Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog eller lærer søges til igangværende 3-årigt projekt vedrørende forebyggende indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær

Har du lyst til at arbejde med fravær i et forebyggende perspektiv, hvor fokus er på at udvikle positive børnefællesskaber og hjælpe børn og familier med at nedbringe begyndende skolefravær? Har du lyst til at være med til at finde nye måder at understøtte alle børns lyst til og mod på at deltage i skolens fællesskaber?
Projektet løber over tre år, august 2020 – juni 2023, og er en tværgående indsats mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Projektet er rammesat som en forebyggende indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær og skal modvirke udviklingen af omfattende skolefravær. Projektet skal gennem praksiserfaringer indhentet i samarbejde med skolerne i distrikt Øst og med afsæt i nyeste forskning på fraværsområdet munde ud i udvikling af en opsporingsmodel, der kan danne grundlag for tidlig opsporing og effektiv indsats i forhold til bekymrende skolefravær hos børn og unge.
Projektets medarbejdere arbejder både med forebyggelse i skolens fællesskaber og med tidlige indsatser omkring børn og familier med en begyndende fraværsproblematik. I projektets første år har fokus været på at udvikle og afprøve konkrete indsatser, som i den resterende projektperiode skal implementeres og justeres i samarbejde med de 11 folkeskoler i distrikt Øst. Teamet har base på Filstedvejens skole, men størstedelen af tiden tilbringes på skolerne.
Vi søger en kollega, der
 • Er god til at tale med børn og unge i praksis.
 • Står solidt funderet i sin faglighed og har praksiserfaring med at arbejde ind på gruppe- og individniveau i folkeskoleregi.
 • Har erfaring med og lyst til at undervise og lede processer med børnefællesskaber i praksis.
 • Har blik for vigtigheden af barnets perspektiv og er optaget af at finde gode måder at sætte det aktivt i spil i arbejdet med grupper såvel som enkeltbørn.
 • Er dygtig til at etablere relationer til børn, forældre og fagprofessionelle i skoleverdenen.
 • Formår at navigere og agere professionelt i mødet med mange forskellige interessenter.
 • Har tæft for og lyst til at arbejde systematisk og struktureret med erfaringsopsamling på baggrund af indsatser i praksis.
 • Kan skabe og fastholde overblik samt selvstændigt tilrettelægge sit arbejde i en omskiftelig hverdag.
 • Trives med at arbejde i makkerpar, større teams såvel som på egen hånd.
 • Har lyst til at bidrage aktivt, positivt og med godt humør ind i teamets professionelle læringsfællesskab.
 • Har adgang til egen bil i arbejdstiden.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
 • Arbejde ind i og understøtte udviklingen af positive og ligeværdige børnefællesskaber på de 11 deltagende skoler i regi af klasserumsforløb.
 • Give korterevarende følgeskab i tidlige indsatser til børn og familier med begyndende fraværsproblematikker, hvor fokus er på indhentning af barnets perspektiv, mestring af situationen og positiv udvikling i samarbejde med de professionelle omkring barn og familie.
 • Indgå i sparrings- og samarbejdsrum med skolernes PLC teams omkring fraværsproblematikker.
 • Systematisk indsamling af erfaringer fra praksis, der skal danne grundlag for udviklingen af en opsporingsmodel indenfor fraværsområdet med fokus på tidlig indsats i et forebyggende perspektiv.

Vi tilbyder:
 • Et alsidigt og spændende job i en tværgående funktion, hvor der skabes positiv forandring for børn, unge og familier samt professionelle i skolen.
 • En arbejdsplads med fokus på kerneopgaven og et teamfællesskab, der er præget af professionel tilgang og tæt samarbejde.
 • En stilling i et vigtigt projekt, der skal bidrage til nye løsninger i indsatsen omkring skolefravær og tidlig opsporing.
 • Stor indflydelse på arbejdsdagens tilrettelæggelse.

  Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte projektleder Nina Høvring Lassen på 9352 0178.
  Ansøgningsfrist d. 14. juni.
  Vi afholder samtaler d. 17. juni på Filstedvejens skole.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Skoleforvaltningen. Vi er en organisation i konstant udvikling, for det skal vi være for at følge med og i fællesskab gøre det allerbedste for børn og unge. Vores vision hedder Noget at have det i, og igennem den er det vores fornemmeste opgave at danne og udvikle dem, der er en del af vores skoler og skoletilbud. For uanset hvad vi arbejder med, og hvordan vi gør det, det er dem, det hele handler om – børn og unge i vores kommune.
Frugten af vores fælles arbejde skal være elever, der trives og bliver så dygtige, som de overhovedet kan, og det kræver meget af både voksne, børn og unge. Vi har store ambitioner og vi arbejder sammen for, at vores fælles vision når helt ud i alle kroge af forvaltningen og helt ind i kerneopgaven. Ingen må være i tvivl om, at i folkeskolen i Aalborg Kommune har vi noget at have det i.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig