Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

To pædagoger til faste stillinger i Center for Dag- og Døgntilbud - De Alternative Tilbud

Center for Dag- og Døgntilbud, De Alternative Tilbud, søger to pædagoger til fastansættelse i selvtilrettelæggende stilling 37 timer om ugen, med tiltrædelse 1. august 2021.

Organisatorisk ligger De Alternative Tilbud under Aalborg Kommunes Center for Dag- og Døgntilbud, som ligeledes dækker døgntilbuddene; Ungehuset Nibe, Vesterlund og Vokseværket. De Alternative Tilbud består af tre enheder: Netværksjægerne, Støtteboligerne og Poul Paghs Gade.

Da vi løbende udvider, søger vi flere engagerede og selvstændige socialpædagoger, som brænder for at gøre en forskel for udsatte unge. Vi forventer, at du er uddannet pædagog, gerne med relevant efteruddannelse, og at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i en omskiftelig hverdag, har stærke relationelle kompetencer og kan bidrage til at sætte et højt fagligt niveau.

Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø, som tager udgangspunkt i opgaven fremfor vagtplan, hvor det er muligt at arbejde meningsskabende med de unge/ deres familie og netværk, i tæt samarbejde med dedikerende kolleger.

Om os
De Alternative Tilbud er et alternativ til en anbringelse på døgninstitution eller opholdssted og dækker over to afdelinger i hhv. Golfparken og Poul Paghs Gade.

Vi tilbyder forebyggende indsatser til unge, som er anbringelsestruet, samt støtte ved hjemgivelse eller udslusning til egen lejlighed fra opholdssted. Ligeledes tilbydes familiebehandling samt udarbejdelse af socialpædagogisk udredningsrapport som tillæg til støtten til den unge.

Tilbuddets målgruppe er unge mellem 14-18 år (23 ved efterværn), som kan have følgende problematikker:
 • Udfordringer ved at indgå i rammen i almindelig døgninstitution, opholdssted eller plejefamilie.
 • Behov for udviklingsstøtte for at kunne blive boende hjemme eller i egen bolig.
 • Udviser udadreagerende adfærd i form af kriminalitet, herunder evt. vold. Kan have modtaget dom om ungdomssanktion.
 • Misbrugsproblematikker, med behov for socialpædagogisk behandling efter afrusning eller sideløbende med ambulant misbrugsbehandling.
 • Udøver anden selvskadende adfærd end misbrug, som symptom på dårlig trivsel.
 • Nedsat kontakt-, indlevelses- og tilknytningsevne.
 • Hyperaktiv adfærd og/eller opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD.
 • Personlighedsforstyrrelser, fx borderline eller andre psykiatriske lidelser såsom skizofreni.
De unge hjælpes i overgangen til voksenlivet igennem støtte til uddannelse, skolegang, arbejdsliv, misbrugsbehandling, økonomi og bo-træning. Vi yder støtten, når de unge har behov for det, og er derfor til rådighed 24 timer i døgnet.

Vores faglige udgangspunkt er karakteriseret ved en relationspædagogisk tilgang. Dette udgangspunkt skaber rammen for individuelt tilpasset behandlingsarbejde med udgangspunkt i handleplan.

Vi prioriterer at møde de unge, hvor de er, og skabe et miljø, hvor de trives, fordi de bliver set og inkluderet – vi tror på, at dette er vejen til udvikling.

Vi forventer, du:
 • er pædagogisk uddannet og har erfaring indenfor det socialpædagogiske område.
 • har en god mentaliseringsevne og formår at bevare denne i svære situationer.
 • tror på, at miljø og relationer kan bringe unge i udvikling og tør bringe dig selv i spil for at yde støtte igennem tillidsfuldt relationsarbejde.
 • kan se bag adfærd og symptomer med henblik på at møde mennesker, hvor de er.
 • kan indgå konstruktivt i tværfagligt samarbejde og holde overblik i sager med mange parter.
 • tør tage ansvar og beslutninger i selvstændigt arbejde.
 • er fleksibel i arbejdsopgaver og indstillet på at udvikle dig fagligt.
 • deltager i supervision, kurser og personaleudvikling.
 • kan tilrettelægge og arbejde selvstændigt samt planlægge ud fra de unges behov.
 • indgår positivt i samarbejde og faglig sparring med kolleger.
 • er velformuleret på skrift og kan varetage dagligt dokumentationsarbejde samt udarbejdelse af statusrapporter.
Da de unge kan bo geografisk spredt i kommunen, og det kan forekomme nødvendigt med akut hjælp i alle døgnets timer, stiller vi krav om, at du er i besiddelse af et B-kørekort.

Vi tilbyder:
 • Dygtige, engagerede kollegaer, der vægter et højt fagligt niveau i kombination med stor medmenneskelighed.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med spændende og varierende opgaver.
 • Et positivt og udviklingsorienteret fællesskab med kreative kolleger.
 • Fleksibilitet i arbejdsform og -tid.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor der ydes støtte til optimal udførelse af opgaverne.
 • Mulighed for udvikling gennem varierende opgaver, faglig sparring og supervision.
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Derudover ydes et årligt ulempe- og rådighedstillæg på kr. 73.000,00 ifølge lokalaftale.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Malene Dam, tlf. 2519 7770.

Ansøgningsfrist er mandag den 14. juni 2021. Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler fredag den 25. juni 2021. Samtalerne afholdes med udgangspunkt i gældende regler og retningslinjer vedrørende Covid-19 situationen.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning", som findes under selve stillingsopslaget og ved at udfylde den formular, som fremkommer. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig