Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til VoksenBøgens dagbeskæftigelse

VoksenBøgen søger pædagog til dagbeskæftigelsen.

37 timer til tiltrædelse 1. maj 2021 eller snarest muligt derefter.

VoksenBøgen i Vodskov søger en faglig velfunderet og kreativ pædagog, som evner og lyster at arbejde med motivation og relation i forbindelse med aktiviteter og beskæftigelse.

VoksenBøgens Dagbeskæftigelse tilbyder borgeren en meningsfyldt hverdag i et læringsmiljø med arbejdspladslignende forhold samt socialt tilpasset samvær med muligheden for at bibeholde og udvikle ressourcer og kompetencer.

Er du uddannet pædagog? Kan du brænde igennem med dit engagement og dermed skabe følgeskab i en aktivitet? Og har du erfaring med og interesse for at støtte borgere i deres recovery og i deres forløb med aktiviteter/undervisning.
Kan du bidrage til at skabe så stor læring og selvstændiggørelse for borgeren/eleven som muligt?

VoksenBøgens Dagbeskæftigelse søger en erfaren medarbejder, som kan indgå i dagbeskæftigelsens køkken, kreative værksteder og læringsrum samt lave individuelt tilpassede aktiviteter med den enkelte borger.

Gældende for stillingen er at have fokus på at ydelsen gives ud fra bestillingen/uddannelsesplanen, og at der arbejdes med et læringsperspektiv i samværet med borgerne, uanset om der er tale om undervisning eller aktiviteter i værkstederne.

Skriftlighed og dokumentation af borgernes status, elev- og uddannelsesplaner etc. er opgaver, som også ligger i det daglige pædagogiske arbejde, og som må påregnes at være en vigtig del af hverdagen.

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af fire botilbud, tilbud om bostøtte i eget hjem og et dagbeskæftigelsestilbud som udover beskæftigelse rummer aktivitetstilbud samt STU.

VoksenBøgen er således et socialpædagogisk tilbud med varierede opgaver inden for
SEL 66.6, 82 b, 85, 103, 104, 107, 108, LAB 90 og 91 samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver. Det er desuden vigtigt at være forudseende, at samarbejde tæt med kolleger for at kunne løse opgaverne med faglig kvalitet og ikke mindst professionelt. De borgere der er på VoksenBøgen har forskelligartede og oftest komplekse problemstillinger, og kan bestå af udviklingshæmning med psykiatriske overbygninger, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse samt borgere med dobbeltdiagnoser.

Vi forventer:
- at du har overblik og kan handle i pressede situationer samt arbejde på egen hånd
- at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale, og har erfaring inden for området
- at du kan arbejde professionelt, selvstændigt, og at du ønsker at samarbejde
- at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar, som gives dig
- at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
- at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
- at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning

Vi tilbyder:
- en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og bruge dine kompetencer
- supervision og personaletræning
- en dynamisk og foranderlig arbejdsplads, hvor udviklingen af borgerne og VoksenBøgens rammer er i centrum.

Der er i dag beskæftiget 85 medarbejdere på VoksenBøgen, fordelt på fire botilbud, en bostøtteafdeling og en dagbeskæftigelse.

VoksenBøgen er en del af Aalborg Kommune og vi følger Aalborg Kommunes politikker og værdier.
Ønsker du nærmere oplysninger om VoksenBøgen og stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Britta Glargard på telefon 21 25 45 90.

Ansøgningsfrist 22. april 2021.
Indkaldelse til samtaler sker via mail senest 23. april 2021 og samtaler afholdes 27. april 2021

Arbejdsstedets adresse
Bodil Hjorths Vej 7, 9310 Vodskov

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst mellem KL og SL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Handicap og socialpsykiatri

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    22-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig