Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Frejlev Skole

35 timers pædagogstilling – på 0. årgang

Til Frejlev Skole, Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV

Vi søger en pædagog på 35 timer ugentligt med arbejdsområde i skole- og DUS-delen.
Tiltrædelse 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.
DUS Frejlev Skole er en integreret del af Frejlev Skole, som ligger i den sydvestlige del af Aalborg Kommune. Skolen har 531 elever fordelt på 0.- 9. klasse og en specialklasse for 16 elever med AKT problematikker. I vores DUS går der 158 børn fordelt på børn fra 0. – 3. klassetrin. Vores DUS er opdelt i to spor; "Spor A" og "Spor B". Her har vi gennem det sidste og indeværende skoleår justeret og arbejdet med implementeringen af denne nye spændende organisering. Du vil blive tilknyttet vores "Spor B".
Vores DUS II er for eleverne på 4. – 6. klassetrin. Her går der pt. 24 elever.
Personalet på Frejlev Skole omfatter 79 personer fordelt på lærere, pædagoger og servicepersonale.
Frejlev Skole ligger 10 km fra Aalborg centrum og er omkranset af en dejlig natur, som giver uanede muligheder for det pædagogiske arbejde med børnene.
Skolen er en fagligt orienteret skole, som arbejder ud fra et særdeles positivt børnesyn. Relationen er grundstenen i al udvikling på skolen, og den voksne har ansvaret for, at der skabes de bedste muligheder for, at eleverne lærer så meget, de kan - både fagligt og socialt - samtidig med at de trives. I denne sammenhæng bruges ICDP-principperne som et nyttigt og aktivt redskab. I forlængelse af dette er Frejlev Skoles forældre en meget vigtig ressource og samarbejdspartner ind i elevernes og Frejlev Skoles hverdag.
Vi vægter elevernes stemme og skole-hjem-samarbejdet meget højt.

Stillingen omhandler:

I kommende skoleår vil du få dine primære arbejdsområder på 0. årgang. Der er, naturligvis, mulighed for at du efterfølgende er inddraget i processen omkring arbejdsområder og opgaver. Om eftermiddagen i DUS-delen søger vi en medarbejder, som laver aktiviteter og som støtter op om elevernes læring, dannelse og trivsel. Du kan inddrage elevernes stemmer ind i dette arbejde samt planlægge og formidle dette til forældrene.

Forventninger:
Som skolepædagog i indskolingen og på 0. årgang forventes det, at du arbejder selvstændigt og i samarbejde med såvel lærere som pædagoger for at skabe et intersubjektivt rum, som er præget af gensidig tillid og tryghed. Du skal kontinuerligt have fokus på elevernes læring og trivsel – både personligt, socialt og fagligt. Du skal varetage pædagogisk arbejde i bl.a. klasseundervisningen, motion/bevægelse og AKT-arbejde. Det betyder, at du er yderst kompetent ift. til at skabe klassefællesskaber.
I undervisningsdelen forventes det, at du sammen med dine kolleger støtter eleverne, men det forventes ligeledes, at du med udgangspunkt i dine kompetencer byder ind med planlagt undervisningsforløb. Du skal skabe gode, rolige og trygge rammer samt motivere eleverne til øget læring og trivsel. Det er vigtigt, du er en holdspiller og kan arbejde i tætte relationer i teamet omkring elever såvel som med forældre og eksterne samarbejdspartnere – vores fire lokale børnehaver som vi har et tæt og konstruktivt samarbejde med samt PPR, F&B mv.
Det forventes, at du kan indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor du på baggrund af iagttagelser og refleksioner kan give sparring og tage imod sparring til fælles udvikling samt holder Frejlev Skoles kerneopgave i fokus. Du har gode relationelle kompetencer og kan bringe disse aktivt i spil hos eleverne og forældrene, hvor det "hele barn" er i centrum.

Samarbejdet med kolleger og forældre er en yderst vigtig del af arbejdet i denne stilling.


Kvalifikationer:
Ansøgere skal have gennemført pædagoguddannelsen – og have gode kompetencer inden
for skoledelen, da størstedelen af din arbejdsdag vil foregå i et tæt samarbejde med lærere og forældre. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som klassepædagog på 0. årgang, men det er ikke et krav.

Vi forventer, at du har "gå på mod", energi og et positivt livssyn og kan fastholde dette. Du er idérig, kreativ, livsglad og børnene mærker det positive menneskesyn, du besidder. Vores værdier: Glæde, faglighed, fællesskab og respekt går hånd i hånd med vores børnesyn: "Børn gør altid det rigtige, hvis de kan". Hvis dette vender rigtigt i både daglig tale og praksis hos dig som fagprofessionel og privatperson, er du personen, vi søger!

Som person vægter vi ydermere, at du er udadvendt og kollegial – at du spreder godt humør, hvor du går dialogens vej med en assertiv kommunikationsform.

Du skal være indstillet på en fleksibel hverdag.

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børne- og straffeattest.

Løn:
Løn efter gældende overenskomst.
Der ydes tillæg efter gældende aftale.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås hos indskolingsleder Evald Lange Rise eller skoleleder Bjørn Visborg. Begge kan træffes på tlf. 99 31 63 80.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist er den 15. april 2021.

Samtalerne finder sted på Frejlev Skole den 27. april 2021.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Deltid over 21 timer

  • Ansøgningsfrist

    15-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig