Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til De Specialiserede Aflastningstilbud, Danahus


Pædagog søges til fast stilling i vores døgnafdeling på 32 timer ugentlig grundet tilgang af børn.

De Specialiserede Aflastningstilbud består af Horisonten i Hammer Bakker og Danahus beliggende på Danalien. Organisatorisk er De Specialiserede Aflastningstilbud et kommunalt tilbud under Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Center for Sociale Indsatser. Samlet set benyttes De Specialiserede Aflastningstilbud af ca. 90 børn og har en personalegruppe på ca. 75 ansatte.

Danahus er et aflastnings- og døgntilbud for børn og unge op til 23 år. Danahus har 14 aflastningspladser fordelt på 2 afdelinger samt en døgnafdeling med 5 pladser, hvor alle er plejekrævende. Målgruppen på Danahus er børn og unge med nedsat funktionsevne både fysiske og/eller psykiske. Børnenes diagnoser og funktionsniveau er således meget forskellige, hvilket betyder, at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Døgnafdelingen er en afdeling med 5 pladser. De 5 børn der pt bor der har forskellige diagnoser. Nogle er meget plejekrævende og ernæres via sonde, har ingen verbalt sprog, andre kan tale, men er ikke alderssvarende i deres udvikling. Lettere udadreagerende adfærd kan forekomme ved enkelte af børnene. Følgende diagnoser kan forekomme hos børnene: cerebral parese, CVI, PWS, RETT, epilepsi, autistiske træk.
Struktur og forudsigelighed er en forudsætning for mange af børnenes trivsel.


Dine opgaver vil være:
 • At vedligeholde og udvikle børnenes kompetencer og ressourcer, gennem en kvalificeret pædagogisk tilgang
 • Indgå i kontaktteams
 • Deltage i personalemøder
 • Afholde statusmøder
 • Personlig pleje
 • Arrangere aktiviteter både inden og uden for huset
Vi forventer, at du har:

Faglige kompetencer
 • Erfaring med målgruppen
 • Kendskab til forskellige kommunikationsformer, som Tegn-til-Tale, Boardmarker og lignende
 • Kan formulere dig skriftligt og dermed være i stand til at udarbejde statusrapporter/behandlingsplaner
 • Høj faglighed
 • Fortrolig med diverse IT- udstyr
 • Har handicapforståelse og forståelse for forældrenes situation
 • Har viden om ICDP eller ønsker at tilegne dig det.
 • Har erfaring med problemskabende adfærd
Personlige kompetencer
 • Er fleksibel og kan samarbejde med kollegaer, forældre og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger med respekt for de fælles beslutninger
 • Evner at etablere kontakt med børn/unge, respekt og interesse for målgruppen
 • Kan påtage sig ansvaret for praktiske arbejdsopgaver, f.eks. tøjvask, oprydning og lignende
 • Er indstillet på at deltage i kollegial supervision
 • Er omsorgsfuld og nærværende
 • Positiv, glad og udadvendt
 • Er i stand til at arbejde målrettet og struktureret samt kunne arbejde i en hverdag præget af omskiftelighed
 • Har mulighed for at arbejde alle årets 365 dage. Arbejdstiden ligger primært ml. kl. 6-22.30 og du skal være indstillet på at arbejde hver anden weekend

Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads i udvikling, hvor du har mulighed for at være med til at præge hverdagen og det pædagogiske arbejde
 • Tværfagligt miljø med bl.a. pædagoger, pædagog-/omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter
 • Samarbejde på tværs i De Specialiserede Aflastningstilbud
 • Brug af ICDP som et pædagogisk redskab i den pædagogiske praksis
 • Et hus, hvor dagene aldrig er ens

Arbejdsstedets adresse:
Danahus, Danalien 10, 9000 Aalborg.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ønsker du nærmere oplysninger om Danahus og stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Lise Schwarz på telefon 9982 3695 på hverdage mellem kl. 9-10.

Arbejdstiden er dag- og aftenvagter samt weekendarbejde.
Den daglige arbejdstid er planlagt fra 5 til 16 timer pr. dag, og der er nedsat hviletid til 8 timer.

Ansøgningsfrist den 21. april 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  21-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig