Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Familiebehandler søges til begivenhedsansættelse i Familiehuset Bisgård fra 1. juni 2021. Stillingen er på 37 timer ugentlig

Familiehuset Bisgård er et kommunalt Familiebehandlingstilbud efter SEL 52 og 11, organiseret i Center for Dag- og Døgntilbud under Socialafdelingen i Aalborg Kommune. Familiehuset er beliggende på Bisgårdsvej 14 i den sydvestlige del af Aalborg.

Familiehuset er en spændende arbejdsplads, der rummer tre specialer - Gravide og familier med børn fra 0 til 3 år, familier med børn fra 4 til 12 år og familier med unge fra 12 til 18 år.

I Familiehuset ydes en forebyggende indsats med henblik på, at børn og forældre sammen kan få en mere velfungerende hverdag. Dette gøres blandt andet igennem behandling via samtaleforløb, socialpædagogiske samspilsaktiviteter og gruppeforløb, hvor børnene eller de unge, som udgangspunkt, er med i behandlingen sammen med forældrene. Vi bestræber os på at yde den bedst tænkelige behandlingsindsats, som tilrettelægges individuelt efter familiens behov. Vi anvender metoder som bl.a. PMTO, COS P, Sandplay, Marte Meo, Systemisk/narrativ familiebehandling.
Familiehuset arbejder ligeledes med observation og afklaring af forældrekompetencer og udviklingsmuligheder.
Personalegruppen består af pædagoger, socialrådgivere, en psykolog, en husassistent og en afdelingsleder. Vi modtager studerende fra pædagoguddannelse.

Vi forventer:
 • At du er pædagogisk eller socialfagligt uddannet.
 • At du har viden om og praksiserfaring med udsatte børn, unge og familier.
 • At du er i stand til at arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret, og er indstillet på at tage ansvar, både fagligt og organisatorisk.
 • At du kan arbejde fleksibelt mellem kl. 8 og 20 og kan omstille dit arbejde efter de omskiftelige krav, der stilles til jobbet.
 • At du besidder gode verbale og skriftlige kompetencer.
 • At du udviser engagement, omsorg og respekt for børn, forældre, samarbejdspartnere og kolleger.
 • At du er ressourceorienteret og kan håndtere konflikter fleksibelt og omsorgsfuldt.
 • At du kan arbejde i et højt tempo i en uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og kollegialitet er omdrejningspunktet.
 • At du har erhvervet dig efteruddannelser, gerne inden for familiebehandling, PMTO, COS P, Sandplay eller Marte Meo.

Dine opgaver vil gå på tværs af specialerne, og med primær tilknytning i de teams der arbejder med familier med børn fra 0-3 år og 4-12 år.

Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med en høj faglighed, og fokus på trivsel, udvikling og fællesskab. Alle bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads med mulighed for kompetenceudvikling inden for området, herunder også supervision intern som eksternt.
 • Mulighed for at bidrage til udviklingen af Familiehusets opgaver.
 • Et opgavefællesskab med fokus på sammenhænge og faglig udvikling.
 • Engagerede og dygtige kolleger bestående af pædagoger, psykolog, socialrådgivere og en husassistent.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for selvstændig opgaveløsning og tværprofessionelt samarbejde.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Birgitte Reinevald, tlf.nr. 99 82 33 27/mail brei-fb@aalborg.dk.

Kørekort: til personbil.

Løn og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: søndag den 18.04.2021.

Samtaler: forventes afholdt tirsdag den 27.04.2021.

Stillingskategori: Børn og Unge.

Arbejdstid: 37 timer.

Afdeling: Center for Dag- og Døgntilbud, Dagspecialet, Familiehuset Bisgård.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  18-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig