samt fremviser resultater.
  • Udvikler, videreformidler og implementerer pædagogiske metoder, der gavner elevgruppens udvikling.
  • arbejder tæt sammen med forældre, PPR, og andre relevante aktører.
Personlige kompetencer:
 • Er rummelig.
 • Er dynamisk.
 • Har vilje og evne til at arbejde i selvstyrende team.
 • Ser muligheder i et fagligt samarbejde på tværs af faggrupper.
 • Er et positivt menneske, der har fokus på styrkesider.
 • Er loyal.
 • Arbejder anerkendende.
 • Er omstillingsparat.
 • Besidder evnen til at arbejde i en Vi-organisation.
 • Er sagsorienteret.
 • Er engageret.
 • Er udviklingsparat.
 • Har evnen til at se muligheder frem for begrænsninger.
 • Kan selvstændigt forvalte egen arbejdstid.
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads i konstant udvikling, som arbejder med det gode arbejdsmiljø.
 • Kolleger der kan håndtere forandringsprocesser på en konstant måde.
 • Et tæt samarbejde, hvor alle er villige til at give, modtage og skabe viden.
 • En blandet kønsfordeling.
 • En arbejdsplads, der fokuserer på det professionelle samarbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor den lærende organisation er et centralt element.

Arbejdsstedets adresse
Kollegievej 1, 9000 Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Praktiske oplysninger:
For yderligere oplysninger kan du kontakte skoleleder Lars Jakobsen (mail: lja-skole@aalborg.dk ), viceskoleleder Søren Barsøe Sørensen (mail: sbs-skole@aalborg.dk) eller DUS-fællesleder Gert Salomonsen (mail: gesa-skole@aalborg.dk) via mail eller på telefonnr. 99314580
Se endvidere vores hjemmeside www.kollegievejensskole.dk

Ansøgningsfrist
Fredag d. 18 juni 2021 kl. 23.59

Samtalerne vil blive afholdt onsdag i uge 25

I ansøgningen vil vi gerne have, at der angives hvilke af stillingerne, man er interesseret i at søge.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV mm i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig