Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Dagtilbud Hasseris søger pædagogisk leder til Børnehaven Pilehaven

Børnehaven Pilehaven er en del af dagtilbud Hasseris, der består af 12 daginstitutioner. Det er en veletableret og velfungerende børnehave med en normeret til 32 børn.

Pilehaven har en personalegruppe der trives, har fagligheden i fokus og prioriterer udvikling af pædagogiske praksis samt arbejdet med kerneopgaven via en nysgerrig og undersøgende tilgang, med afsæt i den styrkede pædagogisk læreplan. Der arbejdes med udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring, og i højgrad med fokus på anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der balanceres tydeligt mellem faglig pædagogik og daglig praksis.
I Pilehaven prioriteres et tæt forældresamarbejdet med vægt på forældreinddragelse, da forældrene er vigtige samarbejdspartnere i forhold til barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Derudover er det en personalegruppe, der trives sammen og hvor der er plads til sjov og nye idéer.
Du kan læse mere om Pilehaven på: https://boernehavenpilehaven.aula.dk

Det siger forældrene om børnehaven Pilehaven:
"Som forælder til barn i Pilehaven oplever vi at blive mødt af faglige og kompetente pædagoger, der ser vores barn i børnehøjde, og er gode til at inddrage os som forældre i hvad der sker i Pilehaven. Endvidere oplever vi, at når vi afleverer vores børn om morgenen, så bliver der taget god tid til overgangen fra hjem til børnehave. Vi oplever desuden i hentesituationer at der er tid og rum til en lille snak om hvad der er sket i løbet af dagen og løbende om hvordan vi samarbejder om fælles mål".

Vi kan tilbyde:
 • Mentorordning og kontinuerlig sparring med nærmeste leder
 • Et udviklingsorienteret og samarbejdende ledelsesteam af erfarne og nyere pædagogiske ledere, der har fokus på udvikling af hele dagtilbuddet, og som vægter at understøtte, sparre og udfordre hinanden
 • En arbejdsplads, der vægter et fagligt og uformelt arbejdsklima
 • Personlig og faglig udvikling
Vi søger en leder, der:
 • Kan sætte retning, motivere og skabe tydelighed, og som ser værdien i ledelse tæt på. Du ser løsninger, tager ansvar, prøve nye ting af og bidrager med nye ideer
 • Er lyttende, nysgerrig, respektfuld og engageret i mødet med børn, forældre og medarbejdere, og lykkes med at samle og inddrage medarbejdere og forældre med en positiv og åben tilgang
 • Er kommunikativt stærk, kan formidle essensen af budskaber og formulerer sig godt i skrift og tale
 • Er nærværende og handlekraftig; som skaber mening og sætter klare mål for det pædagogiske arbejde

Vi forventer at du:
 • Har en pædagogisk uddannelse, er fagligt velfunderet og med erfaring indenfor 0-6 års området
 • Er afklaret omkring ledelsesvejen.
 • Kan oversætte politikker og tiltag, så de giver mening lokalt i institutionen
 • Har fokus på at udvikle en stærk refleksions- og evalueringskultur


Løn og ansættelsesforhold:
Lederstillingen er omfattet af lokal løn med udgangspunkt i gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

For yderligere information om stillingen kan dagtilbudsleder Anne-Mette Barrit kontaktes på tlf. 31 99 04 18.
Ansøgningsfrist er 15.03 2021 og der afholdes ansættelsessamtaler 24.03.2021.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  16-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig