Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Autoriseret psykolog søges til Psykologenheden i Børne- og Ungerådgivningen.

Autoriseret psykolog søges til Psykologenheden i Børne- og Ungerådgivningen fra 1. september 2021. Stillingen er tidsbegrænset til 31. august 2022 og er på 37 timer ugentligt.

Børne- og Ungerådgivningen er organiseret i Center for Dag- og Døgntilbud under Socialafdelingen i Aalborg Kommune, og vi er fysisk placeret i Jernbanegade i centrum af Aalborg. Psykologenheden er placeret sammen med fem øvrige teams i Børne- og Ungerådgivningen, som har differencerede målgrupper og deraf også differencerede opgaveløsninger. Der er i alt ansat 15 psykologer, 5 pædagoger, 5 socialrådgivere, 2 sekretærer samt 1 afdelingsleder.

Om os:
Psykologenheden består aktuelt af fire fuldtidsansatte psykologer på 37 timer, og opgaverne i enheden er takstfinansieret. Psykologerne er blandt andet under uddannelse i EMDR, NMT, Narrativ Traumebehandling samt psykodynamisk legeterapi. De primære arbejdsopgaver er udredning i samarbejde med Børneinstitutionen Vesterlund, børnepsykologiske undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, samtaler, legeterapi, undervisning og supervisionsopgaver. Vores opgaver bestilles af myndighed – både Aalborg Kommune, men også øvrige kommuner.

Om stillingen:
Du kommer til at indgå i et fagligt, engageret og ambitiøst team, som prioriterer et fællesskab, der både vægter faglighed, samarbejde samt en let omgangstone i et krævende felt. Den psykolog, vi søger til stillingen, vil skulle løse forældrekompetenceundersøgelser i tæt makkerskab med én af Psykologenhedens andre psykologer samt have samtaleforløb med kvinder og/eller børn fra krisecentre. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af forældrekompetenceundersøgelser med enkelte behandlingsforløb ved siden af. Grundet nye retningslinjer for udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser er det et krav, at psykologen, der varetager denne opgave, er autoriseret, og det er en fordel, at psykologen har kendskab til udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser. Læs eventuelt mere om her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/retningslinjer-for-udarbejdelse-og-anvendelse-af-foraeldrekompetenceundersogelser.

Selv om du primært skal varetage arbejdsopgaver med én anden psykolog, vil der også være mulighed for at løse andre opgaver på tværs af teamet, så den enkeltes kompetencer bedst kan komme i spil. Vi vægter højt, at den enkelte i teamet får mulighed for at dyrke interesseområder i opgaveløsningen i det omfang, det er muligt.

Vi søger en psykolog, der:
 • Er autoriseret.
 • Kan udarbejde forældrekompetenceundersøgelser - herunder testning, samtaler, observation og eventuelt har kendskab eller erfaringer med følgende testbatteri: WAIS-IV, MIM-P, Rorschach, TAT, AAI, PDI med mere.
 • Gerne har erfaring med udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser.
 • Har viden om og praksiserfaring med børn, unge og voksne udsat for forskellige svigt og traumer.
 • Kan arbejde engageret med omsorg og respekt for børn, forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
 • Kan udvise en høj grad af fleksibilitet og omstille sig i arbejdet efter familiernes og organisationens behov.
 • Evner både at arbejde såvel selvstændigt som i samarbejdet med øvrige medarbejdere.
 • Har gode skriftlige og kommunikative evner.
 • Kan arbejde i et til tider konfliktfyldt spændingsfelt.

Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.
 • En personalegruppe som vægter at arbejde på tværs af husets seks specialer.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for selvstændig opgaveløsning.
 • Supervision med andre psykologer.
 • Et stort psykologfællesskab.
 • Mulighed for efteruddannelse.
 • Oplæring i konkrete undersøgelser og testmateriale.
 • Høj grad af fleksibilitet.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Psykolog Lise Møbjerg Sørensen, telefon: 2242 9247, mail: lmbs-fb@aalborg.dk eller afdelingsleder i Børne- og Ungerådgivningen Bo Fischer Sørensen, telefon: 9931 5751/2520 5293, mail: bfls-fb@aalborg.dk.

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: mandag den 28. juni 2021.

Samtaler forventes afholdt: torsdag den 8. juli 2021.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  28-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig