Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder til Børnehuset Lille Tornhøj, Dagtilbud Øst

Pædagogisk leder til Børnehuset Lille Tornhøj, Dagtilbud Øst

Børnehuset Lille Tornhøj, Dagtilbud Øst, søger pædagogisk leder til fast stilling 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. august 2021.
Børnehuset Lille Tornhøj er en aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 13 0-2 årige børn og 44 3-5 årige børn.

I Børnehuset Lille Tornhøj vil du, som pædagogisk leder, opleve en velfungerende arbejdsplads og institution.
Du vil møde en engageret og ansvarlig personalegruppe, som er optaget af omsætning af intentionerne i styrket pædagogisk læreplan.
Der er arbejdes fokuseret på samforståelse, sammenhæng og omsætning af det pædagogiske fundament til pædagogisk praksis. En pædagogisk praksis, hvor pædagogiske læringsmiljøer og børnefællesskaber fremmer barnets deltagelsesmuligheder og styrker barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Og samtidig - en personalegruppe, der er nysgerrige og forventningsfulde i forhold til dine idéer og perspektiver.

Børnehuset Lille Tornhøj er beliggende centralt i Aalborg Øst. - En bydel og et lokalsamfund med mange spændende muligheder for samskabelse.
Det omkringliggende boligområde er kendetegnet ved en spændende mangfoldighed i form af børn og familier med forskellig kulturel baggrund og forudsætninger.
Børnehuset Lille Tornhøj har, som det omkringliggende boligområde, gennemgået en større renovering, og præsenterer sig således ved at byde på fantastiske fysiske rammer.

Som pædagogisk leder vil du indgå som en del af lederteamet i Dagtilbud Øst sammen med 11 øvrige pædagogiske ledere og dagtilbudsleder.
Du vil således medvirke til at sikre drift, bidrage til at skabe fortsat udvikling i Dagtilbud Øst – samt indgå i et aktivt kollegialt samarbejdende ledelsesteam.

Som pædagogisk leder er du ansvarlig for;
 • Børnenes trivsel, udvikling og læring
 • Personalets faglige udvikling og opfølgning herpå
 • Det tværfaglige samarbejde
 • Udvikling, omsætning og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan
 • At understøtte og gå forrest i et velfungerende forældresamarbejde
Det forventes, at du kan identificere dig med, og omsætte; Vores forventninger til dig er følgende;
 • Du har en pædagogisk grunduddannelse, og et solidt pædagogisk ståsted med fokus på kvalitet i kerneopgaven
 • Du kan fastholde og udvikle kvaliteten i kerneopgaven i samarbejde med medarbejderne
 • Du kan, med udgangspunkt i kerneopgaven, prioritere, fokusere og skabe overblik
 • Du har en tydelig dialogsøgende ledelsesstil med fokus på meningsfyldte processer
 • Du har relationel forståelse – kan skabe i relation, og agere på relationer
 • Du kan motivere, og kommunikere klart og ærligt
 • Du kan sikre samarbejde – internt og eksternt – via god personaleledelse
 • Du kan skabe resultater gennem og i samarbejde med medarbejdere, og indgår aktivt i det pædagogiske arbejde
 • Du kan skabe struktur og prioritere, og herigennem skabe rum til egen ledelse
 • Du har overblik og indblik, - såvel i forhold til medarbejdere, børn som forældre
 • Du arbejder for, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv
 • Du går forrest, og skaber forudsætning for et godt arbejdsmiljø
 • Du har interesse for boligsocialt arbejde – samskabelse, og tæt samarbejde med mange forskellige aktører
Vi kan tilbyde;
 • Faglig- og ledelsesmæssig sparring og samarbejde i ledelsesteam
 • Mulighed for faglig som personlig udvikling, herunder uddannelse
 • En alsidig og omstillingsparat personalegruppe, der vægter dialog, faglighed og samarbejde i dagligdagen
 • En arbejdsplads, hvor du kan "sætte dit præg" og, hvor der er fokus på at skabe "et godt liv for børn og forældre"
 • En engageret forældregruppe og en aktivt samarbejdende institutionsbestyrelse
 • En faglig velfunderet og velfungerende institution
 • Mentorordning – onboarding, og velkommen på holdet i Dagtilbud Øst
Du kan kontakte dagtilbudsleder Jesper Bredahl på tlf. nr. 3199 0970 for yderligere oplysninger. Ligeledes er du velkommen til at tage kontakt med henblik på en uformel snak om stillingen.
Endvidere kan du læse nærmere om Børnehuset Lille Tornhøj via Børnehuset Lille Tornhøj's hjemmeside.

Ansøgningsfrist den 20. juni 2021. Ansættelsessamtaler afholdes den 24. juni 2021.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-06-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig