Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Uddannet pædagog med heste ekspertise


Fritidscentret Fri-Stedet søger uddannet pædagog (UCN) til vores afdeling på Farmen med islandske heste:

Stillingen er fra d. 1. april eller maj 2021 til d. 31. december 2021 med mulighed for forlængelse/fastansættelse. Du vil få din primære dagligdag i vores afdeling på Farmen, Kollegievej 10, 9000 Aalborg.
Stillingen er på 30 timer ugentlig.

Fritidscentret Fri-Stedet er organiseret i Center for Tværfaglig Forebyggelse. Fri-Stedet er et aktivt center både i og uden for huset, hvor fællesskab, partnerskab, samarbejde og helhedsorienteret indsat er nøgleord i vores arbejde. Vi er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 10-18/25 år. Fri-Stedet består af en fritids- og ungdomsklub på 350 medlemmer, hvoraf pt. de 40 er børn og unge med varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som er inkluderet i huset.
Derudover er der tilknyttet en afdeling Farmen, heste- og naturlegepladsen på Kollegievej.
På Fri-Stedet er vi multikulturelle, hvilket afspejles både i medlems- og personalegruppe.
Vi er 36 ansatte med forskellige faglige baggrunde, timeantal og opgaver, som er 100% engagerede.
Vi er kendt for nytænkning, kreativitet og rummelighed. Vi arbejder med udgangspunkt i inkluderende tilgang og arbejder aktivitetsbaseret.

Vi arbejder ud fra Aalborg Kommunes værdier og mål – læs mere: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/familie-og-beskaeftigelsesforvaltningen

FC Fri-Stedets kerneopgave: Vi vil sammen med børn, unge og deres familier arbejde forebyggende og tværfagligt gennem dannelse af relationer og inkluderende fællesskaber for at fremme sund livsmestring.
Det forventes, at du har sat dig ind i Fri-Stedets kultur (www.fri-stedet.dk) facebook (Fri-Stedet).

Personlighed:
Opgaverne på Fri-Stedet er spændende og udfordrende. Det er derfor vigtigt, at du trives i en foranderlig hverdag, hvor vi hele tiden justerer vores praksis i forhold til børn og unges behov, ligesom vi hele tiden justerer os i forhold til det, som rører sig i lokalområdet sammen med samarbejdspartnere m.fl.
Vi ønsker en proaktiv medarbejder med ekspertise indenfor islandske heste og brug af hesten i det pædagogiske arbejde.
Det er vigtigt for os, at du er parat til at lære om det, som opgaven med målgruppen kræver. Herunder pædagogiske metoder/tilgange f. eks Bruce Perrys, empowerment og neuropædagoggik.

Kompetencer:
 • Du skal have viden og erfaring med islandske heste og kan formidle og anvende det i en pædagogisk kontekst.
 • Du skal med din heste ekspertise kunne varetage opgaver og være tovholder med hestene som pasning og pleje f. eks sygdomme, foder, smed, dyrlæge etc.
 • Vi har en forventning om, at ansøger er motiveret for at sætte sig ind i og bruge vores pædagogiske metoder/tilgange og i øvrigt er nysgerrig på at få samarbejdspartneres med- og modspil.
 • Vi forventer, at du sætter din faglig- og personlighed i spil og kan modtage feedback på egen praksis.
 • Du skal kunne udtrykke dig skriftligt til brug i udarbejdelse af fx handleplaner og statusrapporter.
 • Endvidere skal du være villig til at deltage i arrangementer, kolonier/overnatninger.
 • Du har kørekort B
Forventninger til resultater indenfor 6 måneder:
Du er en god rollemodel for institutionens kultur og har sat dit præg på udviklingen heraf.
Du har fået kendskab til og har et samarbejde med forældrene i din børnegruppe.
Du er rollemodel og går forrest i at tage initiativer til aktiviteter.
Du er blevet endnu mere bevidst i forhold til dine styrker og du har stærke relationskompetencer.
Du mestrer både skriftligt og verbal kommunikation på det forventede niveau.
Du tager ansvar for det gode arbejdsmiljø ved fx at du udtrykker din mening på en faglig og konstruktiv måde – vi taler med hinanden-ikke om hinanden.

Har ovennævnte beskrivelse af stillingen vakt din interesse, så send en ansøgning:
Kontakt centerleder Ulla Severin på mobil 31 99 33 06.
Du kan også kontakte pædagog Mette Nielsen på tlf. 22 15 37 17 i tidsrummet kl. 17.00-18.00 på hverdage.

Stillingerne er omfattet af Ny Løn.
Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Der indhentes straffe og børneattest inden endelig ansættelse.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  15-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig