Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Forhandler i Voksen-Handicap (Genopslag)

Vi søger en dygtig forhandler til at forhandle kontrakter på det specialiserede socialområde pr. 01.06.2021
Er du en dygtig forhandler? Har du erfaring med kontrakter? Og har du interesse i at sikre god kvalitet og gennemsigtighed i ydelser på det specialiserede socialområde? Så kan det være dig, vi søger, til vores nyoprettede mini-forhandler team i en fuldtidsstilling.

Om os:
Visitationen Voksen-Handicap er en kommunedækkende enhed, som er inddelt i tre teams: Team Hjælpeordning, Team Bostøtte og Team Botilbud. Derudover har afdelingen et sekretariat, hvor tværgående funktioner er samlet. Vi arbejder med servicelovens kap. 14 i forhold til borgere med handicap, der er tilkendt førtidspension.
I Visitationen Voksen-Handicap skaber vi fremtidens velfærd med afsæt i værdierne kreativitet, handlekraft og ordentlighed. Vi er dynamiske i vores løsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme, og vi er opsøgende på at sikre, at de indsatser vi bevilliger, leveres af stabile leverandører, som leverer god kvalitet til den rette pris.

Voksen-Handicap køber årligt ydelser for 276 mio. kr. (2020) i eksterne tilbud til borgere som kommunen ikke selv har pladser til, eller som borgerne selv har valgt i henhold til reglerne om frit valg på visse tilbudstyper. Der er både tale om køb af pladser i botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, og til bostøtte, som leveres i borgernes eget hjem. På det eksterne område er kontrakter og vilkår meget differentierende, og det er netop denne opgave vores kontraktforhandlere skal dykke ned i.


Som kontraktforhandler vil du arbejde tæt sammen med de medarbejdere der til dagligt varetager sagsbehandlingen for borgere i eksterne tilbud. Deres kendskab til praksis og til det specifikke borgerforløb er afgørende for kvaliteten i opgaveløsningen.


Om stillingen:
Der er tale om et mini-team, bestående af 2 nyoprettede stillinger, hvoraf den ene allerede er besat af en controller.
Teamets opgave er at kvalificere arbejdet med kontraktindgåelse, lave analyse af rammeaftaler og udføre kontraktopfølgning på et overordnet organisatorisk niveau. Herunder bistå organisationen med at sammenholde og forhandle priser, ydelser m.v. i forhold til vores eksterne leverandører.


Vi har oprettet 2 stillinger, da vi ønsker at skabe de mest optimale forudsætninger for et makkerskab, som sammen bliver ansvarlige for at opretholde rammer og retning på området. Teamets opgave er at afsøge og kontakte feltet af leverandører, forhandle med dem om pris og kvalitet, indgå kontrakter om leverance af sociale ydelser, samt sikre en generel prissammenligning og kontinuerlig opfølgning på kontrakt og rammer.


Resultater og status på området skal løbende rapporteres til ledelsen, og i samspil med afdelingens økonomistyrer og jurist, vil du få til opgave at udarbejde en monitoreringsmodel, som kan anvendes til statusrapportering, så udviklingen kan følgens tæt.
I det daglige vil du som kontraktforhandler være en del af sekretariatet, og ledelsesmæssigt referere til assisterende visitationschef Charlotte Bang Mathiasen.

Vores forventninger til dig:
 • Du er god til at forhandle, har gerne erfaring med kontraktindgåelse, og er nok uddannet erhvervsjurist eller jurist, eller er erfaren socialfaglig rådgiver eller konsulent.
 • Din forhandlingsstil er både etisk, fagligt og juridisk velfunderet
 • Du har næse for at spotte hvor der er forhandlingspotentiale, og du er kreativ når du møder udfordringer
 • Du sondrer skarpt imellem behov, indsatser og udgiftsniveau.
 • Du er opsøgende, tager ansvar for at følge opgaverne til dørs og er god til at skabe konstruktive relationer til dine kollegaer og samarbejdspartnere
 • Du er resultatorienteret, og motiveres af et job, hvor der forventes synlige resultater
 • Du har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt og du sætter pris på detaljen
 • Du skal kunne oversætte og omsætte de faglige informationer du får fra sagsbehandlerne til din egen praksis, og kunne gøre informationen gældende i en kontraktmæssig sammenhæng
 • Du er en holdspiller der forstår, at resultaterne på dette område skabes via samarbejde og vidensdeling
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det specialiserede socialområde samt til servicelovens bestemmelser
Du får mulighed for at præge din egen stilling, samt påvirke udviklingen af det specialiserede område. Du får en høj grad af selvstændighed i arbejdet og et tæt samarbejde med de øvrige ansatte i organisationen.

Arbejdsstedets adresse:
Myndighedshuset, Visitationen Voksen-Handicap
Lindholm Brygge 31, 2
9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte
Visitationchef: Lene Kalstrup tlf.: 99 31 32 80
Assisterende visitationschef: Charlotte Bang Mathiasen tlf.: 99 31 32 83

Ansøgningsfrist: 16.04.2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 22.04.2021

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Der vil inden ansættelsessamtalerne blive gennemført en personlighedstest.

Her er en kort præsentationsvideo af Visitationen Voksen - Handicap:
https://vimeo.com/360896738


Ældre- og Handicapforvaltningen er en af Aalborg Kommunes syv forvaltninger. Vi er Danmarks 3. største kommune med over 200.000 indbyggere.

Du vil blive en del af Ældre- og Handicapforvaltningen med ca. 6.500 medarbejdere.
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores vision at skabe fremtidens velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgernes selvstændige liv. Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  16-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig