Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Aktivitetsmedarbejder til Aktivitet Nord

Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er vi mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

Vi udvikler velfærd sammen.

Som en del af den samlede kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats i Aalborg Kommune er der et rigt og varieret aktivitetstilbud til kommunens borgere i form af 35 aktivitetscentre fordelt med 11 centre i Nord, 10 centre i Øst og 14 centre i Vest. Aktiviteterne på kommunens aktivitetscentre er et tilbud efter Servicelovens 79 med et aktiverende og forebyggende sigte.

I Aktivitet Nord er de 7 uf af de 11 centre bemandet med personale med en personalegruppe på 21 medarbejdere med forskellig sundhedsfaglig baggrund – dog primært social- og sundhedsassistenter.
De 4 øvrige er Aktivitetshuse er primært drevet af frivillige ildsjæle.

Vi kan tilbyde:
 • En dynamisk og engageret medarbejderstab, hvor vi udveksler erfaringer med hinanden på tværs af teams
 • En arbejdsplads, hvor vi forstår at udbyde et alsidigt udbud af aktiviteter som afhænger helt af de borgere der kommer hos os
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder fleksibelt med de opgaver og behov der opstår
 • En arbejdsplads, hvor vi er gode til at få ideer og udvikle tilbuddet
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
En fast stilling på 37 timer med fast base på Solvang Aktivitetscenter i Vadum, men der vil også være timer placeret på øvrige Aktivitetscentre, så som centrene i Tylstrup og Sulsted.

Denne stilling indeholder desuden opgaver i Bedre Ældreliv på 2 af kommunens plejecentre hhv. i Vadum og Sulsted.

Forventet ansættelse pr. 1. maj 2021.

Timerne er fordelt i hverdagene og primært i tidsrummet kl. 8.00-16.00.
Èn gang pr. måned er der personalemøde for hele Aktivitet Nord fra kl. 7.30.

Jobsamtalerne finder sted torsdag d. 25. marts 2021.

Dine primære opgaver vil være:
 • At møde borgerne med nærvær og indlevelse - gribe dagen og skabe meningsfulde aktiviteter for den enkelte og på denne måde være med til at give dem en god dag og højne livskvaliteten
 • At varetage diverse hold – f.eks. indenfor motion, sang- og musik, mad og diverse former for kreative aktiviteter. Det kan også handle om højtlæsning, mandeklub, litteraturkreds eller hold i naturen
 • At samarbejde med kollegaer, centerråd og andre frivillige
 • At hjælpe, støtte og udvikle borgere efter individuelle behov og ønsker
Opgaven omkring Bedre Ældreliv foregår på Aalborg kommunes plejecentre. En opgave, hvor aktiviteter er i fokus på det pågældende plejehjem.

Faglige kompetencer:
 • Du har en relevant social- og sundhedsfaglig baggrund (f.eks. social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, fysioterapeut) eller pædagogisk baggrund
 • Du har en viden om og erfaring med, at tilpasse aktiviteter til en bred målgruppe
 • Du har en rehabiliterende- og forebyggende tilgang
 • Du har gode IT-kundskaber
 • Du er refleksiv i forhold til egne praksis
Personlige kompetencer:
 • Du har gode evner til at skabe netværk og relationer
 • Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i teamsamarbejde, og samtidig kan du arbejde selvstændigt og formå at prioritere og koordinere arbejdsopgaverne
 • Du er initiativrig og sætter dit eget præg på tilbuddene
 • Du er tydelig i din kommunikation og har gode pædagogiske evner bl.a. ift. konfliktløsning
 • Du er glad for musik og sang – og kan du spille et instrument vil dette være et plus
 • Du har humor og let til smil og latter samt brænder for at arbejde med vores målgruppe
Arbejdsstedets adresse:
Du ansættes i Aktivitet Nord, hvilket vil sige, at der er forskellige arbejdssteder.

Du vil blive en del af Teamet Vadum, Tylstrup og Sulsted og de fleste dage, vil dagene starte på ét af disse tre aktivitetscentre.

Vadum: Aktivitetscenter Solvang, Ellehammervej 32, 9430 Vadum
Tylstrup: Gavlen Aktivitetscenter, Luneborgvej 16F, 9382 Tylstrup
Sulsted: Toftegårdscenteret, Toftegårdsvej 2, 9381 Sulsted

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte aktivitetsleder Louise Thomsen på tlf. 2520 5901.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig