Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sygeplejerske til Akuttilbud Aalborg

Akuttilbud Aalborg søger 2 sygeplejersker 37 timer ugentlig (mulighed for deltid, hvis du ønsker dette) pr. 1.6.21 eller efter aftale.
Den ene stilling er i blandede dag- og aftenvagter, og hver 2. weekend, med mulighed for ekstra fri weekender. På sigt kommer du også til at hver 3. weekend.
Den anden stilling er i natte- og dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend.

Vi søger en sygeplejerske som brænder for at arbejde med ældre mennesker med akut forværring i kroniske sygdomme, forebyggelse af hospitalsindlæggelser og gerne vil være en del af vores stærke faglige team af sygeplejersker og social - og sundhedsassistenter.
Som sygeplejerske i Akuttilbud Aalborg varetager du observationer, pleje og behandling af ældre sårbare patienter og har en central rolle med at lede og koordinere indsatserne omkring den enkelte patient. Helt aktuelt arbejder vi meget med IV, rehabilitering, triage, tidlig opsporing og selvfølgelig akutsygepleje.
I funktionen kører du også ud til akutte besøg efter ordination fra egen læge, her laver du en sygeplejefaglig vurdering og måler Hb og CRP kapillært.

Ældre- og Handicapforvaltningen er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en så selvstændig tilværelse som mulig. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv.

.I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Sygeplejen i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære sundhedsvæsen og Vision 2020
Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling og arbejder målrettet med at:
 • udføre sygepleje i forhold til patienter i komplekse og akutte forløb samt specialopgaver
 • lede sygepleje ved at koordinere indsatser omkring patienten gennem tidlig opsporing og medinddragelse af patienten og dennes netværk
 • udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling bl.a. via auditering

Vi tilbyder dig:
 • en veltilrettelagt introduktion som indeholder:
  - en lokal introduktion med mentorordning
  - op til seks introduktionsmoduler à to dage, hvor sygeplejersker med specialistviden underviser
 • en god og sund arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø
 • engagererede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i alle aldre
 • faglig sparring med kolleger
 • en tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven
Vi forventer, at du:
 • brænder for sygeplejen til den ældre patient
 • kan trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblik en stor variation i opgavernes mængde og indhold
 • har situationsfornemmelse, er fleksibel, er robust, initiativrig, kreativ og udviklingsorienteret
 • har IT flair og gerne kendskab til Cura.
 • har interesse for at sikre gode patientforløb
 • vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde
 • positivt kan bidrage til vores igangværende udvikling
 • har erfaring i pleje, observation og behandling af alvorligt syge patienter
Hvis du vil være vores nye kollega ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning fra dig, hvor du beskriver hvorfor vi skal vælge netop dig til den opslåede stilling.
Samtaler tilstræbes afholdt den 28.04.21 mellem kl 12-15.
Arbejdsstedets adresse
Akuttilbud Aalborg
Annebergvej 73
9000 Aalborg

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Kathrine Gellert på tlf. 99316930 eller assisterende leder Mette Schiønning på tlf. 99316909
Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling:
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig