Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

SKP med interesse for grønlændere og grønlandsk kultur (genopslag)

Grundet opnormering søger Bo- og Gadeteamet under Center for Sociale Indsatser i Aalborg kommune og i et samarbejde med Kofoeds skole, en ny medarbejder til vores støttekontaktpersonteam. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. juni 2021.

Reglerne om støtte- kontaktpersoner er forankret i servicelovens 99. Formålet med støtte- og kontaktordningen er, at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre ham eller hende i stand til, at benytte samfundets muligheder og etablerede tilbud.

Målgruppen for indsatserne i denne stilling er de mest socialt udsatte grønlændere, som lever et liv med stof- og alkoholmisbrug og som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af eksisterende tilbud. Ordningen er uvisiteret hvorved, at alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp.

Opgaven for SKP-medarbejderen er, gennem en opsøgende indsats, at opbygge og skabe kontakt til målgruppen, som ofte ikke selv magter at henvende sig for at få hjælp. Formålet med indsatsen er at tilbyde hjælp der understøtter den enkeltes mulighed for et liv på egne præmisser og med større personlig- og social mestring. En del af opgaven er også, at fungere som brobygger til omverdenen som f.eks. kommunale myndigheder, væresteder, sundhedssystemet, behandlingssteder etc.

Til opgaven søges en kollega der:
 • Har lyst og interesse for arbejdet med grønlændere
 • Erfaring og kendskab til Grønland og grønlandsk kultur
 • Kan tale grønlandsk (ikke et krav).
 • Har en socialfaglig baggrund og gerne erfaring med arbejdet med misbrugere
 • Har forståelse for målgruppens anderledes livsvilkår og besidder en god tålmodighed
 • Formår at indgå i et respektfuldt og tillidsskabende samarbejde med både borgere, såvel som interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Kan arbejde selvstændigt og evner, at planlægge og tilrettelægge sin egen arbejdsdag
 • Evner at være både fleksibel og vedholdende i sin tilgang til borgerne
 • Kan tænke kreativt i forhold til problemløsning og formår at træffe beslutninger på egen hånd
 • Er fysisk og psykisk robust og formår, at balancere professionelt mellem rollen som privatperson og professionel
 • Har kørekort og mulighed for at benytte egen bil i arbejdet.
Vi tilbyder:
 • Et spændende job med en høj grad af frihed til selv at planlægge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • Mulighed for at blive en del af et engageret og erfarent team der er gode til at hjælpe og støtte hinanden
 • Faglig og personlig udvikling gennem supervision med ekstern supervisor, kurser og temadage
 • En travl arbejdsplads med mange samarbejdspartnere og hvor ikke to dage er ens.
Arbejdsstedets adresse
Niels Ebbesens Gade 20. st. tv.
9000 Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal Løn. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem respektive organisation og KL. Arbejdstiden er placeret på hverdage i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 16.00.

Yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til afdelingsleder Jeannette Fischer-Nielsen på tlf. 31 997610 mellem 08.30 og 14.00 eller læse om SKP-teamets arbejde på Aalborg kommunes hjemmeside: http://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/tilbud-til-social-udsatte/opsoegende-gadearbejde-for-socialt-udsatte
Ansøgningsfrist 15. april 2021. Samtaler forventes afholdt d. 23. april 2021.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  15-04-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig