Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder til Børnehaven Blåkildevej, Dagtilbud Øst


Pædagogisk leder til Børnehaven Blåkildevej – Dagtilbud Øst
Dagtilbud Øst, Børnehaven Blåkildevej søger pædagogisk leder til fast stilling 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. juni 2021.

Børnehaven Blåkildevej er normeret til 32 børn, og er beliggende centralt i Aalborg Øst.
I børnehaven Blåkildevej arbejdes der med en grundstruktur, hvor børnene er opdelt i 3 aldersrelaterede grupper med tilknytning til fast kontaktpædagog.

Børnehaven Blåkildevej er en del af et nyrenoveret boligområde, som er kendetegnet ved en spændende mangfoldighed i form af børn og familier med forskellig kulturel baggrund og forudsætninger.
Børnehaven Blåkildevej er ligeledes en nybygget institution, der byder på fantastiske fysiske rammer – såvel inde som ude.

I Børnehaven Blåkildevej vil du, som pædagogisk leder, opleve en velfungerende arbejdsplads og institution. Du vil møde en engageret, ansvarlig og faglig reflekteret personalegruppe, som er optaget af det, der virker – og omsætning af intentionerne i styrket pædagogisk læreplan.
En udviklingsorienteret personalegruppe, som er optaget af høj kvalitet i den pædagogiske kerneopgave. - En personalegruppe, der er nysgerrige og forventningsfulde i forhold til dine idéer og perspektiver.

Som pædagogisk leder vil du indgå som en del af lederteamet i Dagtilbud Øst sammen med 11 øvrige pædagogiske ledere og dagtilbudsleder.
Du vil således medvirke til at sikre drift, bidrage til at skabe fortsat udvikling i Dagtilbud Øst – samt indgå i et aktivt samarbejdende ledelsesteam. '

Som pædagogisk leder er du ansvarlig for;
 • Børnenes trivsel, udvikling og læring
 • Personalets faglige udvikling og opfølgning herpå
 • Det tværfaglige samarbejde
 • Udvikling, omsætning og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan
 • At understøtte og gå forrest i et velfungerende forældresamarbejde
Det forventes, at du kan identificere dig med, og omsætte; Vores forventninger til dig er følgende;
 • Du har en pædagogisk grunduddannelse, og et solidt pædagogisk ståsted med fokus på kvalitet i kerneopgaven
 • Du kan fastholde og udvikle kvaliteten i kerneopgaven i samarbejde med medarbejderne
 • Du kan, med udgangspunkt i kerneopgaven, prioritere, fokusere og skabe overblik
 • Du har en tydelig ledelsesstil med fokus på meningsfyldte processer
 • Du har relationel forståelse – kan skabe i relation, og agere på relationer
 • Du kan motivere, og kommunikere klart og ærligt
 • Du kan sikre samarbejde – internt og eksternt – via god personaleledelse
 • Du kan skabe resultater gennem og i samarbejde med medarbejdere, og indgår aktivt i det pædagogiske arbejde
 • Du kan skabe struktur og prioritere, og herigennem skabe rum til egen ledelse
 • Du har overblik og indblik, - såvel i forhold til medarbejdere, børn som forældre
 • Du arbejder for, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv
 • Du går forrest, og skaber forudsætning for et godt arbejdsmiljø
 • Du har interesse for boligsocialt arbejde – samskabelse, og tæt samarbejde med mange forskellige aktører
Vi kan tilbyde;
 • Faglig- og ledelsesmæssig sparring og samarbejde i ledelsesteam
 • Mulighed for faglig som personlig udvikling, herunder uddannelse
 • En alsidig og omstillingsparat personalegruppe, der vægter dialog, faglighed og samarbejde i dagligdagen
 • En arbejdsplads, hvor du kan "sætte dit præg" og, hvor der er fokus på at skabe "et godt liv for børn og forældre"
 • En engageret forældregruppe og en aktivt samarbejdende institutionsbestyrelse
 • En faglig velfunderet og velfungerende institution
 • Mentorordning – onboarding, og velkommen på holdet i Dagtilbud Øst
Du kan kontakte dagtilbudsleder Jesper Bredahl på tlf. nr. 3199 0970 for yderligere oplysninger. Ligeledes er du velkommen til at tage kontakt med henblik på en uformel snak om stillingen.
Endvidere kan du læse nærmere om Børnehaven Blåkildevej via Børnehaven Blåkildevej's hjemmeside

Ansøgningsfrist den 18. april 2021. Ansættelsessamtaler afholdes den 23. april 2021.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig