Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

DSA-lærer til Seminarieskolen 1. august 2021

Vi mangler en dygtig DSA-lærer 1/8-2021. Du bliver en del af skolens DSA-team (Dansk som andetsprog) samt vores ressourcecenter. Dit primære virke bliver at understøtte elever med sproglige vanskeligheder. Du vil typisk arbejde med et mindre hold eller være ekstra lærer i klassen. Har du arbejdet med inklusion vil det også være positivt men dog ikke et krav.

Seminarieskolen er beliggende i det sydøstlige Aalborg med UCN og læreruddannelsen som nærmeste nabo og Gigantium i gåafstand. Skolens har knap 300 elever fordelt på 0.–9. årgang, samt en klasserække for autistiske elever. Pr. 1/1 2021 åbnede også en børnehave på skolens matrikel.

Skolen er afdelingsopdelt og har gennem 10 år arbejdet i selvstyrende teams. Vi har stor erfaring med at undervise og udvikle elever med andet modersmål end dansk. Vi har særligt fokus på, at sproget er et bærende element for børns udvikling og læring. Vi er ca. 90 ansatte fordelt på lærere, pædagoger og teknisk/administrativt personale.

På skolen har vi stor erfaring med at tage hånd om elever med andre sproglige baggrunde. Vi har et særligt fokus på, at sproget er en bærende faktor for børns læring. Seminarieskolen er en af kommunens kompetenceskoler og tilbyder vejledning og støtte til arbejdet med tosprogede på andre skoler. Seminarieskolen har også en klasse for nyankomne elever (Basis). I basisklassen er eleverne op til et år, hvor de efterfølgende sluses ud i almenundervisningen. DSA-lærerens hovedvirke bliver i denne klasse. Basisklassen har pt. 8 elever.

Seminarieskolen har ambition om, at alle eleverne udvikler sig fagligt og menneskeligt, så alle elever kan få en uddannelse uanset baggrund.

Seminarieskolen – en skole i bevægelse. (vores motto):

Fordi vi arbejder på at:
 • Motion og bevægelse skal fylde meget på skolen
 • Forbedre resultaterne over tid (læring, elevtal, trivsel m.m.)
 • Kompetenceudvikle alle medarbejdere
 • Skolen følger med tiden
Vi forventer du har følgende faglige kompetencer:
 • Linjefag i DSA eller anden kompetencegivende uddannelse
 • Erfaring og kompetencer i at arbejde med andetsprogsdidaktik og sprogtilegnelse
 • Erfaring med differenceret undervisning af elever
Personlige kompetencer:
 • Professionel og anerkendende tilgang til børn, forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
 • Brænder for at arbejde med mangfoldighed, faglighed og trivsel.
 • Er udviklingsorienteret og bidrager konstruktivt i samarbejdet omkring skolens udvikling
Vi kan tilbyde:
 • En skole med plads til forskellighed
 • En arbejdsplads med fokus på respekt, omsorg og ansvar
 • En arbejdsplads der arbejder målrettet med at løfte eleverne fagligt
 • En forpligtende og humørfyldt hverdag, hvor udvikling og PLF er centrale byggesten på skolen.

For yderligere oplysninger kan du kontakte viceskoleleder Henrik Davidsen tlf.: 99824375, mail: hmd-skole@aalborg.dk, skoleleder Henrik Hiis tlf. nr. 25200122, mail: hh-skole@alborg.dk eller skolens DSA-koordinator Anette Alberg mobil: 26368107, mail: anne8698@semisk.dk

Ansøgningsfrist er søndag den 13. juni

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 15. juni

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- samt børneattest.

Arbejdsstedets adresse:
Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg SØ

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.



Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  13-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig