Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Behandlingscentret Hammer Bakker søger socialfaglige medarbejdere til ”Den Rette Opgang”

"Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg."

Behandlingscentret Hammer Bakker søger et antal social eller sundhedsfaglig medarbejdere pr 1. aprl 2021 eller snarest derefter.
Social eller sundhedsfaglige medarbejdere dækker i denne stilling over personer med uddannelse som pædagog, eller social og sundhedsassistent.
Vi søger medarbejdere til midlertidig ansættelse af et års varighed, samt til en fast stilling. Stillingerne er på gennemsnitligt 37 timer om ugen. Der er tale om skiftende arbejdstider. Arbejdstiden omfatter arbejde hver anden weekend samt på helligdage.

Nuværende personalegruppe omfatter syv medarbejdere bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere.
Vi søger et antal stillinger, da der flytter en ny borger ind på Den rette opgang, som har gennemgribende brug for støtte. Derudover bor 4 andre borgere på Den Rette Opgang, hvis behov og dagligdag tager udgangspunkt i en individuelt tilpasset faglig indsats.
Det er vigtigt at nævne, at du ansættes til organisationen Behandlingscentret – og at det kan blive nødvendigt at du også arbejder i organisationernes øvrige botilbud, så frem opgaven på Den Rette Opgang ændre sig.

Behandlingscentret Hammer Bakker er en del af Ældre- og Handicapforvaltningens, Fagcenter for særlige Tilbud. De ledige stillinger er som udgangspunkt tilknytning til "Den Rette Opgang" som er et døgndækket botilbud efter Servicelovens 107

Behandlingscentret er fordelt på tre afdelinger: 'Gaia' med plads til 19 borgere (107 og 108), 'Brinken' med plads til 5 borgere (105) og 'Den Rette Opgang' med plads til 5 borgere (107).
Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser, som har behov for en særlig form for støtte og/eller behandling.

I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme, institutionsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat samt borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud.
Alle, uanset faggruppe varetager de opgaver der skal løses, sammen med det enkelte menneske. Vi lægger stor vægt på det flerfaglige samarbejde imellem faggrupperne.

I det daglige, arbejder vi målrettet med at støtte det enkelte menneske til, at mestre sit eget liv gennem oplevelsen af størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet.
Det tilstræbes, at det enkelte menneske vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

Eksempler på opgaver er:
 • at tilpasse din faglige indsats til borgerens behov for genkendelighed og rutiner.
 • at rumme følelsesmæssige udsving samt agere ensartet og roligt.
 • at kommunikere beroligende og tydeligt.
 • at vurdere borgers tilstand og træffe beslutninger ud fra vurdering af aktuelt behov.
 • at støtte mennesker i, at mestre mest muligt selvstændighed i eget liv.
 • at tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats, ud fra den enkeltes indsatsmål.
 • at yde støtte og hjælp, til praktiske gøremål.
 • at arbejde og evaluere delmål m.m i CURA.
 • at ledsagelse i forskellige sammenhænge.
 • at indgå i et team, og bidrage til det gode samarbejde - sammen med dine kollegaer.
Vi ønsker os:
 • at du har erfaring inden for området og at du forstår, at der bag enhver adfærd ligger en følelse, behov, ønske eller en årsag.
 • at du forstår at rutiner og fast skruktur er vigtig for nogle menneskers trivsel.
 • at dine handlinger tager afsæt i at skabe mest mulig værdi for de mennesker vi er her for, og at du fagligt kan begrunde hvorfor du gør som du gør.
 • at du er en aktiv medspiller og bidrager til en arbejdskultur hvor sparring, samarbejde, ordentlighed og arbejdsmiljø er i højsædet.
 • at du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen.
 • at du er fleksibel og udviser selvstændighed.
 • at du har gode skrive og IT-kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen.
 • at du er anerkendende og empatisk i samarbejdet med andre mennesker.
 • at du er mødestabil.
 • at du har en god situationsfornemmelse, et godt overblik og er god til at planlægge din dag, både selvstændigt og i teams.

Vi kan tilbyde:
 • et arbejdsfællesskab, med fokus på kerneopgaven.
 • en personalegruppe i udvikling.
 • engagerede og kompetente kollegaer.
 • faglig udvikling, sparring og supervision.
 • en arbejdsplads, hvor vi prioriterer samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Arbejdsstedets adresse:
Gennem Bakkerne 10A, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål kan assisterende leder, Tina Schougaard kontaktes på tlf. 25 20 09 76 i tidsrummet kl. 9-10.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. og 25. marts 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig