Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Vil du med arbejde i det socialpædagogiske felt i et lærende arbejdsfællesskab?

Har du et solidt pædagogisk og sundhedsfagligt ståsted og en drøm om at arbejde sammen med mennesker, hvor læring er en naturlig del af hverdagen? Så er det lige dig vi mangler!

Det gode hverdagsliv
På vej gennem huset møder du en borger, som hjælper med at køre skrald ud i kørestolen. En anden borger hjælper med at fylde kaffedepoterne op og dele sedler ud til enhederne. En tredje borger er, sammen med sin far, optaget af at arrangere kulturaftener, i samarbejde med frivillige.

På Botilbud Syrenbakken har 36 voksne deres hjem. Det gode hverdagsliv udspiller sig på forskellig vis og med mulighed for støtte døgnet rundt pga. varierende grader af hjerneskade og fysisk handicap.

Vores relationer er præget af nærvær, ansvarlighed og respekt. Kerneopgaven handler om at fremme den enkeltes mulighed for oplevelsen af at leve et uafhængigt liv gennem støtte, udvikling og omsorg. Din opgave vil derfor tage afsæt i at dine handlinger understøtter og fremmer det enkelte menneskes oplevelse af selvstændighed og livskvalitet.
Vi ser og støtter den enkeltes ressourcer ud fra en neurofaglig tilgang, og vi nytænker med afsæt i et pædagogisk værdigrundlag og høje etiske idealer. Vores måde at møde den enkelte har fundamental betydning for trivsel og adfærd.

Botilbuddet Syrenbakken søger pr. 1. maj eller snarest her efter Social- og sundhedsassistenter til vikariater af 1 års varighed, på 32 timer gennemsnitlig pr. uge. Der arbejdes hver anden weekend, dag- og aftenvagter og arbejde på helligdage forekommer. Du skal forvente at deltage i borgerferie hvert andet år.

Om organisationen Syrenbakken
Organisationen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen og Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og Fysiske handicap. Organisationen Syrenbakken består af et døgndækket botilbud med 42 boliger og et dagtilbud, Lejbjergcenteret. Personalegruppen består af et tværfaglige teams, sammensat af pædagoger, SSA, ergoterapeuter og pædagogiske assistenter. Alle faggrupper deltager i alle aspekter af arbejdet, herunder ADL, vedligeholdende træning og det socialpædagogiske arbejde. Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde imellem faggrupperne.

Syrenbakken og Lejbergcenterets pejlemærke:
På Syrenbakken/Lejbjergcentret arbejder vi "Med hverdagen som drivkraft", hvor alle vores indsatser tager afsæt i borgerinddragelse og vores vidensgrundlag.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med vores faglighed og faglige ståsted, således alle handlinger tager afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn. Herunder er vi opmærksomme på løbende at afstemme vores indsatser med vores aktuelle målgruppe.

Om Jobbet
Dine opgaver består af at medvirke til at sikre det gode hverdagsliv for borgere, der bor i et døgndækket botilbud. Eksempler på opgaver kan være:
 • At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats ud fra den enkeltes mål.
 • At yde støtte til pleje og omsorg til borgerne, som f.eks. planlægge og udføre ADL med udgangspunkt i en pædagogisk og rehabiliterende tilgang.
 • At yde støtte og hjælp til spisning, medicinadministration, medicingivning og toiletbesøg.
 • Udarbejde og lave opfølgning på delplaner m.m. i CURA.
 • At støtte borgerne i kommunikation og sociale relationer.
 • At indgå i et team og bidrage til det gode samarbejde med kolleger
Vi forventer af dig
 • Du har et stærkt socialfagligt og sundhedsfagligt fundament og er i stand til at omsætte dette også i sundhedsfaglige sammenhænge
 • At du har måske erfaring inden for det neuropædagogiske med fokus på mestring i hverdagslivet
 • Du er en aktiv holdspiller og værdsætter et godt arbejdsmiljø
 • Alle dine handlinger tager afsæt i at skabe værdi for borgerne
 • Du er fysisk og psykisk robust, da flere af borgerne har brug for mange forflytninger og der kan forekomme udad reagerende adfærd
 • Du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen
 • Du er fleksibel og med stor selvstændighed
 • At du har gode skrive og IT kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen
 • Er anerkendende og empatisk
 • Er mødestabil
 • Kan medvirke til en kultur, hvor samarbejde, ordentlighed og godt arbejdsmiljø er i højsædet

Vi kan tilbyde en arbejdsplads
Som er en socialfaglig arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stort fokus på tæt integration af det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde i hverdagen. Vi prioriterer samarbejde og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø højt. Vi vægter derfor fælles ansvarlighed i opgaveløsningen og at alle handlinger omkring borgerne tager afsæt i det hele menneske og neurofaglig tilgang.
Vi har et arbejdsfællesskab, hvor tryghed, omsorg, trivsel, inklusion og social forståelse er nøgleordet og en spændende arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og hvor kreative ideer, der gavner beboere og arbejdsplads værdsættes. Vil du bidrage til det, så send os en ansøgning.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

Arbejdsstedets adresse:
Syrenbakken 49, 9400 Nørresundby

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Assisterende leder Rikke Hessel Sørensen: 25205559

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  18-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig