Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Teamleder i Visitationen Voksen - Handicap

Teamleder med overblik, og blik for at understøtte et selvledende team i deres daglige arbejde med at behandle sager og træffe gode afgørelser, søges til team for BPA, ledsagelse og merudgifter (Team Hjælpeordning)

Da vores teamleder skal på barsel, søger vi nu en vikar med tiltrædelse 1. juni, eller snarest derefter. Stillingen løber frem til den 1.7.2022. (Der kan blive mulighed for forlængelse)

Visitationen Voksen-Handicap er en kommunedækkende enhed, som er inddelt i tre teams med hver deres teamleder. Team Hjælpeordning, hvor vi arbejder med BPA, ledsagelse og merudgifter, og derudover Team Bostøtte og Team Botilbud, samt et sekretariat, hvor tværgående funktioner er samlet.
I Visitationen Voksen-Handicap skaber vi fremtidens velfærd med afsæt i værdierne kreativitet, handlekraft og ordentlighed. Vi er dynamiske i vores løsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme, og vi er opsøgende på at sikre, at de indsatser vi bevilliger, er målrettet borgernes behov og potentiale, samt at vi får god faglig kvalitet til den rette pris.


Voksen-Handicap arbejder med servicelovens kap. 14 i forhold til borgere med handicap, der er tilkendt førtidspension. (se vedhæftede video nederst i opslaget). Team Hjælperordning bevilger indsatser i henhold til 95, 96, 97, 98 & 100. Hertil samarbejder BPA teamet meget tæt med visitationsenhederne på ældreområdet som bevilliger SEL 83, samt med hjemmeplejen og sygeplejen.

Kendetegnende for teamets arbejde er, at mange sten skal vendes. Derfor er det vigtigt at teamlederen finder det interessant at arbejde med paragraffer, samt med at få store mængder sagsoplysninger ned i tragten. Da medarbejderne er meget selvkørende på området, og da vi har en jurist i afdelingen, er det ikke et must at teamleder er specialist. Teamleder skal i stedet have fokus på de daglige ledelsesopgaver med at facilitere medarbejdernes arbejde, samt hjælpe med koordinering og prioritering.


Som teamleder forventer vi, at du:
 • Har en relevant socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse. Du kan også være uddannet jurist.
 • Meget gerne har erfaring med ledelse
 • Har indgående erfaring med myndighedsrollen og gerne specifik erfaring med BPA og merudgifter
 • Kan sikre en god koordinering af samarbejde på tværs af afdelinger. Da der som nævnt er et nært samarbejde med visitationsenhederne på ældreområdet, hjemmeplejen og sygeplejen.
 • Er modig, udviser handlekraft, og kan navigere i modvind
 • Er kreativ - i både tanke og handling
 • Udøver værdibaseret ledelse, og motiveres af at skabe læring hos andre
 • Kan kommunikere klart, og lede- og fordele opgaver, så alle ved hvad der forventes, og går i den ønskede retning.
 • Udviser faglig økonomisk ansvarlighed, og motiveres af at udøve en investeringstankegang
 • Arbejder struktureret og selvstændigt, og går forrest i at træffe gode afgørelser, så flest mulig får den bedst mulige indsats.
 • Kan gennemføre implementering af afdelingens strategier, sætte deadlines og sætte struktur for opgaverne, samt følge kontinuerligt op på, at det vi aftaler- også er det, vi gør.
 • Er stærkt motiveret for at løse kerneopgaven i en myndighedsafdeling hvor opgaveprioritering, systematik og flow i sagsarbejdet er i fokus.
 • Er god til at uddelegere, og lykkes gennem andre.
 • Er motiveret for at arbejde med agile scrum-sprint tavler, som både understøtter vores sagsstyrring og den læringskultur vi hele tiden arbejder med at styrke sammen.
Om stillingen:
 • Vi tilbyder en spændende stilling i en afdeling, som arbejder udpræget værdibaseret og altid med fokus på at omsætte afdelingens mål og faglige strategier i praksis.
 • Teamlederen har ansvar for at koordinere opgaver indadtil i teamet, på tværs af husets teams og ved snitflader til andre afdelinger.
 • Vi har stor fokus på social kapital og på motivation i opgaveløsningen, vi ønsker at sætte hinandens forskelligheder i spil, og vi vægter både individuel og teamtrivsel højt.
 • Som rådgivernes nærmeste leder, er det teamlederens opgave at varetage den daglige ledelse af rådgivernes opgaveløsning og i forhold til generelle trivselsspørgsmål.
 • Medarbejderne er selvledende, og arbejder særdeles fleksibelt. Derfor fordrer stillingen en god kommunikator, og en inddragende ledelsesstil.
 • Det er en væsentlig opgave for teamlederen at sikre, at vi får opbygget gode administrative retningslinjer for arbejdet, og følge op på at vi gør det, vi aftaler.
 • Faglig sparring og fælles ledelsesudvikling er en del af hverdagen. Dette for at sikre, at vi leverer god ledelse.
 • Du forventes at ville sætte dig selv i spil. I ledergruppen arbejder vi p.t med autenticitets og intuitiv ledelse, hvilket sammenholdt med en åben og tillidsfuld dialog, sikker sags- og økonomistyring, udgør grundstammerne i vores ledelsespraksis.
 • Du vil få stor frihed til at udvikle og drive teamet, indenfor afdelingens mål og strategier. Vi har også et frihedsbrev, som skal dyrke modet til nytænkning, slippe ideerne fri og udfordre vante tankegange.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse, vil vi meget gerne høre fra dig.

Ledelsen i afdelingen er i øvrigt fordelt sådan, at assisterende visitationschef har ansvaret for den faglige ledelse i afdelingen, og er leder af sekretariatet. Visitationschefen varetager den overordnede personaleledelse i afdelingen samt den strategiske ledelse.

Arbejdsstedets adresse:
Myndighedshuset, Visitationen Voksen-Handicap
Lindholm Brygge 31, 2
9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Visitationchef Lene Kalstrup på tlf. 99313280 eller assisterende visitationschef Charlotte Mathiasen på tlf. 99313283.

Sidste ansøgningsfrist: Søndag den 18. april 2021
Ansættelsessamtaler: Tirsdag den 27. april 2021

Der vil forud for ansættelsessamtalen blive gennemført persontest.
De, som bliver indkaldt til samtale, vil som forberedelse hertil modtage vores pjece Den Gode Tone samt vores vision- og metodekort.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer

Her er en kort præsentationsvideo af Visitationen Voksen - Handicap:
https://vimeo.com/360896738

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig