Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Jurist og databeskyttelseskonsulent i By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune, der er Danmarks tredje største kommune, står midt i en rivende udvikling i forhold til antal indbyggere, studiepladser, jobs og boliger. Det afføder stor aktivitet med at tilpasse og udvikle og vedligeholde kommunens fysiske rammer: byområder, infrastruktur, rekreative og grønne muligheder osv.

By- og Landskabsforvaltningens ca. 550 ansatte spiller en central rolle i dén opgave, der skal gøre Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, og vi har aktuelt brug for en ny kollega: En jurist som kan spille en hovedrolle i vores databeskyttelsesindsats og som kan medvirke til at videreudvikle området sammen med IT-afdelingens GDPR-ansvarlige.

Hvilke opgaver skal du arbejde med
Opgaverne er mangeartede og løses i tæt parløb med IT-afdelingens GDPR-ansvarlige. Blandt andet:
 • Varetagelse af de registreredes rettigheder
 • Håndtering af sikkerhedsbrud og håndtering af henvendelser fra og til Datatilsynet
 • Udarbejdelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere
 • Intern rådgivning om GDPR og IT-sikkerhed, herunder indgåelse af IT-kontrakter  
 • Risikovurderinger og interne kontroller
 • Vedligehold og opdatering af artikel 30 fortegnelsen 
 • Deltagelse og varetagelse af tovholderrollen i projekter
 • Ad hoc rådgivning af kolleger i forvaltningsretlige spørgsmål
Vi har allerede etableret et årshjul, en hjemmelsfortegnelse og et systemoverblik, der kombineret med en best-practice udgør en ramme for databeskyttelsesopgaverne. Rammerne er dog ikke mere faste, end at du får rig anledning til at udvikle området så opgaveløsning følger med nye krav og muligheder.

Hvem er du
Du har kendskab til og interesse for databeskyttelsesretten og IT-retten og trives i et krydsfelt mellem IT og jura. Du har også et godt kendskab til forvaltningsretten og er bevidst om de særlige regler, der gælder for opgaveløsningen i en offentlig forvaltning. Vi er i særlig grad interesseret i, at du som person har et naturligt talent for samarbejde, og at du er i stand til hurtigt og med en glad og uformel facon at opbygge gode relationer til kolleger i hele forvaltningen. Vi lægger også stor vægt på, at du er optaget af at omsætte juraen i en letforståelig og umiddelbar anvendelig form, både når du skriver og taler.
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har stor forståelse for IT og digitalisering og et godt forvaltningsretligt judgement
 • Er initiativrig og samtidig følger opgaverne til dørs
 • Er udadvendt og klar til at møde kolleger fra andre fagområder med en positiv tilgang
 • I det daglige vil prioritere at bidrage både fagligt og socialt til et godt arbejdsmiljø
Det vil være en fordel, at du har erfaring med:
 • Databeskyttelse, IT-ret (kontraktstyring) og forvaltningsret
 • Projektledelse og undervisning

Vi tilbyder dig

Du bliver ansat i en af kommunens mest attraktive arbejdspladser, hvor produktet af alle fagligheders samspil kommer til synligt udtryk i kommunens fysik og udvikling.
Stillingen er forankret i Juridisk Afdeling med i alt 11 medarbejdere, og du vil indgå i et fagligt miljø med 6 andre jurister. Du vil desuden blive en del af flere tværgående arbejdsgrupper, herunder særligt i IT-afdelingen og med de øvrige forvaltninger.  

Juridisk Afdeling udgør en del af By- og Landskabsforvaltningens stabsfunktion. Du kan læse mere om forvaltningen her http://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/blf

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bettina Vitnes på tlf. 99312110.

Ansøgningsfrist, samtaler mv.
Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021.
Stillingen ønskes besat med tiltrædelse snarest muligt. Samtaler forventes afholdt den 15. marts 2021.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig